הסוציולוגיה עוסקת בחקר החברה האנושית – האופנים שבהם היא מאורגנת, המוסדות והארגונים המאפיינים אותה, יחסים ותהליכים חברתיים, העיצוב החברתי של ההתנהגות האנושית. נושאי המחקר הסוציולוגי הם רחבים ומגוונים, וביניהם החיים המשפחתיים והשדה הפוליטי; אינטראקציות חברתיות; מעמד, מגדר, אתניות, וגזע; העולם הפרופסיונלי; הדת; הפשיעה; תרבות וחיי יומיום. למעשה, כל היבט בחיים האנושיים ניתן לחקירה מזווית סוציולוגית. 

גם האנתרופולוגיה עוסקת בחקר האנושי. היא מתעניינת הן במשותף לבני האדם והן במה שמייחד חברות ותרבויות שונות. כמו הסוציולוגיה, גם האנתרופולוגיה הסוציו-תרבותית מתמקדת באדם בהיותו בן או בת תרבות  מסוימות, וכמו הסוציולוגיה, גם האנתרופולוגיה מתעניינת בכל היבטי החיים האנושיים. אולם הפרספקטיבה האנתרופולוגית לרוב חוקרת אנשים ומוסדות חברתיים "מקרוב", באמצעות עבודת שדה.  

התואר הראשון בסוציולוגיה מציע קורסי מבוא וקורסים תאורטיים המציגים את היסודות של המחקר והחשיבה הסוציולוגית והאנתרופולוגית, ולצדם קורסים העוסקים בהיבטים שונים של החברה הישראלית, וכן כאלה המת​מקדים בתחומי מחקר ספציפיים, כגון: מגדר, משפחה, תרבות, סטייה חברתית, ארגונים, ריבוד ואי-שוויון, ספורט וחברה, כלכלה, פוליטיקה ועוד.  

התואר השני בלימודי תרבות משלב תפיסות ומתודות מתחומי הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה, עם תפיסות ומתודות מתחומי מחקר הספרות, האמנויות, התקשורת, ההיסטוריה, הפסיכואנליזה, ההיסטוריה של המדעים והמוסיקה. התכנית מדגישה את נקודת המפגש בין פעילות תרבותית, פעולה חברתית והעולם החומרי, והיא פתוחה למגוון של גישות למחקר התרבות. ​

תחומים מרתקים אלה נלמדים במסגרת תכניות לימוד חד-חוגיות, דו-חוגיות או כחטיבה, בלימודי תואר ראשון ותוכנית התואר השני מטעם האוניברסיטה הפתוחה. ​