רשימת החוקרים

במסגרת חקר התקשורת, נערכים מחקרים תאורטיים, אמפיריים ויישומיים, העוסקים בנושאים השונים של עולם זה.
שאיפות המחקר האיכותי הציבו ומציבים את מחקר התקשורת באוניברסיטה הפתוחה בשורת מחקרים בעלי שם מכובד ותפוצה רחבה. 

ד"ר אורן שלמה
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

orensh@openu.ac.il  |  09-7781716

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Public Policy

מילות מפתח: ממשל עירוני, מדיניות עירונית, מדיניות תכנון, פוליטיקה של הסביבה, מדיניות סביבה, אקולוגיה פוליטית, גיאוגרפיה פוליטית, הסכסוך הישראלי פלסטיני

ד"ר גל לוי
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

galle@openu.ac.il  |  09-7781705

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Political Science , Political Sociology

מילות מפתח: פוליטיקה אתנית; אזרחות; אקטיביזם; חינוך ופוליטיקה

פרופ' ענת בן דוד
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

anatbd@openu.ac.il  |  09-7781147

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Communication , Media , New Media

מילות מפתח: אינטרנט, חברה ופוליטיקה, מדעי הרשת, היסטוריה של האינטרנט, רשתות חברתיות, שיטות מחקר

פרופ' ערן פישר
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

eranfi@openu.ac.il  |  09-7781742

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Communication , Media , New Media

מילות מפתח: מדיה חדשים, נתוני עתק ואלגוריתמים, קפיטליזם דיגיטלי, עבודה דיגיטלית