הלמידה בתוכניות של היחידה לקידום עובדי הוראה באוניברסיטה הפתוחה בשנה"ל תשפ"ה תתקיים בהתאם להנחיות משרד הביטחון, האוניברסיטה הפתוחה והאגף לפיתוח מקצועי במשרד החינוך. 

מסלולי הלימודים

.

ֿ

יצירת קשר

היחידה לקידום עובדי הוראה
מענה טלפוני בימים א-ה
בשעות: 10:00 - 12:30 ו- 14:30 - 16:30

טלפון: 09-7781512
פקס: 09-7780635
דוא"ל: teachers@openu.ac.ilידיעון

מידי שנה אנו פותחים קורסים מגוונים בנושאים מעניינים ואורזים אותם יחדיו לידיעון מעוצב, המכיל את פירוט הנושאים ותנאי הלמידה של כל התכניות. אנו מזמינים אתכם להוריד את הידיעון

לידיעון האלקטרוני
ידיעון