מוסמך בממשל ומדיניות ציבורית

אודות התכנית1

מהי מדיניות ציבורית?

מדיניות ציבורית היא תהליך שבאמצעותו מתמודדים מוסדות המדינה עם הדרישה לחלוקה של משאבי החברה, דוגמת הקצאה של שירותי חינוך או ביטחון, על פי רוב כדי לפתור בעיות ציבוריות. לימוד מדיניות ציבורית מתמקד בתהליך זה ובוחן את עיצוב המדיניות ואת יישומה ותוצאותיה. לכן עוסק התחום לא רק במוסדות המדינה אלא גם בדיאלוג המתקיים בין המדינה לבין שחקנים הפועלים מחוץ לממשל, כמו קבוצות אינטרס ותנועות חברתיות וביישום המדיניות גם באמצעות סוכנויות, שאינן חלק ממוסדות המדינה, כמו רשויות מקומיות, עמותות ותאגידים פרטיים.

מה מייחד את התכנית?

התכנית היא בין-תחומית ומשלבת את עולמות הידע של מדע המדינה, סוציולוגיה וכלכלה. הקו המנחה שלה הוא הממשק שבין פוליטיקה למדיניות ציבורית, והדבר מתבטא בקורסים הממוקדים בעולם התוכן של ממשל, תאוריה פוליטית וסוציולוגיה פוליטית לצד מדיניות ציבורית. התכנית תסייע לשיפור האיכות המקצועית של העובדים/ות בשירות הציבורי בזכות השילוב של לימודי תאוריה עם קורסים יישומיים ובהם כתיבת נייר מדיניות, ניתוח מדיניות ופרויקטי שטח/מחקר. התכנית מציעה מסלול ללא תזה ומסלול המאפשר כתיבת תזה.

למי התכנית מתאימה?

התכנית מתאימה לכל מי שמתעניין ומתעניינת בתהליכים המתרחשים בזירת המדיניות הציבורית. לצד עובדי/ות מדינה ורשויות מקומיות התכנית מתאימה גם לעובדים/ות בארגוני מגזר שלישי, יועצים/ות של המנהל הציבורי, עורכי/ות דין, רואי/ות חשבון ועובדים/ות במגזר העסקי שמעוניינים/ות להעמיק את ההבנה של תהליכי עיצוב ויישום של מדיניות ציבורית.

מסלולי לימודים

בתכנית שלושה מסלולים:

 • מסלול ללא תזה
 • מסלול ללא תזה הכולל מגמת התמחות
 • מסלול עם תזה

הגשת מועמדות ותנאי קבלה

ועדת קבלה תטפל בפניותיהם של כל המועמדים.

דרישות הקבלה

יתקבלו ללימודים בעלי תואר ראשון בכל תחום, שממוצע ציוניהם/ן 80 ומעלה, בעלי ידיעת קרוא וכתוב בעברית. בתוך כך הם/ן עשויים להידרש להשלמות הבאות:

 • אנגלית – עשויה להידרש השלמה באנגלית ממי שסיימו את לימודיהם למעלה מעשר שנים לפני תחילת הלימודים, או שלמדו לתואר ראשון השונה מ-B.A או B.Sc, או ממי שציונם/ן במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי (‏‏אנגלית‎‎)‏‏ פחות מ-134 או שציונם/ן במבחן אמי"ר פחות מ-234, או שלא עמדו בהצלחה במבחן סוף סמסטר בקורס אנגלית: מתקדמים ב באוניברסיטה הפתוחה.
 • קורסי השלמה – סטודנטים/יות שהתואר הראשון שלהם/ן אינו בתחום מדעי החברה/רוח, יחויבו (‏בהתאמה אישית‎)‏ ב-2-1 קורסי השלמה מהתואר הראשון ויתקבלו במעמד של "קבלה עם השלמות". סטודנטים/יות שחייבים/ות בהשלמות לא יוכלו ללמוד יותר משני קורסים לתואר השני לפני סיום כל ההשלמות הנדרשות.
 • מקרים חריגים וסטודנטים/יות על תנאי – בעלי תואר ראשון, שממוצע ציוניהם/ן נע בין 79-75, יכולים להגיש מועמדות, וועדת הקבלה תדון בבקשתם/ן. סטודנטים/יות אשר וועדת הקבלה החליטה לקבלם/ן לתכנית, יתקבלו במעמד "סטודנט על-תנאי". סטודנטים/יות במעמד "סטודנט על-תנאי" יתקבלו כ"סטודנט/ית לתואר שני", אם ציונם/ן הממוצע לאחר לימוד שלושת הקורסים הראשונים (‏‏קורסי חובה או השלמה‎‎)‏‏ יהיה 80 ומעלה.

