סגל אקדמי בכיר

ראש תחום מדיניות ציבורית

טלפון
09-7781731
דוא"ל
yagille@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
008
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 15:00 - 17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10760 פרויקט מחקר:מדיניות ציבורית, צבא וביטחון
12190 סמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית
ייעוץ
מידע מורחב

מדיניות ציבורית

טלפון
09-7780698
דוא"ל
karassin@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
59
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית

טלפון
09-7781734
דוא"ל
lilachli@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
47
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 10:30-12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10723 מדיניות ציבורית
10790 המשפט המינהלי של ישראל
10812 המשפט החוקתי של ישראל
12018 שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות
12018 שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות
12042 סוגיות במדיניות ציבורית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית

טלפון
09-7782234
דוא"ל
smadarm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 14:30-16:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10957 רגולציה - מתאוריה למעשה
10982 רגולציה - סמינר מחקר
14001 בחירה בחינוך: בתי ספר ותהליכים חלופיים
14028 מדיניות חינוך
14032 אתיקה בחינוך
14034 מדיניות חינוך: סמינר מחקר
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדיניות ציבורית

טלפון
09-7781733
דוא"ל
orensh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
039
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 16:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10607 מדיניות ציבורית בעידן הגלובלי‏
10609 פרויקט שטח: מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדיניות ציבורית

טלפון
09-7781740
דוא"ל
shysh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
006
פקס
09-7780603
שעות קבלה
ד 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10437 מבוא למינהל וניהול ציבורי
10596 מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, משפטים

טלפון
09-7781712
דוא"ל
talshar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
49
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10802 משפט השלטון המקומי בישראל
10835 מבוא למשפט ויסודות המשפט
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר למשפטים - אונ' בר אילן ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
חטיבה למשפט ציבורי ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
חטיבה למשפט ציבורי ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
לימודי תעודה במשפט ציבורי ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית

טלפון
09-7781703
דוא"ל
etisa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
006