ידיעון תשפ"ד

מוסמך ‏M.B.A.‎ במנהל עסקים

מבוא [392]

תכנית הלימודים לתואר MBA (‏Master of Business Administration‎)‏ מיועדת להכשיר את הלומדים בה לתפקידי ניהול בדרגים שונים בארגונים עסקיים וציבוריים.

התכנית מקנה ידע ומיומנויות בתחומים מקצועיים מגוונים בהם ניהול אנשים, ניהול כספים, ניהול השיווק ועוד, ומכשירה מנהלים ומנהלות בתחומים המקצועי והאישי. התכנית מיועדת לבוגרי כל תואר ראשון שהוא, המבקשים להתפתח כמנהלים מובילים במשק. כמו כן מתקבלים לתכנית בעלי תארים מתקדמים בתחומים מגוונים שמחזיקים בעמדות מפתח בארגונים שונים, או מבקשים להתקדם לתפקידי ניהול בתחומים אלה.

תנאי קבלה

ללימודי MBA יתקבלו מועמדים הממלאים את התנאים האלה:

  • בעלי תואר ראשון בניהול ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בארץ בציון ממוצע של 80 לפחות ולאחר השלמות מתאימות.

  • בעלי תואר ראשון בתחום אחר ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בארץ בציון ממוצע של 80 לפחות ולאחר השלמות מתאימות.

  • בעלי תואר ראשון כנ"ל בציון נמוך יותר יוכלו להגיש את מועמדותם ללימודים בתכנית, וזו תישקל על ידי ועדת הקבלה של התכנית. במקרים מיוחדים, תחליט ועדת הקבלה של התכנית לזמן את המועמדים לריאיון אישי, וזאת על פי שיקול דעתה. ניסיון ניהולי מוכח של 3 שנים לפחות ייחשב כיתרון.

הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

ניתן לקבל פטור של עד 9 נקודות זכות בגין לימודים לתואר שני במוסד אקדמי אחר. לפרטים נוספים ראו סעיף הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר בתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

תכנית הלימודים [393]

להשלמת הדרישות לתואר MBA חייבים הסטודנטים לצבור 45 נקודות זכות בלימודי חובה, לימודי בחירה וקורסים סמינריוניים. סטודנטים ללא רקע מתאים יחויבו בלימודי השלמה שאינם מקנים נקודות זכות לתואר השני. לימודי החובה יכללו קורסי ליבה במקצועות הניהול. האופי הרב-תחומי של לימודי התואר השני במנהל עסקים והדרישה לקורסי השלמה, קורסי תשתית, קורסי חובה, וקורסי בחירה וסמינריוניים, מאפשרים לבנות תכנית מקיפה ומגוונת. סטודנטים בתכנית יידרשו להוכיח יכולת יישום של החומר הנלמד בבעיות ניהול מעשיות, באירועי ניהול בתחומי עבודתם ובארגוניהם ובאירועי ניהול במשק הישראלי ובעולם. במסגרת קורסי הבחירה הכלליים משולבים קורסים בעלי אופי ישומי וכן סדנאות ישומיות בשיתוף עם בית הספר תפנית - בית הספר למנהלים של האוניברסיטה הפתוחה. בסיום לימודי הסדנה ועמידה בדרישותיה, תוענק תעודה מקצועית מטעם בית הספר. במסגרת התכנית ניתן לבחור שני קורסים בעלי אופי יישומי לכל היותר (שני קורסים ישומיים או קורס ישומי אחד וסדנה אחת).

סטודנטים שעל פי החלטת הוועדה לתואר שני יהיו מנועים מללמוד קורס בתכנית בגין לימודים קודמים - קורס שזיכה אותם בנקודות זכות לתואר ראשון, יידרשו להשלים את מכסת 45 נקודות הזכות מתוך קורסי הבחירה המוצעים בתכנית.

בתכנית ה- MBA ארבע התמחויות:

התמחות בשיווק

תהליך ניהול השיווק כולל את האסטרטגיה השיווקית של החברה, מיפוי השוק, המתחרים והצרכנים, ובניית התמהיל השיווקי שיוביל להשגת יעדי החברה. הבנה של תהליכים אלה חיונית למנהלים שעוסקים בבניית אסטרטגיה תחרותית, ובמיוחד למנהלי שיווק, מותג, פיתוח עסקי, ייעוץ עסקי ופרסום.

