סגל אקדמי בכיר

ראשת התכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781425
דוא"ל
ravitnu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
סיימה את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת חיפה בפסיכולוגיה קוגניטיבית. שימשה כעמיתת מחקר לפוסט דוקטורט באוניברסיטת ווירצבורג בגרמניה וכן באוניברסיטת ניו-יורק. עבודות המחקר של ד"ר נוסינסון מתמקדות במעורבות של הגוף בעיבוד מידע חברתי, בהשפעה של מוטיבציות לא מודעות על עיבוד מידע חברתי, בהשפעת מרחק פסיכולוגי על עיבוד מידע, בתחושות סובייקטיביות ובשיפוטים מטה-קוגניטיביים.

ראשת התכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781473
דוא"ל
adiam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
320
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
סיימה את לימודי הדוקטורט באוניברסיטה העברית בהתנהגות ארגונית. ד"ר עמית שימשה כעמיתת מחקר (פוסט דוקטורט) באוניברסיטת אמסטרדם. היא מתמחה במחקר בסיסי בתחום הפסיכולוגיה הארגונית. במחקריה ד"ר עמית מתמקדת בשני נושאים מרכזיים: (א) תפיסה וניהול קונפליקטים בין ובתוך קבוצות (ב) הבדלים בין אישיים במוטיבציה ובאופן קבלת החלטות כמו החלטות קניה או בחירת תחום לימודים.

חבר סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781470
דוא"ל
eranch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
348
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
סיים את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת תל-אביב בפסיכולוגיה קוגניטיבית. עבודות המחקר של ד"ר חיות נוגעים במגוון תחומים הנוגעים בתהליכי מידול של האבחנה בין תהליכי תפיסה ופעולה, תהליכי סלקציה קשבית בסיסים וההשפעה של איום ולחץ על תהלכי הסלקציה הקשבית. 

חבר סגל בתכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781342
דוא"ל
avnerca@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
316
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדידה והערכה בית ספרית ימי ה , 13:00-11:00 09-7781342 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
סיים את לימודי הדוקטורט בפסיכולוגיה קוגניטיבית באוניברסיטת תל-אביב. שימש עמית מחקר במרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס באוניברסיטה הפתוחה. מחקריו עוסקים בהשפעות של טכנולוגיה על תקשורת בין-אישית וקבוצתית, וכן בהבדלים בין-אישיים והשפעותיהם על למידה ועל זכירת חוויות.

חבר סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781316
דוא"ל
idoli@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
352
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ד , 16:00-14:00 09-7781316 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
פסיכולוגיה חברתית - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
סיים את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת ניו יורק בפסיכולוגית חברתית. תחומי התמחותו הם קוגניציה חברתית ומוטיבציה. מחקריו עוסקים בשתי שאלות עיקריות: הראשונה בוחנת כיצד קרבה חברתית משפיעה על התנהגויות ושיפוטים בין-אישיים דרך השינויים שהיא יוצרת באופן ייצוג המידע לגבי אחרים. שאלת המחקר השניה עוסקת בתהליכים מוטיבציוניים העומדים בבסיס התנהגויות של שימור לעומת שינוי מערכות חברתיות.

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781471
דוא"ל
talmo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
340
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר בחינוך ימי , 09-7781471 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לבית הספר לעבודה סוציאלית ימי , 09-7781471 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסיעוד ימי , 09-7781471 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לפסיכולוגיה ימי , 09-7781471 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לפסיכולוגיה (בבן גוריון ובירושלים) ימי , 09-7781471 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

סיימה את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת בן גוריון בפסיכולוגיה חברתית. תחומי התמחותה הם קוגניציה חברתית סמויה, וויסות רגשות. מחקריה בוחנים את התהליכים שבבסיס ההפעלה האוטומטית של עמדות וסטראוטיפים וגורמים המשפיעים עליהם. מחקרים נוספים בוחנים את תפקידה של רמת ההבניה של החשיבה בעירור וויסות של רגשות שונים.  ​

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781445
דוא"ל
gititka@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
317
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10969 סמינר מחקר למצטיינים: שפה וזיקנה
14323 שפה וזיקנה
ייעוץ
מידע מורחב
 סיימה את לימודי הדוקטורט בנוירופסיכולוגיה קלינית באוניברסיטה העברית. תחומי התמחותה נוגעים לקוגניציה, נוירופסיכולוגיה וזקנה. מחקריה עוסקים בשינויים קוגניטיביים ושפתיים לאורך החיים, במחלות שמאפיינות את הזקנה, בתפיסת גיל, ובתחושת ביטחון בנוגע ליכולות קוגניטיביות.

