דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון

פתח הכל

מעבר לחובות הכלליות שנמנו לעיל, אשר כל בוגר חייב בהן, יש לעמוד במלוא דרישות הלימודים הספציפיות של התואר שלקראתו לומדים. פירוט מלא של דרישות הלימודים לתארים נמצא בהמשך פרק זה.

 

מפתח קיצורים

נ"ז – נקודות זכות
קיצורים לרמת הקורסים:
פ – פתיחה ‏(קורס פתיחה‎)‏
ר – רגילה ‏(קורס רגיל‎)‏
מ – מתקדמת ‏(קורס מתקדם‎)‏
מס– מתקדמת סמינריונית ‏(קורס מתקדם סמינריוני‎)‏
תש– קורס לתואר שני
 

1 לא ניתן לצבור לתואר יותר מ-4 נ"ז בסדנות בתקשורת, אלא אם מצוין אחרת בדרישות תכנית הלימודים לתואר.
2 עבודות סמינריוניות במדעי הרוח והחברה אינן מקנות נ"ז. הסמינרים במדעים – חלקם מקנים נ"ז וחלקם אינם מקנים. לא ניתן לכתוב יותר מעבודה סמינריונית אחת אצל אותו מדריך.
3 הקורס אנגלית: מתקדמים ב אינו מקנה נקודות זכות.