ההתמחות בשיווק מקנה ידע מעמיק בנושאים המרכזיים של ניהול השיווק בהם התנהגות צרכנים, פרסום ותקשורת שיווקית, פיתוח מוצרים חדשים והבנת רשתות חברתיות. בוגרי ההתמחות יתוודעו לכלים יישומיים מתקדמים להבנה ולבנייה של אסטרטגיה שיווקית בסביבה תחרותית גלובלית משתנה.

התמחות במימון וניהול פיננסי

הניהול הפיננסי קיים בליבת הניהול של כל ארגון. ידע במימון וניהול פיננסי חיוני למנהלים בכל המגזרים בדרגים בכירים ובדרגי הביניים, כדי לקבל החלטות שיאפשרו להשיג את מטרות הארגון: בחינת כדאיות השקעות ופרויקטים חדשים, ניהול תקציב ותעדוף משאבים, אפשרויות גיוס הון למימון פעילויות, פעילות כספית בינלאומית, דיווח כספי למשקיעים, אחריות תאגידית ואחריות חברתית, ועוד.

ההתמחות במימון וניהול פיננסי מקנה ידע וכלים לבחירת אמצעי המימון המתאימים לפעילויות ולהשקעות, ולניהול אפקטיבי של המשאבים הכספיים של הארגון. בין נושאי הקורסים ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות, המערכת הפיננסית ושוק ההון, השקעות אימפקט, השבחת ערך חברות, מימון עסקי רב-לאומי, ועקרונות מיסוי.

הסמינר בהתמחות עוסק בחשיבות המידע הפיננסי בעסקאות, בגיוסי הון ובזיהוי כישלונות, ומאפשר לסטודנטים להעמיק את הידע במימון וניהול פיננסי, תוך התמקדות בנושאים ייחודיים.

התמחות בהתנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש

אנשים הם המשאב העיקרי של ארגונים ולימודי התנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש הם בליבת לימודי ניהול. בעידן של שינויים תמידיים בארגון ובסביבתו, המשאב האנושי, העובדים בארגון ותהליכי בניית האסטרטגיה שנגזרת מניהולם, הם המפתח להצלחה.

ללא עובדים שעברו תהליכי מיון מוצלחים, שקיבלו הכשרה והדרכה מקצועיים, שמוצבים בתפקידים שמתאימים להם ושיש להם אופק קידומי לשאוף אליו הארגון אינו יכול לשרוד. לפיכך, העולם הארגוני זקוק למנהלים פרופסיונליים בתחום משאבי אנוש. ההתמחות מניחה את המצע המקצועי הנדרש לשם הבנה וגיבוש תהליכים אלה.

התמחות ביזמות וחדשנות

לימוד תחומי היזמות והחדשנות הוא חיוני עבור מנהלות ומנהלים בסביבה הדינמית שבה ארגונים פועלים בעת הנוכחית. ההבנה של יזמות וחדשנות מאפשרת לקדם צמיחה והתפתחות של הארגון, לייעל אותו ולמקד אותו בהשגת היעדים שלו, להגיב לשינויים התכופים בסביבה, ולאפשר לו להעניק שרותים ומוצרים מעולים ללקוחות, לקהילה, ולבעלי עניין אחרים. בנוסף, לימודים אלו מעניקים מסגרת לזיהוי ומיצוי של הזדמנויות, לקבלת החלטות אסטרטגיות, ולהובלה של פרויקטים בזריזות ובאופן ממוקד.

ההתמחות פונה למנהלים ומנהלות בכל מגזרי המשק, תוך התמקדות בקידום של תרבות של פתרון בעיות, ושל מנהיגות יזמית לכל רוחב הארגון.

דרישות ההתמחויות

  • סטודנטים המבקשים להתמחות בהתמחות אחת מבין הארבע יידרשו (‏בנוסף לקורסי החובה בתכנית‎)‏ ללמוד שלושה קורסים וסמינר מההתמחות (‏12 נ"ז‎)‏ [ובכללם קורס חובה בהתמחות, אם נדרש כזה]. את יתרת הנ"ז הנדרשות בלימודי הבחירה, ישלימו בקורסי חובה או בחירה מכל אחת מההתמחויות, או בקורסי בחירה כלליים. בנוסף, ידרשו ללמוד סמינר נוסף מכלל הסמינרים המוצעים (‏בהתמחויות אחרות, או סמינרים כלליים‎)‏.

