לימודי תואר ראשון

  תואר ראשון בכלכלה (חד-חוגי)
  חוג בכלכלה לשילוב בתואר דו-חוגי או כחוג לאחר תואר

תכניות לתארים דו-חוגיים עם החוג בכלכלה והחוגים:

נוסף על הצירופים הרשומים למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר דו-חוגי המשלב את החוג בכלכלה עם חוג אחר שאינו כלול ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון בכלכלה ומדעי המחשב - מערכות ויישומים במסלול מדעי הנתונים וכלכלת רשת
  תואר ראשון בכלכלה עם לימודי חטיבה

חטיבות לשילוב:

 •  קולנוע
 •  הוראה
 •  סוציולוגיה
 •  חשבונאות
 •  ניהול
 •  תקשורת
 •  מדעי החברה
 •  פילוסופיה
 •  מדעי היהדות
 •  מתמטיקה
 •  אמנויות
 •  ספרות
 •  מדע המדינה
 •  חינוך
 •  היסטוריה
 •  יחסים בין-לאומיים
 •  מדעי הלמידה
 •  מנהיגות ושינוי חברתי
 •  ניהול משאבי אנוש
 •  משפט עסקי
 •  מדיניות ציבורית
 •  המקרא ועולמו
 •  חינוך מיוחד
 •  פסיכולוגיה
נוסף על החטיבות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון בכלכלה עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה
  חטיבה בכלכלה לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה בכלכלה:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה בכלכלה עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה

מתכונות לימודים

מתכונת חד-חוגית
תכנית המתרכזת בנושא אחד בהיקף רחב.
מתכונת דו-חוגית
תכנית המשלבת שני חוגים, כל אחד מהם בהיקף של כמחצית מהתואר 60 נ"ז לפחות. הדרישות לתואר הדו-חוגי מורכבות בדרך כלל מלימודי תשתית המשותפים לשני החוגים. מהדרישות של כל חוג בנפרד ולעתים יש גם דרישות ייחודיות לשילוב.
תואר תחומי
תואר באחד מתחומי הלימודים - במדעי הרוח והחברה, במדעי החברה והרוח, במדעי הרוח, במדעי החברה או במדעים. דרישות הלימודים לתארים אלה הן בעלות אופי כללי ומותירות מרחב בחירה נרחב.
חטיבה
תכנית בהיקף קטן , בדרך כלל של 24 -  36 נ"ז, שמתרכזת בנושא אחד וניתנת לשילוב עם חלק מהתכניות החד-חוגיות הקיימות ללימודים לקראת תואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה.
תכנית לימודים מובנית
תכנית לימודים מובנית ללימודים במשך 3 – 4 שנים, שבה מוגדרים מראש מקבצי קורסים לכל סמסטר עד לסיום הלימודים לתואר.
מסלול
מקבץ קורסים בהיקף של 20 - 40 נ"ז, המתמקד בנושא מסוים הכלול בתכנית.