ידיעון תשפ"ד

חטיבה במדיניות ציבורית

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

הערות

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

982

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (10430) לפני  סמסטר ב2018 מנועים מלימוד קורס זה. בתואר בניהול עם חטיבה במדיניות ציבורית יש ללמוד במקום קורס זה במסגרת החטיבה את הקורס סוציולוגיה של ארגונים (10728). 

981

מי שלמדו את הקורסים הכלכלה המדינית: עיון במקרה הישראלי (10929)אזרחות: תאוריה ופוליטיקה (10903), שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה. 

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים