סגל אקדמי בכיר

פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז - ראשת התכנית

   דוא"ל: adiamen@openu.ac.il

   טלפון: 09-7781105

   אתר אישי  

 

אני חוקרת ספרות עברית. מחקריי מתמקדים ביחסים המורכבים בין ספרות, אתיקה ואידיאולוגיה בספרות העברית ובתרבות המקומית. העניין שלי באתיקה הוביל אותי לבחון את הקשרים בין הפואטיקה של היצירה לבין מבנה המחשבה האתית בפרוזה העברית של המאה העשרים. לאחר מכן, עסקתי  בחיבור שבין מרחב לאתיקה ביצירות הספרות של העשורים האחרונים, ובאופן שבו גבולות וטריטוריות מגולמות בנרטיבים עכשוויים בספרות העברית. נושא נוסף שבו אני מתעניינת נמצא על קו התפר שבין ספרות לחברה. עסקתי בשאלות של מרכז ושוליים בספרות העברית, תוך בדיקה של תהליכי התקבלות והכרה בספרותם של קבוצות שוליים בישראל. בשנים האחרונות התחלתי לכתוב על יצירתו של יורם קניוק לאור עיזבונו הספרותי. במסגרת זו גיליתי, בניתי וערכתי ספר גנוז שהחל לכתוב לפני 50 שנה. כעת אני עוסקת במחקר חדש בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים שבו אני ושותפיי בונים פרופילים סגנוניים חישוביים במטרה לאפיין תהליכים היסטוריוגרפיים בחקר הספרות העברית מראשית המאה העשרים ועד ימינו.

קורסים בריכוזי:

בתכנית לתואר שני בלימודי תרבות: סמינר תזה לכתיבה מחקרית בלימודי תרבות

................................................................................

פרופ' מוטי רגב

   דוא"לmottire@openu.ac.il

   טלפון: 09-7781721

   אתר אישי  

 

תחום ההתמחות שלי הוא סוציולוגיה של התרבות והאמנות. אני מתמקד בעיקר בידע ותובנות שנקשרים לתהליכי הגלובליזציה התרבותית. מרבית מחקריי ופרסומיי הינם בלימודי מוזיקה פופולרית. חקרתי הליכים בשדה המוזיקה הפופולרית בישראל, ובעיקר את צמיחתו של הרוק הישראלי. כתבתי על אודות צמיחת ההכרה האמנותית במוזיקת הפופ-רוק, לא רק בישראל. חקרתי גם את תהליכי הגלובליזציה של הפופ-רוק, כיצד נעשה מרחב מוזיקלי זה למוזיקה מקומית בחלק ניכר מהארצות בעולם. לצד אלו כתבתי מאמרים בגוון תיאורטי בהם פיתחתי את המושגים קוסמופוליטיות אסתטית וקוסמופוליטיות תרבותית. ייסדתי ועיצבתי את תכנית התואר השני בלימודי תרבות (יחד עם פרופ' נורית גרץ). עמדתי בראשה מיום הקמתה ועד 2021.

 

ד"ר דפנה הירש

   דוא"לdafnahi@openu.ac.il

   טלפון: 09-7781107

   אתר אישי 

 

אני חוקרת תרבות. עבודתי משלבת גישות מתחומי הסוציולוגיה, האנתרופולוגיה וההיסטוריה. אני מתעניינת בקשר שבין תהליכים פוליטיים, חברתיים וכלכליים "רחבים" לפרקטיקות יומיומיות. מחקריי עוסקים בשאלות הנוגעות לאופנים שבהם דגמים של תרבות חיי היומיום, ובפרט כאלה המוטמעים בגוף, מתעצבים, מופצים ומשתנים, ובהיבטים המגדריים והאתניים של תהליכים אלה. חקרתי את ההנחלה של אורח חיים "היגייני" בחברה היהודית בפלשתינה המנדטורית, במטרה לעצב "אדם חדש", מודרני ומערבי. כתבתי גם על השיח האיגני בציונות, וההשלכות האתניות שלו. בשנים האחרונות אני עוסקת בהיסטוריה ובסוציולוגיה של צריכת האוכל בישוב ובישראל. אני כותבת ספר המתמקד בתהליך ההפיכה של החומוס לקאלט קולינרי בישראל. בנוסף, כתבתי על היבטים תיאורטיים ופרקטיים של הגבריות.