סגל הוראה אקדמי

מרכזת תכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

מרכזת הוראה ניהול, פסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781437
דוא"ל
rotemap@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
343
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ה 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10352 הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי
10522 שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה
10973 פסיכולוגיה של משא ומתן
14306 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית 1
14307 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית 2
14308 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית 3
14309 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית 4
14310 סמינר מחקר א
14311 סמינר מחקר ב
91443 סדנה לסמינר אמפירי: פסיכולוגיה של השיפוט
91457 סדנה לסמינר אמפירי: שיפוט והערכה
91519 סדנה לסמינר אמפירי: פסיכולוגיה של מו"מ
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה חברתית - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
סיימה את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת תל-אביב בפסיכולוגיה חברתית. תחומי העניין שלה כוללים תהליכי קבלת החלטות, שליטה עצמית, שיפוט והערכה ותהליכי למידה. מחקרה התמקד בהשפעת מרחק פסיכולוגי ורמות הבניה על הנ"ל וכן בהשפעת צבעים וגירויים ויזואליים על האופן בו אנו מבנים ומפרשים את הסביבה.

מרכזת הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
דוא"ל
ayelshp@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14303 בין תחושות ורגשות לעיבוד מידע
14305 קוגניציה חברתית
14314 הבדלים בין אישיים
14316 תהליכים קבוצתיים: בארגונים בעבודה ובחברה
14317 סמינר תזה א
14318 סמינר תזה ב
14322 קידום שינוי חברתי בראי הגישה הפסיכולוגית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
דוא"ל
nehorayc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14327 מבוא לניתוח נתוני עתק בפסיכולוגיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
דוא"ל
shoshis@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14312 אבחון תעסוקתי ומיון עובדים
14319 התנסות בשדה: קורס מלווה פרקטיקום
14320 התנסות בשדה - היבטים מעשיים ואתיים
14321 אבחון ארגוני: תאוריה ויישום
14326 דיאגנוסטיקה
ייעוץ
מידע מורחב
סיימה את לימודי התואר השני באוניברסיטה העברית בפסיכולוגיה חברתית. את ההתמחות היא עשתה במכון הדסה בתחומים: אבחון ומיון תעסוקתי, ייעוץ בבחירת מקצוע ופיתוח מבחנים. בנוסף, היא בעלת תעודה בייעוץ ארגוני. לאורך השנים עבדה שושי כפסיכולוגית בכירה במכון פילת וכפסיכולוגית ראשית בחברת אייץ' אר ויז'ן. שושי מומחית בתהליכי מיון עובדים, בייעוץ תעסוקתי וארגוני, בהוראה אקדמית ובפיתוח מערכות משאבי אנוש ממוחשבות והטמעתן בארגונים שונים בארץ ובחו"ל.

מרכזת הוראה פסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7780998
דוא"ל
netada@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
115
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781037
דוא"ל
amitayk@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
345
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14301 סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א
14302 סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
דוא"ל
mottikl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14330 פיתוח ארגוני
ייעוץ
מידע מורחב

סיים את לימודי הדוקטורט שלו באוניברסיטת חיפה. מחקרו עסק בהשפעת גיבוש חברתי ומנהיגות על אפקטיביות קבוצות. פסיכולוג ארגוני מומחה ומדריך בתחום פיתוח ארגוני ומיון והערכה. תחומי העניין שלו: רשתות אנושיות בארגונים, פיתוח מנהיגות ומנהלים, פיתוח ארגוני ומדידה והערכה בארגונים. פעל במשך כשני עשורים כפסיכולוג ארגוני במערך מדעי-ההתנהגות של צה"ל.​

מרכזת הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
דוא"ל
meravr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14329 טיפול וייעוץ תעסוקתי
14332 פסיכופתולוגיה בעולם העבודה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראשת התכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781425
דוא"ל
ravitnu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
סיימה את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת חיפה בפסיכולוגיה קוגניטיבית. שימשה כעמיתת מחקר לפוסט דוקטורט באוניברסיטת ווירצבורג בגרמניה וכן באוניברסיטת ניו-יורק. עבודות המחקר של ד"ר נוסינסון מתמקדות במעורבות של הגוף בעיבוד מידע חברתי, בהשפעה של מוטיבציות לא מודעות על עיבוד מידע חברתי, בהשפעת מרחק פסיכולוגי על עיבוד מידע, בתחושות סובייקטיביות ובשיפוטים מטה-קוגניטיביים.