  • סטודנטים המבקשים להתמחות בשתי התמחויות מבין הארבע יידרשו (‏בנוסף לקורסי החובה בתכנית‎)‏ לעמוד בדרישות שתי ההתמחויות אותן בחרו (12 נ"ז לכל התמחות‎)‏. את יתרת הנ"ז הנדרשות בלימודי הבחירה, ישלימו בקורסי חובה או בחירה מכל התמחות אחרת, או בקורסי בחירה כלליים.

  • סטודנטים המבקשים ללמוד תואר ללא התמחות, ידרשו לקורסי החובה בתכנית ויוכלו לבחור את קורסי הבחירה (‏24 נ"ז‎)‏ מכלל הקורסים המוצעים בתכנית (‏קורסי חובה או בחירה מההתמחויות או קורסי בחירה כלליים‎)‏ וכן שני סמינרים מכלל הסמינרים בתכנית.

מסלול מחקרי למצטיינים

לאחר צבירת 24 נ"ז בקורסי התכנית ובכללם קורסי התשתית, קורסי החובה, קורסי הבחירה וסיום בהצלחה של הסמינר המתקדם למחקר (‏13804‎)‏, יוכלו סטודנטים מצטיינים (עם ממוצע 85 ומעלה בקורסים אלה‎‎ וציון 90 לפחות ב'סמינר מתקדם למחקר' (13804‎)‏‎) להגיש מועמדות למסלול לימודים מחקרי לועדת ה- MBA המחקרי. בנוסף לדרישות אלה, הגשת המועמדות למסלול המחקרי מחייבת את הסטודנטים למצוא מנחה לתזה מבין הסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטה. הגשת המועמדות למסלול המחקרי, תכלול הצעת מחקר לתזה מאושרת על ידי חברי הסגל הבכיר של האו"פ שינחו את כתיבת התזה. סטודנטים שיתקבלו למסלול המחקרי על ידי וועדת ה- MBA המחקרי, יחויבו בנוסף בהשתתפות בסמינריון תזה שיתקיים פנים אל פנים, שבו יוצגו ויידונו עבודות המחקר בשיתוף מנחי התזה.

הלומדים במסלול זה יחויבו בלימוד קורסים בתכנית (‏ובכללם קורסי התשתית, קורסי החובה הבחירה וסמינרים‎)‏ בהיקף של 36 נ"ז, בהשתתפות בסמינריון תזה ובכתיבת התזה [3008].

הזמן המוקצב לכתיבת התזה הוא שנתיים מיום אישור ההצעה למחקר ועד הגשת העבודה הסופית.

לימודי ה-MBA מורכבים מ-6 קבוצות של קורסים [393]

קורסי השלמה [394]

לימודי תשתית: חובה-6 נ"ז

קורס
רמה
נ''ז

לימודי חובה - 9 נ"ז [398]

קורס
רמה
נ''ז

התמחויות - עד 18 נ"ז [399]

אפשר ללמוד התמחות אחת או שתי התמחויות במקביל על-פי הדרישות המפורטות בכל התמחות.

התמחות בשיווק - 9 נ"ז [399]

קורס
רמה
נ''ז
בחירה -9 נ"ז
סמינר חובה (‏על-פי הדרישות בסעיף קורסים סמינריוניים‎)‏

התמחות במימון וניהול פיננסי - 9 נ"ז [399]

קורס
רמה
נ''ז

התמחות בהתנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש- 9 נ"ז [399,2183]

התמחות ביזמות וחדשנות 9 - נ"ז [399]

קורס
רמה
נ''ז
חובה 3- נ"ז

בחירה 6- נ"זסמינר חובה (על-פי הדרישות בסעיף קורסים סמינריוניים)
סמינריוני לתואר שני
3

לימודי בחירה כלליים -עד 24 נ"ז [399,403,404,2184,2183,1782]

קורסים סמינריונים : 6 נ"ז [405]

קורס
רמה
נ''ז
סמינרים המשויכים להתמחויות

  • סמינר חובה בהתמחות בשיווק:


  • סמינר חובה בהתמחות במימון וניהול פיננסי:


  • סמינר חובה בהתמחות בהתנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש:


  • סמינר חובה בהתמחות ביזמות וחדשנות:

סמינריוני לתואר שני
3

סמינרים כלליים


סמינריוני לתואר שני
3


סמינריוני לתואר שני
3

משך זמן לימודים [409]

יש לסיים את לימודי התואר השני במנהל עסקים תוך 5 שנים מתחילת הסמסטר שבו נלמד הקורס הראשון בתכנית (‏לא כולל קורסי השלמה‎)‏.

