תכנית לתואר מוסמך בלימודי דמוקרטיה היא תכנית בין-תחומית השואפת להקיף את נושא הדמוקרטיה במבט רחב ככל האפשר. ביסוד התכנית עומדת תפיסה רחבה הרואה בדמוקרטיה, בעת ובעונה אחת, פילוסופיה מדינית, שיטה פוליטית וחברתית, אופי ייחודי של מדיניות ציבורית ואופן עיצובה, מכוונות תרבותית, אורח חיים ותפיסה חינוכית.

התכנית מתבססת על לימודים בתחומים שונים, ובהם מדע המדינה, היסטוריה, משפטים, סוציולוגיה, כלכלה, ניהול ומדיניות ציבורית. התכנית מיועדת למבקשים השכלה רחבה לצד בעלי תפקידים בדרגים ניהוליים בסקטור הציבורי, הממשלתי, והפרטי, למורים ולפעילים חברתיים. אחת המטרות של התכנית היא לתרום להעמקת המודעות לדמוקרטיה במערכות ציבוריות, ובכללן במערכת החינוך. התכנית גם מעניקה הכשרה מקצועית למי שמתעתדים ללמד אזרחות בבתי הספר. בעלי תעודת הוראה בחינוך העל-יסודי יוכלו לקבל רישיון הוראה במקצוע האזרחות אם יסיימו בהצלחה את התואר השני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים. כן יוכלו לקבל רישיון כזה, מי שישלימו תעודת הוראה באזרחות במהלך לימודי התואר השני

תנאי קבלה

הגשת מועמדות

ועדת קבלה תטפל בפניותיהם של כל המועמדים. דרישות הקבלה הן:

יתקבלו ללימודים בעלי תואר ראשון בכל תחום, שממוצע ציוניהם 80 ומעלה. במקרים מסוימים יידרשו הסטודנטים ללמוד קורסי השלמה, וזאת בהתאם ללימודיהם בתואר הראשון. סטודנטים שיידרשו לקורסי השלמה (‏ראו סעיף "לימודי השלמה"‎)‏, יהיו במעמד של "קבלה עם השלמות".

מקרים חריגים: בעלי תואר ראשון בכל תחום, שממוצע ציוניהם נמוך מ-80, יכולים להגיש מועמדות, וועדת הקבלה תדון בבקשתם.

מעמד של "סטודנט על-תנאי": סטודנטים בעלי תואר ראשון, שממוצע ציוניהם נמוך מ-80, ואשר הוועדה החליטה לקבלם, יתקבלו במעמד של "סטודנט על-תנאי" (‏ראו להלן "תנאי מעבר מ'סטודנט על-תנאי' ל'סטודנט לתואר שני'"‎)‏.

לעתים מפעילה ועדת הקבלה שיקולים נוספים לאלה המצוינים בדרישות הקבלה.

הכרה בלימודים קודמים

היקף ההכרה לא יעלה על 12 נ"ז ולא יותר מ-3 קורסים שיפטרו מקורס הבחירה שבסעיף ה וכן משני קורסי בחירה. לפרטים נוספים ראו סעיף הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר בתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

הגשת מועמדות מתאפשרת באופן מקוון באתר, או באמצעות מילוי טופס הגשת מועמדות לתואר שני