ראשת התכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781473
דוא"ל
adiam@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
320
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
סיימה את לימודי הדוקטורט באוניברסיטה העברית בהתנהגות ארגונית. ד"ר עמית שימשה כעמיתת מחקר (פוסט דוקטורט) באוניברסיטת אמסטרדם. היא מתמחה במחקר בסיסי בתחום הפסיכולוגיה הארגונית. במחקריה ד"ר עמית מתמקדת בשני נושאים מרכזיים: (א) תפיסה וניהול קונפליקטים בין ובתוך קבוצות (ב) הבדלים בין אישיים במוטיבציה ובאופן קבלת החלטות כמו החלטות קניה או בחירת תחום לימודים.

חבר סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781470
דוא"ל
eranch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
348
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
סיים את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת תל-אביב בפסיכולוגיה קוגניטיבית. עבודות המחקר של ד"ר חיות נוגעים במגוון תחומים הנוגעים בתהליכי מידול של האבחנה בין תהליכי תפיסה ופעולה, תהליכי סלקציה קשבית בסיסים וההשפעה של איום ולחץ על תהלכי הסלקציה הקשבית. 

חבר סגל בתכנית לתואר שני חינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה תואר שני, פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781342
דוא"ל
avnerca@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
316
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדידה והערכה בית ספרית ימי ה , 13:00-11:00 09-7781342 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
סיים את לימודי הדוקטורט בפסיכולוגיה קוגניטיבית באוניברסיטת תל-אביב. שימש עמית מחקר במרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס באוניברסיטה הפתוחה. מחקריו עוסקים בהשפעות של טכנולוגיה על תקשורת בין-אישית וקבוצתית, וכן בהבדלים בין-אישיים והשפעותיהם על למידה ועל זכירת חוויות.

חבר סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781316
דוא"ל
idoli@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
352
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה ימי ד , 16:00-14:00 09-7781316 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
פסיכולוגיה חברתית - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
סיים את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת ניו יורק בפסיכולוגית חברתית. תחומי התמחותו הם קוגניציה חברתית ומוטיבציה. מחקריו עוסקים בשתי שאלות עיקריות: הראשונה בוחנת כיצד קרבה חברתית משפיעה על התנהגויות ושיפוטים בין-אישיים דרך השינויים שהיא יוצרת באופן ייצוג המידע לגבי אחרים. שאלת המחקר השניה עוסקת בתהליכים מוטיבציוניים העומדים בבסיס התנהגויות של שימור לעומת שינוי מערכות חברתיות.

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781471
דוא"ל
talmo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
340
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר בחינוך ימי , 09-7781471 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לבית הספר לעבודה סוציאלית ימי , 09-7781471 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לסיעוד ימי , 09-7781471 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לפסיכולוגיה ימי , 09-7781471 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
אפיק מעבר לפסיכולוגיה (בבן גוריון ובירושלים) ימי , 09-7781471 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

סיימה את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת בן גוריון בפסיכולוגיה חברתית. תחומי התמחותה הם קוגניציה חברתית סמויה, וויסות רגשות. מחקריה בוחנים את התהליכים שבבסיס ההפעלה האוטומטית של עמדות וסטראוטיפים וגורמים המשפיעים עליהם. מחקרים נוספים בוחנים את תפקידה של רמת ההבניה של החשיבה בעירור וויסות של רגשות שונים.  ​

חברת סגל בתכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781445
דוא"ל
gititka@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
317
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10969 סמינר מחקר למצטיינים: שפה וזיקנה
14323 שפה וזיקנה
ייעוץ
מידע מורחב
 סיימה את לימודי הדוקטורט בנוירופסיכולוגיה קלינית באוניברסיטה העברית. תחומי התמחותה נוגעים לקוגניציה, נוירופסיכולוגיה וזקנה. מחקריה עוסקים בשינויים קוגניטיביים ושפתיים לאורך החיים, במחלות שמאפיינות את הזקנה, בתפיסת גיל, ובתחושת ביטחון בנוגע ליכולות קוגניטיביות.

