מרבית תכניות הלימודים במתמטיקה (ובכלל זה תואר חד־חוגי במתמטיקה, תואר דו־חוגי הכולל מתמטיקה, לימודי מתמטיקה במתכונת חוג לאחר תואר, ותואר במדעים בהדגשת מתמטיקה) כוללות חובת סמינר במתמטיקה.

סמינר במתמטיקה הוא עבודה אישית בנושא מתקדם, בהדרכת אשת/איש סגל מהאוניברסיטה הפתוחה או ממוסד אחר (מדריכת/מדריך הסמינר), המסוכמת בעבודה בכתב, ובהרצאה באורך של כשעה בקמפוס האוניברסיטה ברעננה. נושא העבודה יכול להיות קשור לאחד הקורסים המתקדמים במתמטיקה ויכול להיות נושא אחר במתמטיקה. העבודה היא בדרך כלל סיכום מתוך מאמרים או ספרים. על העבודה וההרצאה להיות מוגשים בעברית.

השתתפות בסמינר כזה כרוכה בהרשמה לקורס סמינר במתמטיקה (20381) המקנה 3 נקודות זכות במסגרת צבירת הנקודות לתואר, ומחייב תשלום שכר לימוד ככל קורס אחר (לגבי חריג לכך, התקף בסמסטר 2021א בלבד, ראו הערה למטה).

הזמן המתאים ביותר לתחילת עבודת הסמינר הוא לאחר צבירת 2/3 מהחובות לתואר (כלומר לאחר צבירת 72 נ״ז או יותר) אך ניתן להתחיל גם בשלבים מוקדמים יותר לאחר קבלת אישור מתאים.

סטודנטים המעוניינים להתחיל את עבודת הסמינר מוזמנים לפנות לאחראי הסמינרים במתמטיקה (ד״ר אלעד פארן). לאחר קביעת מדריך הסמינר ונושא העבודה, יש לקבל את אישור אחראי הסמינרים לתחילת העבודה, ולהירשם לסמינר.

ניתן להירשם לסמינר ללא קשר למועדי הפתיחה והסיום של הסמסטרים ורק לאחר קבלת אישור מן האחראי על הסמינרים. אנא הקפידו להירשם לסמינר רק לאחר קבלת אישור אחראי הסמינרים. ראו גם הנחיות הרשמה לסמינר.

לאחר השלמת תהליך ההרשמה, יש להיפגש עם המדריכה/המדריך כדי לקבל הנחיות וחומרי לימוד רלוונטיים. הזמן המוקצה לביצוע עבודת הסמינר הוא חצי שנה מזמן קבלת האישור לביצועה.


הערה: בעבר ניתן היה לכלול סמינר במסגרת חלק מהקורסים המתקדמים. האפשרות לכלול סמינר במסגרת קורס מצוינת בקטלוג הקורסים בהערת רגל בתיאור הקורס. דרך זאת מקנה עמידה בחובת הסמינר במסגרת תוכנית הלימודים אך אינה מקנה נקודות זכות. אפשרות זאת בוטלה החל מסמסטר א2021. עם זאת, מי שסיימו בהצלחה את הקורס שבו תכננו לעשות סמינר שאינו מקנה נקודות זכות לפני סמסטר א2021, רשאים לכלול במסגרתו סמינר בתנאי שיסיימו את כתיבת עבודת הסמינר לא יאוחר מסמסטר א2021.