שכר הלימוד באוניברסיטה הפתוחה הוא שכר לימוד אוניברסיטאי, הכפוף להנחיות של המועצה להשכלה גבוהה. בשונה מאוניברסיטאות אחרות, שכר הלימוד משולם לכל קורס בנפרד ובכל סמסטר בנפרד. בחישוב שכר הלימוד, יש לקחת בחשבון כי הלימודים בבית הספר לשלטון מקומי מתקיימים במתכונת של הנחיה מוגברת בלבד.
מידע נוסף בנושא: מחשבון שכר לימוד, הנחיות ועוד  

מלגות ייחודיות לתלמידי בית הספר לשלטון מקומי

מרכז השלטון המקומי, בשיתוף מפעל הפיס, מעניק מלגה שנתית בסך כולל של 6,000 ₪ לעובדי הרשות המקומית. המלגה מותנית ב-60 שעות התנדבות בקהילה והיא משולמת בפעימה אחת בסיום שנת התנדבות.
 
בנוסף, האוניברסיטה הפתוחה מעניקה מלגה חד-פעמית בסך 1,000 ₪ לכל סטודנט העובד ברשות מקומית או בתאגיד הקשור לשלטון המקומי. 

מלגות נוספות של האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה מפעילה מערך סיוע כלכלי לסטודנטים באמצעות מלגות, המוענקות על פי מגוון קריטריונים ומיועדות למימון שכר הלימוד. קריטריונים אלה כוללים בין השאר: מצבו הכלכלי של הפונה, היקף המשרה ומצב משפחתי. כמה מהקרנות מתנות את קבלת המלגה בביצוע פעילות חברתית ובתרומה לקהילה.
 
בנוסף, מעניקה האוניברסיטה מלגות למצטיינים בלימודים ("מצטייני נשיא"), וכן מלגות עידוד לחיילים בשירות חובה, למשרתי שירות לאומי, לחיילים משוחררים ולמסיימי שירות לאומי.
 
למידע מלא על מלגות האוניברסיטה הפתוחה