לעתים מפעילה ועדת הקבלה שיקולים נוספים לאלה המצוינים בדרישות הקבלה.

הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

אין ללמוד בשנית קורס שנלמד בעבר במסגרת אקדמית אחרת. הכרה בקורס המזכה בנקודות זכות תינתן אך ורק בגין קורס שנלמד בתכנית לתואר שני במוסד אקדמי מוכר.

היקף ההכרה לא יעלה על 12 נ"ז ולא יותר מ-3 קורסים שיפטרו מקורס הבחירה שבסעיף ג וכן משני קורסי בחירה מסעיף ב'. לפרטים נוספים ראו סעיף הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר בתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

תכנית הלימודים

 • מסלול ללא תזה: לפחות 12 קורסים ועבודת גמר.
 • מסלול עם תזה: לפחות 10 קורסים ועבודת תזה

א. קורסי חובה בשלושת המסלולים: 12 נ"ז

נ"ז

מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני (‏12201‎)‏ 2

3

סוגיות במדיניות ציבורית (‏12042‎)‏ 3

3

הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות (‏12002‎)‏

3

כלכלה ציבורית ופוליטית (‏12202‎)‏

3

ב. קורסי בחירה

לתנאי הקבלה הספציפיים ראו בקטלוג הקורסים.

במסלול ללא תזה –7 מהקורסים הבאים (‏לפחות 21 נ"ז‎)‏

נ"ז

דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים (‏12037‎)‏

3

דמוקרטיה, גלובליזציה וביטחון (‏12016‎)‏

3

מחאה כהשתתפות פוליטית (‏12004‎)‏

3

סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה (‏12044‎)‏ 4

3

סדנה בכתיבת נייר מדיניות (‏12039‎)‏ 4

3

ניתוח מדיניות (‏12043‎)‏

3

שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות (‏12018‎)‏

3

מדינת הרווחה: אזרחות, זכויות וחלוקת משאבים (‏12040‎)‏

3

ניהול והתנהגות ארגונית (‏13004‎)‏ 4

3

רב-תרבותיות בישראל (‏14206‎)‏ 4

3

מדיניות חינוך (‏14028‎)‏ 4

3

ניהול אסטרטגי של מערכות מידע (‏13006‎)‏ 5,4

3

שיווק (‏13003‎)‏ 5,4

3

ניהול מיזמי תוכנה (‏22931‎)‏ 5,4

3

סוגיות מתקדמות בחקר שלטון מקומי 6

3

קורס אחד מתוך קורסי החובה/הבחירה של התכנית ללימודי דמוקרטיה בין-תחומיים (‏שאינם מוצעים לעיל‎)‏ 4

3

אחד מהקורסים מסעיף ג למטה5

3

במסלול עם תזה – 3 מהקורסים הבאים (‏לפחות 9 נ"ז‎)‏

נ"ז

דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים (‏12037‎)‏

3

דמוקרטיה, גלובליזציה וביטחון (‏12016‎)‏

3

מחאה כהשתתפות פוליטית (‏12004‎)‏

3

סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה (‏12044‎)‏ 4

3

סדנה בכתיבת נייר מדיניות (‏12039‎)‏ 4

3

ניתוח מדיניות (‏12043‎)‏

3

שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות (‏12018‎)‏

3

מדינת הרווחה: אזרחות, זכויות וחלוקת משאבים (‏12040‎)‏

3

ניהול והתנהגות ארגונית (‏13004‎)‏ 4

3

רב-תרבותיות בישראל (‏14206‎)‏ 4

3

מדיניות חינוך (‏14028‎)‏4

3

סוגיות מתקדמות בחקר שלטון מקומי6

3

ג. קורס בחירה אחד מהתואר הראשון: 6 נ"ז

במסלול ללא תזה בלבד אפשר להמיר קורס בחירה מסעיף ב לעיל בקורס אחד מתוך רשימת הקורסים הבאה. לא ניתן לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה.

