רשימת החוקרים

 

במסגרת חקר התקשורת, נערכים מחקרים תאורטיים, אמפיריים ויישומיים, העוסקים בנושאים השונים של עולם זה.
שאיפות המחקר האיכותי הציבו ומציבים את מחקר התקשורת באוניברסיטה הפתוחה בשורת מחקרים בעלי שם מכובד ותפוצה רחבה. 

ד"ר ענת בן דוד
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת

anatbd@openu.ac.il  |  09-7781147

תחום: Social Sciences
        תת-תחום: Communication , Media , New Media

מילות מפתח: אינטרנט, חברה ופוליטיקה, מדעי הרשת, היסטוריה של האינטרנט, רשתות חברתיות, שיטות מחקר