היסטוריה

תחום לימודי ההיסטוריה מציע אפשרויות התמחות במספר תחומים נרחבים, אפשרויות שילוב תואר ראשון בהיסטוריה עם אחת החטיבות הנבחרות במדעי החברה והרוח, וכן לימודי תעודת הוראה בהיסטוריה

היסטוריה

פילוסופיה

הטקסטים הפילוסופיים הנלמדים, מציגים שיח מרתק על אודות תהליכי החשיבה של האדם והדרך בה הוא תופס את עולמו

פילוסופיה

מדעי היהדות

מדעי היהדות מתמקדים בטקסטים שנתפסים כתשתית התרבותית של העם היהודי, והם מסייעים לחקר מהותה וגילגוליה של התרבות היהודית

מדעי היהדות

מדעי הקוגניציה

סטודנטים מצטיינים יוכלו לבחור באחת משתי תכניות דו-חוגיות בתחום: בוגר בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה, או בוגר בפילוסופיה ובמדעי הקוגניציה

מדעי הקוגניציה