קורסים בריכוזי:

בתכנית לתואר שני בלימודי תרבות: גוף ותרבות: מסורות, שאלות, בעיות


ד"ר תמי עמיאל האוזר

   דוא"לtammyam@openu.ac.il

   טלפון: 09-7781801

   אתר אישי  

 

אני חוקרת ספרות ותרבות שבוחנת כיצד טקסטים (ספרותיים ואחרים) משקפים ומעצבים יחסים, נורמות, עמדות מוסריות ודינמיקות פוליטיות. המחקרים שפרסמתי עוסקים בין היתר באסטרטגיות של התפתחות נשית ברומן החניכה (עם פוקוס על כתיבתה של ג'ורג' אליוט); הרלוונטיות של עמנואל לוינס לביקורת הספרות; אתיקה של דאגה אכפתית בספרות עכשווית (איאן מקיואן, מרגרט אטווד, זיידי סמית'); ועלייתה של האמפתיה בתרבות ובספרות שלאחר המשבר הכלכלי של 2008.

קורסים בריכוזי:

בתכנית לתואר שני בלימודי תרבות: סמינר תזה לכתיבה מחקרית בלימודי תרבות


פרופ' ערן פישר

   דוא"לeranfi@openu.ac.il

   טלפון: 09-7781742

   אתר אישי

 

אני סוציולוג שחוקר את הזיקה בין טכנולוגיה לחברה, במיוחד בהיבטים תרבותיים ופוליטיים של טכנולוגיות. בעבר עסקתי בהיבטים אידיאולוגיים של טכנולוגיות דיגיטליות ובאופן בו "טכנולוגיה כאידיאולוגיה" מגוייסת במטרה לנרמל ולהצדיק תמורות בקפיטליזם, במיוחד בהסדרי העסקה חדשים בכלכלה הדיגיטלית. כמו כן חקרתי את הכלכלה הפוליטית של מדיה חברתיים, ובמיוחד את האופן בו ה"חיים עצמם" של משתמשים – היבטים תקשורתיים, בינאישיים, פרטיים, ורגשיים – מגוייסים לצורך ייצור ערך כלכלי.  בשנים האחרונות, בעקבות מענק מחקר של הקרן הלאומית למדעים, עסקתי בחקירה של האופן בו מערכות אלגוריתמיות – במיוחד מכשירים שנועדו לעשות פרסונליזציה לתוכן מקוון כמו מנועי המלצות – מפענחות את הטעם של המשתמש, והאופן בו הן משנות מושגי יסוד בתרבות.

קורסים בריכוזי:

במחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת: תקשורת ושיח חברתי ופוליטי בחברות דמוקרטיות, סמינר מחקר: תקשורת ושיח ציבורי בחברות פתוחות 


ד"ר דנה קפלן

   דוא"לdanaka@openu.ac.il

 

   אתר אישי

 


תחומי המחקר העיקריים שלי הם סוציולוגיה של תרבות וסוציולוגיה של מין, מגדר ומיניות. אני מתעניינת במיוחד בזיקות שבין הקפיטליזם הניאוליברלי וכינון העצמי, משטרי ערך והצבת גבולות מעמדיים, ובין כל אלה לבין גוף, צריכה וטעמים אסתטיים. בשנים האחרונות אני חוקרת הן את מעמד הביניים בישראל והן אנשים החיים במצבי עוני, וזאת באמצעות התבוננות על חיי היומיום ודפוסים של כינון משפחתיות. מחקריי עוסקים, בין השאר, בחתונות של מעמד הביניים בישראל כזירה מרכזית של הצבת גבולות אסתטיים ומוסריים; בעלייתו של הון מיני כסוג חדש של כוח חברתי; בהיסטוריה התרבותית של גיבושו של סטנדרט יופי מקומי; ובממד המעמדי של צריכה מקיימת (sustainability).   


סגל הוראה אקדמי

ד"ר נדב אפל

   דוא"לnadavap@openu.ac.il

   טלפון: 09-7781994

   קורות חיים  

 

תחומי ההתמחות העיקריים שלי הם תרבות פופולרית ומוזיקה פופולרית. מחקריי מסתמכים על גישות מתחום לימודי התרבות והתיאוריה הביקורתית, ומתמקדים באופן תפקודה של המוזיקה הפופולרית המודרנית בחברות תעשייתיות ופוסט-תעשייתיות. אני מתעניין בעיקר בבחינה ביקורתית של אופני התנסות במוזיקה ומחשבה על אודותיה, הבנייתם של משטרים פרשניים והבחנות ז'אנריות, מבעים ביצועיים של גיל, מגדר, ומיניות, וצורתם ההיסטורית והמשתנה של היחסים בין סגנונות מוזיקליים, תרבויות צעירים, ושדות שיח פוליטיים ואידיאולוגיים.

