המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות

היסטוריה

החוג להיסטוריה מציג תכניות לימוד המתמקדות בטקסטים, כשמקורות עבר משמשים כעדויות להכרת העבר ולשחזור תהליכים היסטוריים

היסטוריה

פילוסופיה

הטקסטים הפילוסופיים הנלמדים, מציגים שיח מרתק על אודות תהליכי החשיבה של האדם והדרך בה הוא תופס את עולמו

פילוסופיה

מדעי היהדות

מדעי היהדות מתמקדים בטקסטים שנתפסים כתשתית התרבותית של העם היהודי, והם מסייעים לחקר מהותה וגילגוליה של התרבות היהודית

מדעי היהדות

מדעי הקוגניציה

סטודנטים מצטיינים יוכלו לבחור באחת משתי תכניות דו-חוגיות בתחום: בוגר בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה, או בוגר בפילוסופיה ובמדעי הקוגניציה

מדעי הקוגניציה