סגל הוראה אקדמי

מרכזת תכנית לתואר שני פסיכולוגיה חברתית תואר שני

מרכזת הוראה ניהול, פסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781437
דוא"ל
rotemap@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
343
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ה 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10352 הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי
10522 שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה
10973 פסיכולוגיה של משא ומתן
14306 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית 1
14307 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית 2
14308 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית 3
14309 סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית 4
14310 סמינר מחקר א
14311 סמינר מחקר ב
91443 סדנה לסמינר אמפירי: פסיכולוגיה של השיפוט
91457 סדנה לסמינר אמפירי: שיפוט והערכה
91519 סדנה לסמינר אמפירי: פסיכולוגיה של מו"מ
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
פסיכולוגיה חברתית - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
סיימה את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת תל-אביב בפסיכולוגיה חברתית. תחומי העניין שלה כוללים תהליכי קבלת החלטות, שליטה עצמית, שיפוט והערכה ותהליכי למידה. מחקרה התמקד בהשפעת מרחק פסיכולוגי ורמות הבניה על הנ"ל וכן בהשפעת צבעים וגירויים ויזואליים על האופן בו אנו מבנים ומפרשים את הסביבה.

מרכזת הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
דוא"ל
ayelshp@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14303 בין תחושות ורגשות לעיבוד מידע
14305 קוגניציה חברתית
14314 הבדלים בין אישיים
14316 תהליכים קבוצתיים: בארגונים בעבודה ובחברה
14317 סמינר תזה א
14318 סמינר תזה ב
14322 קידום שינוי חברתי בראי הגישה הפסיכולוגית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
דוא"ל
nehorayc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14327 מבוא לניתוח נתוני עתק בפסיכולוגיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
דוא"ל
shoshis@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14312 אבחון תעסוקתי ומיון עובדים
14319 התנסות בשדה: קורס מלווה פרקטיקום
14320 התנסות בשדה - היבטים מעשיים ואתיים
14321 אבחון ארגוני: תאוריה ויישום
14326 דיאגנוסטיקה
ייעוץ
מידע מורחב
סיימה את לימודי התואר השני באוניברסיטה העברית בפסיכולוגיה חברתית. את ההתמחות היא עשתה במכון הדסה בתחומים: אבחון ומיון תעסוקתי, ייעוץ בבחירת מקצוע ופיתוח מבחנים. בנוסף, היא בעלת תעודה בייעוץ ארגוני. לאורך השנים עבדה שושי כפסיכולוגית בכירה במכון פילת וכפסיכולוגית ראשית בחברת אייץ' אר ויז'ן. שושי מומחית בתהליכי מיון עובדים, בייעוץ תעסוקתי וארגוני, בהוראה אקדמית ובפיתוח מערכות משאבי אנוש ממוחשבות והטמעתן בארגונים שונים בארץ ובחו"ל.

מרכזת הוראה פסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7780998
דוא"ל
netada@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
115
פקס
09-7780632
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
09-7781037
דוא"ל
amitayk@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
345
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14301 סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א
14302 סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות ב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
דוא"ל
mottikl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14330 פיתוח ארגוני
ייעוץ
מידע מורחב

סיים את לימודי הדוקטורט שלו באוניברסיטת חיפה. מחקרו עסק בהשפעת גיבוש חברתי ומנהיגות על אפקטיביות קבוצות. פסיכולוג ארגוני מומחה ומדריך בתחום פיתוח ארגוני ומיון והערכה. תחומי העניין שלו: רשתות אנושיות בארגונים, פיתוח מנהיגות ומנהלים, פיתוח ארגוני ומדידה והערכה בארגונים. פעל במשך כשני עשורים כפסיכולוג ארגוני במערך מדעי-ההתנהגות של צה"ל.​

מרכזת הוראה פסיכולוגיה חברתית תואר שני

טלפון
דוא"ל
meravr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14329 טיפול וייעוץ תעסוקתי
14332 פסיכופתולוגיה בעולם העבודה
ייעוץ
מידע מורחב

הכירו את חברי הסגל

הכירו את חברי הסגל

חברי סגל התכנית בפסיכולוגיה חברתית מספרים על עצמם, על הקורסים שלהם ועל הקשר עם הסטודנטים