זרקור על...

במהלך לימודי הפילוסופיה ננסה להבין ולהתחקות אחר שאלות ותשובות בסוגיות פילוסופיות מורכבות, ולפתח מיומנויות של חשיבה אנליטית וביקורתית אצל הסטודנט

לרשימת הקורסים