המחקר המתבצע על-ידי אנשי הסגל התחומי, מתבצע בכל הנושאים הרלוונטיים לעולמות הספרות והתאטרון. מחקריהם מתפרסמים בארץ ובעולם, בספרים ובכתבי עת מקצועיים, ומוצגים בכנסים בינלאומיים.

פרופ' יצחק וייס
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות

tzahiw@openu.ac.il  |  09-7781807

תחום: Humanities
        תת-תחום: Jewish Mysticism , Modern Hebrew Literature

מילות מפתח: קבלה, ימי הביניים, העת העתיקה, מחשבת ישראל, ספרות עברית

ד"ר מיכאל פיגנבלט
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות

michaelfa@openu.ac.il  |  09-7782182

תחום: Humanities
        תת-תחום: הסטוריה של הרעיונות, פילוסופיה קונטיננטלית ומחשבת ישראל מודרנית

מילות מפתח: מחקרי מתמקד בהשפעת תפיסות דתיות על תופעות חילוניות כמו שירה, אתיקה, ופוליטיקה. המחקר נשען על גישות פנומנולוגיות והרמנויתיות המאירות נקודות קשר בין תפיסות דתיים קדם-מודרניים מחד גיסא ומאידך ערכים, מוסדות וחוויות חילוניים. במסגרת זו, מחקריי גם מתמקד בתפקידה של השירה כמתווך בין קודש לחול

פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות

adiamen@openu.ac.il  |  09-7781105

תחום: Humanities
        תת-תחום: Israel Studies , Hebrew literature , Israeli culture

מילות מפתח: לימודי ישראל, תרבות ישראלית, ספרות ישראלית, ספרות שוליים, ספרות ואתיקה, ספרות ומרחב, ספרות ומדעי הרוח הדיגיטליים

ד"ר רפי צירקין סדן
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות

rafaelt@openu.ac.il  |  09-7781657

תחום: Humanities
        תת-תחום: Literature

מילות מפתח: ספרות רוסית, ספרות עברית באירופה, פואטיקה של המרחב, פואטיקה של האימפריה, ספרות והיסטוריה