שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: ספרות

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: ספרות, תאטרון

 קורס מרחיב דעת

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: ב2020, א2021, ב2021

 נושא: ספרות, תאטרון

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: תאטרון, ספרות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: ספרות, קולנוע, מוסיקה, תולדות האמנות, לימודי תרבות