סגל אקדמי בכיר

ראש התכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781425
דוא"ל
ravitnu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ב , 14:30-13:30 09-7781425 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
סיימה את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת חיפה בפסיכולוגיה קוגניטיבית. שימשה כעמיתת מחקר לפוסט דוקטורט באוניברסיטת ווירצבורג בגרמניה וכן באוניברסיטת ניו-יורק. עבודות המחקר של ד"ר נוסינסון מתמקדות במעורבות של הגוף בעיבוד מידע חברתי, בהשפעה של מוטיבציות לא מודעות על עיבוד מידע חברתי, בהשפעת מרחק פסיכולוגי על עיבוד מידע, בתחושות סובייקטיביות ובשיפוטים מטה-קוגניטיביים.

חבר סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781470
דוא"ל
eranch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
348
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
סיים את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת תל-אביב בפסיכולוגיה קוגניטיבית. עבודות המחקר של ד"ר חיות נוגעים במגוון תחומים הנוגעים בתהליכי מידול של האבחנה בין תהליכי תפיסה ופעולה, תהליכי סלקציה קשבית בסיסים וההשפעה של איום ולחץ על תהלכי הסלקציה הקשבית. 

חבר סגל בתכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781342
דוא"ל
avnerca@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
316
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדידה והערכה בית ספרית ימי ה , 13:00-11:00 09-7781342 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
סיים את לימודי הדוקטורט בפסיכולוגיה קוגניטיבית באוניברסיטת תל-אביב. שימש עמית מחקר במרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס באוניברסיטה הפתוחה. מחקריו עוסקים בהשפעות של טכנולוגיה על תקשורת בין-אישית וקבוצתית, וכן בהבדלים בין-אישיים והשפעותיהם על למידה ועל זכירת חוויות.

חבר סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781316
דוא"ל
idoli@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
352
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ד , 16:00-14:00 09-7781316 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
פסיכולוגיה חברתית - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
סיים את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת ניו יורק בפסיכולוגית חברתית. תחומי התמחותו הם קוגניציה חברתית ומוטיבציה. מחקריו עוסקים בשתי שאלות עיקריות: הראשונה בוחנת כיצד קרבה חברתית משפיעה על התנהגויות ושיפוטים בין-אישיים דרך השינויים שהיא יוצרת באופן ייצוג המידע לגבי אחרים. שאלת המחקר השניה עוסקת בתהליכים מוטיבציוניים העומדים בבסיס התנהגויות של שימור לעומת שינוי מערכות חברתיות.

חברת סגל בתכנית לתואר שני