מרבית תכניות הלימודים במתמטיקה (ובכלל זה תואר חד־חוגי במתמטיקה, תואר דו־חוגי הכולל מתמטיקה, לימודי מתמטיקה במתכונת חוג לאחר תואר, ותואר במדעים בהדגשת מתמטיקה) כוללות חובת סמינר במתמטיקה.

סמינר במתמטיקה הוא עבודה אישית בנושא מתקדם, בהדרכת אשת/איש סגל מהאוניברסיטה הפתוחה או ממוסד אחר (מדריכת/מדריך הסמינר), המסוכמת בעבודה בכתב, ובהרצאה באורך של כשעה בקמפוס האוניברסיטה ברעננה. נושא העבודה יכול להיות קשור לאחד הקורסים המתקדמים במתמטיקה ויכול להיות נושא אחר במתמטיקה. העבודה היא בדרך כלל סיכום מתוך מאמרים או ספרים.

השתתפות בסמינר כזה כרוכה בהרשמה לאחד מהקורסים האלה:

קורסים אלה מקנים 3 נקודות זכות במסגרת צבירת הנקודות לתואר, ומחייבים תשלום שכר לימוד ככל קורס אחר.

הזמן המתאים ביותר לתחילת עבודת הסמינר הוא לאחר צבירת 2/3 מהחובות לתואר (כלומר לאחר צבירת 80 נ״ז או יותר) אך ניתן להתחיל גם בשלבים מוקדמים יותר לאחר קבלת אישור מתאים.

סטודנטים המעוניינים להתחיל את עבודת הסמינר מוזמנים לפנות לאחראי הסמינרים במתמטיקה (פרופ׳ אלעד פארן). לאחר קביעת מדריך הסמינר ונושא העבודה, יש לקבל את אישור אחראי הסמינרים לתחילת העבודה, ולהירשם לסמינר.

ניתן להירשם לסמינר ללא קשר למועדי הפתיחה והסיום של הסמסטרים ורק לאחר קבלת אישור מן האחראי על הסמינרים. אם אין אפשרות להרשמה לקורס בשאילת״א יש לפנות למוקד הפניות ולבקש להירשם לאחד משני הקורסים שפורטו לעיל. אנא הקפידו להירשם לסמינר רק לאחר קבלת אישור אחראי הסמינרים. ראו גם הנחיות הרשמה לסמינר.

לאחר השלמת תהליך ההרשמה, יש להיפגש עם המדריכה/המדריך כדי לקבל הנחיות וחומרי לימוד רלוונטיים. הזמן המוקצה לביצוע עבודת הסמינר הוא חצי שנה מזמן קבלת האישור לביצועה.


הערה: בעבר ניתן היה לכלול סמינר במסגרת חלק מהקורסים המתקדמים. האפשרות לכלול סמינר במסגרת קורס מצוינת בקטלוג הקורסים בהערת רגל בתיאור הקורס. דרך זאת הקנתה עמידה בחובת הסמינר במסגרת תוכנית הלימודים אך לא הקנתה נקודות זכות. אפשרות זאת בוטלה החל מסמסטר א2021. מי שסיימו בהצלחה את הקורס שבו תכננו לעשות סמינר שאינו מקנה נקודות זכות לפני סמסטר א2021, היו רשאים לכלול במסגרתו סמינר בתנאי שסיימו את כתיבת עבודת הסמינר עד סוף סמסטר א2021.