רמה

נ"ז

תכנית ההתמחות של הכנסת (‏10831‎)‏

ר

6

פרויקט שטח: מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון (‏10609‎)‏

ר

6

פרויקט מחקר: מדיניות ציבורית בעידן הגלובלי (‏10607‎)‏

ר

6

סוגיות במינהל הציבורי בישראל (‏10608‎)‏

ר

6

רגולציה – מתאוריה למעשה (‏10957‎)‏

מ

6

ד. עבודות סמינריוניות: 7 נ"ז

בשלושת המסלולים יש לכתוב שתי עבודות סמינריוניות:

 • עבודה בהמשך לאחד מקורסי הבחירה שבסעיף ב כמפורט לעיל, ולאחר סיומו בהצלחה. עבודה סמינריונית זו מזכה ב-2 נ"ז, והציון בה נחשב כציון קורס לכל דבר לצורך חישוב הציון הסופי בתואר.
 • סמינר מחקר. הסמינרים המחקריים יילמדו על ידי אנשי ונשות סגל בכירים/ות של המחלקה. סמינר המחקר יילקח במתכונת קורס, שבסופו הסטודנטים/יות יתקדמו לכתיבת העבודה הסמינריונית. חבר/ת סגל הבכיר ילווה/תלווה את הסטודנט/ית בכל המפגשים הפרונטליים, בבחירת נושא, באישור הנושא, בבחירת חומרים ראשוניים, בכתיבת העבודה ועד לגמר התהליך – הערכת העבודה. הסמינר מזכה ב- 5 נ"ז.

רשימת הסמינרים (‏הקורסים כוללים כתיבת עבודה סמינריונית‎)‏:

נ"ז

סמינר מחקר: אזרחות – סוגיות נבחרות במבט השוואתי (‏12041‎)‏

5

סמינר מחקר: תקשורת בחברות פתוחות – גישות ביקורתיות (‏12047‎)‏

5

סמינר מחקר: פוליטיקה וכלכלה בעידן של גלובליזציה (‏12049‎)‏

5

סמינר מחקר: רגולציה בעידן משילות (‏12192‎)‏

5

סמינר מחקר: יחסי צבא, חברה, פוליטיקה (‏12189‎)‏

5

סמינר מחקר: צרכנים, עסקים ופוליטיקה (‏12046‎)‏

5

סמינר מחקר: מדינה וגלובליזציה במבט אנתרופולוגי (‏12050‎)‏

5

ה. קורסים מתודולוגיים: 6 נ"ז

הקורסים המתודולוגיים הם קורסי חובה במסלול עם תזה. במסלול ללא תזה הם קורסי בחירה לסטודנטים/יות העומדים/ת בתנאי הקבלה לקורס.

נ"ז

סמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית (‏12190‎)‏

3

שיטות מחקר איכותניות (‏תואר שני‎)‏ (‏14210‎)‏

3

או

סטטיסטיקה ושיטות מחקר מתקדמות א (‏14301‎)‏7

3

מפגשי הנחיה

בכל קורס מתקיימים, ככלל, 6 מפגשים בסמסטר בני 3 שעות כל מפגש. בחלק מהקורסים המפגשים כוללים הצגת רפרטים. הנוכחות במפגשי ההנחיה היא חובה (‏חובת הנוכחות היא 80% מהמפגשים, העדרות ממפגש, גם במסגרת ה-20%, מחייבת אישור המרצה‎)‏. משך הלימודים הינו בין 6-4 סמסטרים.

עבודת גמר

סטודנטים/יות הלומדים/ות במסלול ללא תזה, חייבים/ות בהגשת עבודת גמר. העבודה תתבסס הן על קורסי החובה והן על קורסי הבחירה. כתיבת העבודה תאושר לסטודנטים/יות שסיימו בהצלחה 12 קורסים וקיבלו ציון על עבודה סמינריונית אחת לפחות.