קורסים בריכוזי:

בתכנית לתואר שני בלימודי תרבות: תאוריות וגישות בחקר התרבות, במחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות: המדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות


ד"ר דורית אשור

   דוא"לdoritas@openu.ac.il

   טלפון: 09-7780866

   קורות חיים  

 

אני חוקרת ספרות, פסיכואנליזה ומגדר. מלמדת באוניברסיטה הפתוחה, במרכז לייפר ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטה העברית ובתוכנית לתואר שני בטיפול באמנויות במכללת דוד ילין, וחברה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו. בין הסוגיות בהן אני עוסקת: "דחף הפרשנות הכפייתי" - היבטים פסיכודינמיים של קריאה ופרשנות; פרויד האימהי – קריאה ספרותית ופמיניסטית בפרויד; "לכתוב כאילו חייך תלויים בזה" – אסטרטגיות כתיבה פמיניסטיות; "אהבה ו'אהבת העברה' בספרות ובסיפורי טיפול פסיכואנליטיים; "בית לנפש" – המרחב הטיפולי הפסיכואנליטי.

קורסים בריכוזי:

בתכנית לתואר שני בלימודי תרבות: סוגיות בתיאוריה של המרחב; במחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות: מבוא לתורת הספרות והתרבות, החוויה התיאטרונית, החיזיון השקספירי


ד"ר סימונה וסרמן

   דוא"ל: simonawa@openu.ac.il

   טלפון: 09-7780675

   קורות חיים  

 

אני סוציולוגית של התרבות שעוסקת בתהליכי לגיטימציה של מוזיקה מזרחית אמנותית ובניתוח טקסטים מוסיקליים מנקודת מבט סוציולוגית. מעניינים אותי קשרים בין קבוצות בעמדות מוחלשות בשדה הייצור המוזיקלי לבין מערכות תרבות מבוססות כגון מוזיקת העולם, מוזיקה פופולרית ומוזיקה אמנותית מערבית וכן אני מתעניינת בזיקה של התרבות המקומית לאסכולה הים תיכונית. 

קורסים בריכוזי:

בתכנית לתואר שני בלימודי תרבות: אמנותיות, טעם והיבדלות: בעקבות בורדיה, תרבות פופולרית; במחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת: דיגיטליות בתרבות ובחיי היום יום, דידקטיקה בהוראת התקשורת, סמינר דידקטי בתקשורת


ד"ר דוד לוין

   דוא"לdavidle@openu.ac.il

   טלפון: 09-7781706

   קורות חיים

 

אני חוקר תקשורת. במחקריי עסקתי במגוון נושאים: התקבלות של מסרים וטכנולוגיות (טלפון סלולרי, פייסבוק ומשחקי מחשב) אצל קהלים שונים; סוגיות של אי-שוויון במרחב הציבורי; מקומם של מיתוסים תרבותים בקביעת מדיניות ציבורית; היסטוריה של מעמדם החברתי של חושי האדם.  

קורסים בריכוזי:

בתכנית לתואר שני בלימודי תרבות: חברה, תרבות וייצוג, שיטות מחקר איכותניות, במחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת: דמוקרטיה ותקשורת, עלייתן ושקיעתן של סוגיות חברתיות


ד"ר מאיה מיכאלי

   דוא"לmayami@openu.ac.il

 

   קורות חיים  

 

אני חוקרת ספרות, קולנוע ותרבות. מחקריי עוסקים בעדות ובזיכרון, בספרות ובתרבות הצרפתית, במפגשים בין זכרונות טראומטיים מאירועים קולקטיביים שונים ובתפיסות פילוסופיות ותרבותיות של אחריות ושל אֲחֵרות. כמו כן, אני עוסקת בתרגום (מאנגלית ומצרפתית לעברית) ובמחקר של תרגום לשוני ושל תרגום תרבותי. 

