שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ב2021

 נושא: מדעי המחשב

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ב2021

 נושא: מדעי המחשב

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ב2021

 נושא: מדעי המחשב

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ג2020, ג2021

 נושא: מדעי המחשב

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: מדעי המחשב

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2021

 נושא: מדעי המחשב

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: מדעי המחשב

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: מדעי המחשב

 קורס שנתי