הגשת מועמדות למסלול עם תזה

סטודנטים/יות שלמדו לפחות 6 קורסים (‏‏לא כולל קורסי השלמה‎‎)‏‏, כתבו לפחות עבודה סמינריונית אחת בציון 85 ומעלה וממוצע ציוניהם/ן 85 ומעלה, וכן עברו את הקורסים המתודולוגיים כמפורט בסעיף ה בציון הנדרש, יכולים/ות להגיש לראש התכנית מועמדות בכתב למסלול עם תזה. ועדה לאישור המסלול בראשות ראש/ת התכנית תדון בבקשה תוך מתן משקל מרבי להישגים בקורסים המתודולוגיים ותקבע את התנאים ללימוד במסלול. מועמדים/ות יעברו למעמד "התקבל למסלול עם תזה" רק לאחר אישור הצעת התזה על ידי המנחה והוועדה המחלקתית לאישור המסלול.

התזה תיכתב בהדרכת חבר/ת סגל בכיר/ה של האוניברסיטה הפתוחה או של אוניברסיטה אחרת. הזמן המוקצב לכתיבת התזה הוא שנתיים מיום אישור ההצעה.

מגמת התמחות בשלטון מקומי

במסגרת המגמה חובה ללמוד שני קורסים לפחות מבין הקורסים הבאים:

נ"ז

סוגיות מתקדמות בחקר שלטון מקומי6

במסגרת לימודי המגמה חובה לכתוב בקורס זה עבודה סמינריונית המקנה 2 נ"ז

אחד מן הקורסים הבאים:

סדנה בכתיבת נייר מדיניות (‏12039‎)‏*

3

פרויקט שטח: מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון (‏‏10609‎‎)‏

6

פרויקט מחקר: מדיניות ציבורית בעידן הגלובלי (‏‏10607‎‎)‏‏

6

*סטודנטים במסלול עם תזה חייבים ללמוד קורס זה.

מגמת ההתמחות אינה רשומה בתעודת המוסמך. אישור על ההתמחות ניתן במסמך נלווה לתעודת המוסמך.

מגמת התמחות במינהל טכנולוגיות

המגמה פתוחה בפני סטודנטים/ות במסלול ללא תזה בלבד. במסגרת המגמה חובה ללמוד את שלושת הקורסים הבאים (‏אך לא ניתן לכתוב בהם עבודה סמינריונית‎)‏

נ"ז

ניהול אסטרטגי של מערכות מידע (‏13006‎)‏ 5,4

3

שיווק (‏13003‎)‏ 5,4

3

ניהול מיזמי תוכנה (‏22931‎)‏ 5,4

3

מגמת ההתמחות אינה רשומה בתעודת המוסמך. אישור על ההתמחות ניתן במסמך נלווה לתעודת המוסמך. המגמה תפתח כפיילוט בסמסטר א2020.

מיומנות ביבליוגרפית

במהלך שני הסמסטרים הראשונים של לימוד קורסי התואר וכתנאי ללימוד קורסי הבחירה חייבים כל הסטודנטים/ות לעבור בהצלחה דרך אתר הספרייה שתי מטלות ביבליוגרפיות בנושאים:

 • שימוש בקטלוג "אלף" של רשת הספריות האוניברסיטאיות בארץ: חיפוש ספר, כתב עת, או פריט אחר לפי כותר, מחבר ונושא בקטלוגים של ספריות אוניברסיטאיות שונות ובקטלוגים המאוחדים המשותפים לכל האוניברסיטאות.
 • חיפוש מאמר בעברית במאגר המידע "מפתח חיפה", הכלול בקטלוג "אלף" והכולל מאמרים שהתפרסמו בכתבי עת ובעיתונות היומית.
 • חיפוש מאמרים במאגרי מידע ביבליוגרפיים מסוגים שונים.

אישור ושינויים בתכנית הלימודים

לאחר סיום 6 קורסים (‏‏שאינם קורסי השלמה‎‎)‏‏ ירכיבו הסטודנטים/יות תכנית לימודים להמשך לימודיהם/ן שבמסגרתה תוגדר מגמת ההתמחות לתואר, ויפנו בכתב למרכז להישגים לימודיים לקבלת אישור של יועץ/ת לתואר שני לתכנית הלימודים.

