שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ב2022

 נושא: מדעי המחשב

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ב2022

 נושא: מדעי המחשב

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2021, ג2021, ג2022

 נושא: מדעי המחשב

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ב2022

 נושא: מדעי המחשב

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ב2022

 נושא: מדעי המחשב

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: מדעי המחשב

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ב2022

 נושא: מדעי המחשב

 קיימות דרישות קדם