סגל אקדמי בכיר

ראש תחום מדיניות ציבורית

טלפון
09-7781704
דוא"ל
erezt@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
042
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781731
דוא"ל
yagille@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
008
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 15:00 - 17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12189 סמינר מחקר: יחסי צבא-חברה-פוליטיקה
12190 סמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית
ייעוץ
מידע מורחב

מדיניות ציבורית

טלפון
09-7781716
דוא"ל
orensh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
048
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכז הוראה מדיניות ציבורית

טלפון
דוא"ל
itaiel@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10957 רגולציה - מתאוריה למעשה
10982 רגולציה - סמינר מחקר
11305 אתיקה במנהל ומדיניות ציבורית בישראל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדיניות ציבורית

טלפון
09-7781740
דוא"ל
ronnenb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
006
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 15:00-17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10459 יסודות השלטון המקומי
10609 פרויקט שטח: מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781701
דוא"ל
ofrabi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
30
פקס
09-7780660
שעות קבלה
14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10760 פרויקט מחקר:מדיניות ציבורית, צבא וביטחון
12016 מדיניות ציבורית, גלובליזציה וביטחון
12016 מדיניות ציבורית, גלובליזציה וביטחון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
דוא"ל
eyaltev@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10811 כתיבה של נייר מדיניות
11308 גישות מתקדמות בהערכת מדיניות ציבורית
12039 סדנה בכתיבת נייר מדיניות
12043 ניתוח מדיניות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781734
דוא"ל
lilachli@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
47
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 11:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10723 מדיניות ציבורית
10812 המשפט החוקתי של ישראל
12018 שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות
12018 שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות
12042 סוגיות במדיניות ציבורית
12205 משפט ציבורי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי תרבות תואר שני, מדיניות ציבורית

טלפון
09-7781745
דוא"ל
chenmi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
011
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10607 מדיניות ציבורית בעידן הגלובלי
14209 גוף ותרבות: מסורות, שאלות, בעיות
14212 מגדר: תרבות וזהות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781706
דוא"ל
yifatpa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
047
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 12:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10437 מבוא למינהל וניהול ציבורי
10852 כלכלה ציבורית ופוליטית לתואר ראשון
12202 כלכלה ציבורית ופוליטית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, משפטים

טלפון
09-7781712
דוא"ל
talshar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
49
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10790 המשפט המינהלי של ישראל
10802 משפט השלטון המקומי בישראל
10835 מבוא למשפט ויסודות המשפט
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראש תחום מדיניות ציבורית

טלפון
09-7781704
דוא"ל
erezt@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
042
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781731
דוא"ל
yagille@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
008
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 15:00 - 17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12189 סמינר מחקר: יחסי צבא-חברה-פוליטיקה
12190 סמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית
ייעוץ
מידע מורחב

מדיניות ציבורית

טלפון
09-7781716
דוא"ל
orensh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
048
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכז הוראה מדיניות ציבורית

טלפון
דוא"ל
itaiel@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10957 רגולציה - מתאוריה למעשה
10982 רגולציה - סמינר מחקר
11305 אתיקה במנהל ומדיניות ציבורית בישראל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדיניות ציבורית

טלפון
09-7781740
דוא"ל
ronnenb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
006
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 15:00-17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10459 יסודות השלטון המקומי
10609 פרויקט שטח: מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781701
דוא"ל
ofrabi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
30
פקס
09-7780660
שעות קבלה
14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10760 פרויקט מחקר:מדיניות ציבורית, צבא וביטחון
12016 מדיניות ציבורית, גלובליזציה וביטחון
12016 מדיניות ציבורית, גלובליזציה וביטחון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
דוא"ל
eyaltev@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10811 כתיבה של נייר מדיניות
11308 גישות מתקדמות בהערכת מדיניות ציבורית
12039 סדנה בכתיבת נייר מדיניות
12043 ניתוח מדיניות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781734
דוא"ל
lilachli@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
47
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 11:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10723 מדיניות ציבורית
10812 המשפט החוקתי של ישראל
12018 שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות
12018 שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות
12042 סוגיות במדיניות ציבורית
12205 משפט ציבורי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי תרבות תואר שני, מדיניות ציבורית

טלפון
09-7781745
דוא"ל
chenmi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
011
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10607 מדיניות ציבורית בעידן הגלובלי
14209 גוף ותרבות: מסורות, שאלות, בעיות
14212 מגדר: תרבות וזהות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781706
דוא"ל
yifatpa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
047
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 12:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10437 מבוא למינהל וניהול ציבורי
10852 כלכלה ציבורית ופוליטית לתואר ראשון
12202 כלכלה ציבורית ופוליטית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, משפטים

טלפון
09-7781712
דוא"ל
talshar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
49
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10790 המשפט המינהלי של ישראל
10802 משפט השלטון המקומי בישראל
10835 מבוא למשפט ויסודות המשפט
ייעוץ
מידע מורחב