שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: ספרות

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ב2025

 נושא: תיאטרון, ספרות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2024, א2025, ב2025

 נושא: תיאטרון, ספרות

 קורס מרחיב דעת