זרקור על...

מדעי כדור הארץ מאגד בתוכו עולמות לימוד מסקרנים הקשורים בחקר כדור הארץ, דוגמת גיאולוגיה, אוקיינוגרפיה, גיאומורפולוגיה ומטאורולוגיה.

רשימת הקורסים

ייעוץ

במסגרת שעות וימים קבועים, עומד לרשות הסטודנטים מערך ייעוץ תחומי נרחב

ייעוץ

סגל

מדעי כדור הארץ כוללים סגל בכיר וסגל הוראה אקדמית מיומן בעולם מרתק זה

סגל התחום