קורסים בריכוזי:

בתכנית לתואר שני בלימודי תרבות: סוגיות במעברים ובמגעים בין תרבויות, במחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות: לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגוםמרכז ושוליים: שיח זהויות בספרות הישראלית


ד"ר יקי מנשנפרוינד

   דוא"לyakim@openu.ac.il

 

   קורות חיים

 

אני מתעניין בקשרים שבין פילוסופיה, היסטוריה, סוציולוגיה ומדע, ובייחוד בניסיונות ליישב בין הפרספקטיבות השונות והמנוגדות על המדע ועל מדענים. לאורך השנים כתבתי ותרגמתי בעניינים הנוגעים למדע ולתרבות. אני מלמד באוניברסיטה הפתוחה ובמכללת רופין.

קורסים בריכוזי:

בתכנית לתואר שני בלימודי תרבות: מדע ותרבות


ד"ר רונן פרידמן

   דוא"לronenf@openu.ac.il

   טלפון: 09-7781711

   קורות חיים

 

אני סוציולוג של התרבות. במהלך השנים עסקתי בהיבטים סוציולוגיים של השואה באמצעות ניתוח טקסטים של זיכרון שהופקו על-ידי משלחות נוער לפולין. באמצעות הסוציולוגיה של הדת ומחקר אנתרופולוגי ניתחתי תהליכים של מרד והתחדשות בקרב דתיים-לאומיים, כגון פמיניזם ועבודת המקדש. כמו כן עסקתי בסוציולוגיה של הקנביס דרך בחינת הפרקטיקה של השימוש והשיח עליו. אך בעבודתי כסוציולוג אני עוסק בעיקר בתחומים של הוראה והדרכת סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה.

קורסים בריכוזי:

בתכנית לתואר שני בלימודי תרבות: גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות לחקר התרבות, במחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת: תאוריות סוציולוגיות בנות-זמננו, סוציולוגיה של התרבות


פרופ' ליאת שטייר-לבני

   דוא"לliatsl@openu.ac.il

 

   אתר אישי 

 

אני מרצה בכירה במחלקה לתרבות במכללת ספיר ומלמדת ומרכזת קורסים במחלקה לספרות, לשון ואמנויות ובתכנית לתואר שני בלימודי תרבות באוניברסיטה הפתוחה. מחקריי עוסקים בזיכרון הקולקטיבי של השואה משנות הארבעים ועד להווה ומשלבים לימודי שואה, לימודי טראומה, לימודי זיכרון, לימודי תרבות ולימודי קולנוע. פרסמתי בנושא עשרות מאמרים וחמישה ספרים. בשנת 2016 זכיתי בפרס התאחדות הסטודנטים הארצית – מרצה מעוררת השראה. בשנת 2019 זכיתי על עבודתי לאורך השנים בפרס החוקר הצעיר מטעם האגודה ללימודי ישראל (AIS).

קורסים בריכוזי:

בתכנית לתואר שני בלימודי תרבות: רב תרבותיות בישראל, יהדות, עבריות, ישראליות, במחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות: ניצולי השואה בקולנוע הישראלי, מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי


 ד"ר חן משגב

   דוא"לchenmisg@tauex.tau.ac.il

 

   אתר אישי 

 

אני מתכנן ערים, גיאוגרף חברתי-פוליטי וחוקר מגדר ומיניות. עבודתי מתמקדת בגיאוגרפיה חברתית ותרבותית, עבודה עם קהילות, מתודולוגיות איכותניות, אקטיביזם מרחבי ותנועות חברתיות, גיאוגרפיה פמיניסטית ותיאוריה קווירית. אני מגיסטר במדעים לתכנון ערים ואזורים מהטכניון, שם כתבתי תזה אשר בחנה את האופן בו להט"בים תופסים ומשתמשים במרחב העירוני בתל-אביב-יפו. עבודת הדוקטורט שלי, שכותרתה "אקטיביזם מרחבי בעיר: נקודות מבט של גוף, זהות וזיכרון" נכתבה במעבדה לתכנון, סביבה וקהילה שבחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם באוניברסיטת תל-אביב בהנחיית פרופ' טובי פנסטר. פרסמתי מאמרים ופרקים בספרים בעברית, איטלקית ואנגלית בתחומי העניין שלי, והייתי עמית פוסט-דוקטורט במחלקות לפוליטיקה וממשל וגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ובמחלקה לספרות, לשון ואמנויות באוניברסיטה הפתוחה. 

קורסים בריכוזי:

בתכנית לתואר שני בלימודי תרבות: מגדר: תרבות וזהות; במחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת: פרויקט מחקר: מדיניות ציבורית בעידן הגלובלי