שיטת הממשל הדמוקרטית היא מאפיין מרכזי של החברות המודרניות. היא מאפשרת לאזרחים ולאזרחיות להשתתף בחיים הציבוריים ולעצב אותם, אולם בשנים האחרונות גוברת התפיסה שיש חשש לקיום הדמוקרטיה בעולם.

התוכנית ללימודי דמוקרטיה עוסקת בסוגיות אלה ובקורסים המוצעים בתוכנית דנים בין היתר בשאלות כמו:                  

 • כיצד הפופוליזם קורא תיגר על הדמוקרטיה?

 • האם הדמוקרטיה הישראלית בסכנה?

 • כיצד מתמודדת התקשורת עם שפע מקורות המידע בעידן הניו מדיה?

 • האם נשמרים יסודותיו של משטר דמוקרטי בהתמודדות עם טרור גלובלי וכיצד?

 • כיצד תורם הרעיון הפמיניסטי לדמוקרטיה הליברלית?

 • מדוע נכשל ה"אביב הערבי"?

למי מיועדת התוכנית?

התוכנית מיועדת לכל מי שרוצות ורוצים להבין לעומק את השינויים הפוליטיים המתרחשים בישראל ובעולם היום, ומבקשים להשתתף בזירה הציבורית ולהשפיע עליה. וגם לכל מי שמבקשים ומבקשות השכלה רחבה בנושאי פוליטיקה וחברה, בעלות תפקידים בדרגים ניהוליים בסקטור הציבורי, הפרטי והמגזר השלישי, מורים, נשות תקשורת ופעילים חברתיים - כל אלה ייחשפו באמצעות התוכנית למגוון עמדות ודעות ויפתחו חשיבה ביקורתית, שבאמצעותם יוכלו להשתתף ולתרום להליך הדמוקרטי.

צורת הלימוד

הלימודים בתוכנית משלבים לימודים מקוונים ולימודים פנים מול פנים*.

בכל קורס שישה מפגשי הנחיה, בני שלוש שעות, המתקיימים בשעות אחר הצהריים והערב.

התוכנית מורכבת מקורסי חובה, מקורסי בחירה ומסמינרי מחקר.

 • בקורסי החובה שלושה מפגשים מקוונים ושלושה פנים מול פנים

 • בקורסי הבחירה המפגשים מקוונים

 • בסמינר המחקר המפגשים הם פנים מול פנים

 • מפגשי פנים מול פנים מתקיימים ברמת אביב

 • הנוכחות במפגשים היא חובה

 • ברוב הקורסים יש שתיים עד שלוש מטלות, ובקורסי חובה יש עבודה מסכמת שיש להגיש בתוך שבוע

* ייתכנו שינויים בהתאם לאילוצים שונים.

גמישות

התוכנית מאפשרת ללמוד קורס אחד, שניים או שלושה בכל סמסטר, כך שאתם קובעים את קצב הלימוד המתאים למסלול החיים שלכם ויכולים להתקדם בלימודים ובקריירה בו-זמנית.

הלמידה בתוכנית מתקיימת בקבוצות קטנות ובליווי אישי של צוות ההוראה.

תנאי קבלה והגשת מועמדות

ועדת קבלה תטפל בפניותיהם של כל המועמדים והמועמדות. דרישות הקבלה הן:

תואר ראשון בכל תחום, בממוצע 80 ומעלה. במקרים מסוימים יידרשו הסטודנטים ללמוד קורסי השלמה, וזאת בהתאם ללימודיהם בתואר הראשון. סטודנטים וסטודנטיות שיידרשו לקורסי השלמה (‏ראו סעיף "לימודי השלמה"‎ בעמוד תוכנית הלימודים)‏, יהיו במעמד של "קבלה עם השלמות".

מקרים חריגים: בעלי ובעלות תואר ראשון בכל תחום שממוצע ציוניהם נמוך מ-80, יוכלו להגיש מועמדות ויתקבלו בכפוף לאישור ועדת הקבלה.

מעמד של "סטודנט על-תנאי": סטודנטים וסטודנטיות בעלי תואר ראשון שממוצע ציוניהם נמוך מ-80, ואשר הוועדה החליטה לקבלם, יתקבלו במעמד של "סטודנט על-תנאי" (‏ראו להלן "תנאי מעבר מ'סטודנט על-תנאי' ל'סטודנט לתואר שני'"‎ בעמוד תוכנית הלימודים)‏.

לעתים מפעילה ועדת הקבלה שיקולים נוספים לאלה המצוינים בדרישות הקבלה.

הכרה בלימודים קודמים

היקף ההכרה לא יעלה על 12 נ"ז ולא תהיה הכרה ביותר משלושה קורסים שיפטרו מקורסי הבחירה. לפרטים נוספים ראו סעיף "הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר" בתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

הגשת מועמדות מתאפשרת באופן מקוון באתר, או באמצעות מילוי טופס הגשת מועמדות לתואר שני.