שינוי תכנית הלימודים ביוזמת הסטודנט/ית

סטודנטים/יות שירצו לשנות את תכנית לימודיהם לאחר שאושרה, יוכלו להגיש ליועץ/ת לתואר שני בקשה לשינוי התכנית. היועץ/ת ישקול/תשקול את בקשתם/ן ויחליט/תחליט אם לאשרה.

משך זמן הלימודים

יש לסיים את לימודי התואר השני תוך 7 שנים מתאריך הקבלה כתלמיד מן המניין לתואר שני הן במסלול ללא תזה והן במסלול עם תזה.

במקרים חריגים יוכלו סטודנטים/יות לפנות לוועדה לתואר שני בבקשה להארכת משך זמן הלימודים.8 במסלול עם תזה יוכלו סטודנטים/יות במקרים חריגים לבקש מוועדת התכנית הארכה של עד שנתיים לכתיבת התזה. בכל מקרה, עליהם/ן לסיים את כל חובותיהם האחרים (‏‏קורסים, בחינות, רפרטים, עבודות סמינריוניות‎‎)‏‏ תוך 7 שנים.

זכאות לתואר

 • לימוד כל ההשלמות (‏‏אם נדרשו‎‎)‏‏
 • סיום בהצלחה של 12 קורסים במסלול ללא תזה, ו-10 קורסים במסלול עם תזה על פי תכנית הלימודים המאושרת
 • כתיבת 2 עבודות סמינריוניות
 • כתיבת תזה במסלול עם תזה
 • השלמה בהצלחה של עבודת גמר במסלול ללא תזה

ציון התואר

 • הציון הסופי לתואר במסלול ללא תזה מורכב מ-90% מממוצע הציונים של הסטודנטים/יות בקורסים ובעבודות הסמינריוניות ו-10% ציון עבודת הגמר. במסלול עם תזה יינתן משקל של 30% לציון התזה ו-70% לממוצע הציונים בקורסים ובעבודות סמינריוניות.
 • תואר שני בהצטיינות מוענק לסטודנטים/יות שציונם/ן הסופי בתואר הוא בין 94-90.
 • תואר שני בהצטיינות יתרה מוענק לסטודנטים/יות שציונם/ן הסופי בתואר הוא מ-95 ומעלה.

מלגות

 • מלגות פיס – במסגרת שיתוף הפעולה עם מרכז השלטון המקומי, תלמידים/ות שהם/ן עובדי/ות רשויות מקומיות ייהנו ממלגה של מפעל הפיס ומרכז השלטון המקומי. מלגה זו בגובה 5,000 ₪ לשנה תינתן כנגד שעות התנדבות בקהילה לשנתיים ובסך הכל 10,000 ₪ לכל התואר. (‏בכפוף לאישור מפעל הפיס בכל שנה‎)‏.
 • חברי/ות קרן ידע לאקדמאים במח"ר יהיו זכאים למלגה לתואר שני בגובה של עד 8,000 ₪ על פי הנוהל המפורט על ידי הקרן. ניתן להתעדכן בפרטי המלגה באתר קרן ידע לאקדמאים.

1

כל האמור בתכנית כפוף לתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

2

מי שלמדו את הקורס מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (‏10165‎)‏ בתואר ראשון יקחו קורס בחירה כתחליף.

3

מי שלמדו את הקורס מדיניות ציבורית (‏10723‎)‏ בתואר ראשון יקחו קורס בחירה כתחליף.

4

בקורס זה לא ניתן לכתוב עבודה סמינריונית.

5

הרישום לקורסים אלו מותנה באישור פרטני.

6

הקורס יילמד לראשונה בסמסטר ב2021.

7

למתעתדים/ות לכתוב תזה המחייבת ידע סטטיסטי, בכפוף לאישור פרטני.

8

הוועדה עשויה לדרוש מהסטודנטים/יות ללמוד קורסים נוספים שייכללו בתכנית הלימודים לתואר שני במקום קורסים שנלמדו על ידם/ן, או בנוסף להם.