סגל אקדמי בכיר

ראש התכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781425
דוא"ל
ravitnu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ב , 14:30-13:30 09-7781425 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
סיימה את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת חיפה בפסיכולוגיה קוגניטיבית. שימשה כעמיתת מחקר לפוסט דוקטורט באוניברסיטת ווירצבורג בגרמניה וכן באוניברסיטת ניו-יורק. עבודות המחקר של ד"ר נוסינסון מתמקדות במעורבות של הגוף בעיבוד מידע חברתי, בהשפעה של מוטיבציות לא מודעות על עיבוד מידע חברתי, בהשפעת מרחק פסיכולוגי על עיבוד מידע, בתחושות סובייקטיביות ובשיפוטים מטה-קוגניטיביים.

חבר סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781470
דוא"ל
eranch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
348
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
סיים את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת תל-אביב בפסיכולוגיה קוגניטיבית. עבודות המחקר של ד"ר חיות נוגעים במגוון תחומים הנוגעים בתהליכי מידול של האבחנה בין תהליכי תפיסה ופעולה, תהליכי סלקציה קשבית בסיסים וההשפעה של איום ולחץ על תהלכי הסלקציה הקשבית. 

חבר סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781316
דוא"ל
idoli@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
352
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ד , 16:00-14:00 09-7781316 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
פסיכולוגיה חברתית - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
סיים את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת ניו יורק בפסיכולוגית חברתית. תחומי התמחותו הם קוגניציה חברתית ומוטיבציה. מחקריו עוסקים בשתי שאלות עיקריות: הראשונה בוחנת כיצד קרבה חברתית משפיעה על התנהגויות ושיפוטים בין-אישיים דרך השינויים שהיא יוצרת באופן ייצוג המידע לגבי אחרים. שאלת המחקר השניה עוסקת בתהליכים מוטיבציוניים העומדים בבסיס התנהגויות של שימור לעומת שינוי מערכות חברתיות.

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781473
דוא"ל
adiam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
320
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר בחינוך ימי ב , 14:00-13:00 09-7781473 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לבית הספר לעבודה סוציאלית ימי ב , 14:00-13:00 09-7781473 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסיעוד ימי ב , 14:00-13:00 09-7781473 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לפסיכולוגיה ימי ב , 14:00-13:00 09-7781473 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
סיימה את לימודי הדוקטורט באוניברסיטה העברית בהתנהגות ארגונית. ד"ר עמית שימשה כעמיתת מחקר (פוסט דוקטורט) באוניברסיטת אמסטרדם. היא מתמחה במחקר בסיסי בתחום הפסיכולוגיה הארגונית. במחקריה ד"ר עמית מתמקדת בשני נושאים מרכזיים: (א) תפיסה וניהול קונפליקטים בין ובתוך קבוצות (ב) הבדלים בין אישיים במוטיבציה ובאופן קבלת החלטות כמו החלטות קניה או בחירת תחום לימודים.

סגל הוראה אקדמי

מרכזת תכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

ניהול, פסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
דוא"ל
rotemap@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
343
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ה 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10352 הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי
10522 שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה
10973 פסיכולוגיה של משא ומתן
14307 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית 2
14309 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית 4
14310 סמינר מחקר א
14311 סמינר מחקר ב
91443 סדנה לסמינר אמפירי: פסיכולוגיה של השיפוט
91457 סדנה לסמינר אמפירי: שיפוט והערכה