הסטודנטים בבית הספר לשלטון מקומי לומדים בתכנית מובנית לתואר ראשון (BA) במדעי החברה והרוח. סטודנטים שהשלימו בהצלחה את הלימודים יקבלו שתי תעודות:
 
  • תעודת בוגר במדעי החברה והרוח מטעם האוניברסיטה הפתוחה
  • דיפלומה בלימודי שלטון מקומי מטעם האוניברסיטה הפתוחה
פתח הכל

תכניות הלימוד בקבוצות שכבר החלו ללמוד

לנוחות הסטודנטים שכבר החלו את הלימודים, מובאות להלן תכניות הלימוד בקבוצות הפעילות בבית הספר לשלטון מקומי, בחלוקה לפי השנה והסמסטר שבו החלה הקבוצה ללמוד. לצפייה בתכנית המעודכנת בקבוצה שלכם לחצו על שם העיר בעמודה המתאימה.

*   קבוצות במסגרת ביה"ס למדיניות ציבורית
** תכנית במדעי הרוח עם חטיבה בהוראה

 

תכניות מובנות לסטודנטים חדשים

לפניכם תכניות לימודים מובנות למתחילים ללמוד בבית הספר בשלטון מקומי בשנת הלימודים תשע"ט.

ניתן להתחיל ללמוד בסמסטר הסתיו (א) או בסמסטר האביב (ב).

תכנית מובנית למתחילים בסתיו

שנה סמסטר קורסים
שנה א - 2020 סמסטר א
שנה א - 2020 סמסטר ב
מספר​ ​שם ​רמה נק' זכות​
10459 יסודות השלטון המקומי רגיל 6
10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל‏ רגיל 6
מבחן מיון באנגלית    
שנה א - 2020 סמסטר ג
מספר​ ​שם ​רמה נק' זכות​
10121 בין ציון לציונות רגיל 6
שנה ב - 2021 סמסטר א
שנה ב - 2021 סמסטר ב
שנה ב - 2021 סמסטר ג
מספר​ ​שם ​רמה נק' זכות​
61133 אנגלית מתקדמים א' או השלמות אנגלית אינטנסיבית לצורך הגעה למתקדמים
שנה ג - 2022 סמסטר א
שנה ג - 2022 סמסטר ב
שנה ג - 2022 סמסטר ג
מספר​ ​שם ​רמה נק' זכות​
סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית בביטחון סוציאלי
10582 נשים בחברה היהודית בארץ ישראל מתקדם 6
שנה ד - 2023 סמסטר א
מספר​ ​שם ​רמה נק' זכות​
סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית בנשים בחברה היהודית בא"י
10716 תקשורת ודעת קהל (לסטודנטים שלא הוכרו להם 18 נ"ז קודמות) רגיל 6
10800 דיני חוזים (לסטודנטים שלא הוכרו להם 18 נ"ז קודמות) פתיחה 6
שנה ד - 2023 סמסטר ב - לסטודנטים שלא הוכרו להם 18 נ"ז קודמות
מספר​ ​שם ​רמה נק' זכות​
קורס(ים) בלימודי תעודה 6

תכנית מובנית למתחילים באביב

שנה סמסטר קורסים
שנה א - 2020 סמסטר ב
שנה א - 2020 סמסטר ג
מספר​ ​שם ​רמה נק' זכות​
10664 ג'נוסייד רגיל 6
שנה ב - 2021 סמסטר א
שנה ב - 2021 סמסטר ב
שנה ב - 2021 סמסטר ג
מספר​ ​שם ​רמה נק' זכות​
10738 תאטרון בחברה 6
61133 אנגלית מתקדמים א'
שנה ג - 2022 סמסטר א