זכאות לתואר

לתואר MBA יהיו זכאים מי שסיימו בהצלחה את כל דרישות התכנית.

ציון התואר

ציון הגמר לתואר הוא ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים והסמינרים.

במסלול עם תזה הציון הסופי לתואר מורכב מ- 30% ציון התזה ו- 70% ממוצע הציונים בקורסים ובסמינרים.

תואר בהצטיינות

תואר בהצטיינות מוענק למי שסיימו את לימודי התואר השני במנהל עסקים בממוצע ציונים שבין 90 ל-94.

תואר בהצטיינות יתרה מוענק למי שסיימו את לימודי התואר השני במנהל עסקים בממוצע ציונים של 95 ומעלה.

הערות

392

כל האמור בתכנית כפוף לתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

393

מי שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 יכולים לבחור ללמוד על- פי תכנית הלימודים בגרסתה החדשה ובתנאי שיעמדו בכל דרישותיה או להשלים את דרישות התכנית לפי גירסתה הקודמת כמפורט בידיעון האקדמי תש"פ. בתכנית בגרסתה הקודמת נדרשים הסטודנטים לצבור 18 נ"ז בלימודי חובה ובלימודי חובה מתקדמים, לפחות 21 נ"ז במסגרת לימודי הבחירה משלושה אשכולות שונים לפחות ו-6 נ"ז במסגרת קורסים סמינריוניים, ולפחות 45 נ"ז בתכנית כולה. 

3008

החל מאוקטובר 2023 עבודת תזה מקנה 12 נ"ז. אין שינוי בדרישות עבודת התזה או במשקלה בציון הסופי לתואר. כמו כן, אין שינוי בשאר הדרישות לתואר, ויש להשלים קורסים ועבודות בהתאם למפורט בתכנית.

394

הקורס מתמטיקה למוסמך במנהל עסקים: אלגברה לינארית (91416) אינו נלמד עוד. מי שנדרשו ללמוד אותו במסגרת קורסי ההשלמה וטרם למדו אותו, יהיו פטורים מלימוד קורס זה ויצטרכו ללמוד את הקורס מתמטיקה למוסמך במנהל עסקים (91415), או לעמוד בבחינת מעבר במתמטיקה, הציון הנדרש הוא 60 ומעלה.   

מי שלא למדו את הקורסים 10769 ו- 10775 או קורסים המקבילים להם בתוכנם ובהיקפם במסגרת לימודים קודמים, יידרשו ללמוד אותם ולסיימם בציון ממוצע של 75 ומעלה. נקודות הזכות בגינן אינן נכללות במכסת נ"ז ללימודי התואר השני.

יש להשלים את הקורסים תוך שלושה סמסטרים מתחילת הלימודים בתכנית (לא כולל סמסטר קיץ).

395

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎), למי שלמדו או ילמדו את הקורס בלימודים קודמים או בלימודי ההשלמה לתכנית בגרסתה הקודמת.

1781

קורס השלמה זה אינו מקנה נקודות זכות לתואר.

396

או צמד הקורסים :מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏ למי שלמדו או ילמדו אותם בלימודים קודמים או בלימודי ההשלמה לתכנית בגרסתה הקודמת. 

397

קורס חובה לסטודנטים שהתקבלו לתכנית מסמסטר א2021 תשפ"א ואילך.

מי שלמדו את הקורס מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎) במסגרת לימודיהם הקודמים או בלימודי ההשלמה לתכנית בגרסתה הקודמת, אינם חייבים בלימוד קורס זה. הם רשאים ללמוד אותו במסגרת לימודי התשתית בתכנית או ללמוד במקומו קורס בחירה ובלבד שיצברו 45 נ"ז בלימודי התכנית כולה. מי שחייבים בלימוד הקורס ידרשו להשלים אותו תוך שלושה סמסטרים מתחילת הלימודים בתכנית (לא כולל סמסטר קיץ).   
מי שיהיו מנועים מלימוד הקורס בגין לימודיהם הקודמים, על פי החלטת הוועדה לתואר שני, יידרשו לצבור בלימודי הבחירה 3 נ"ז נוספת.

398

מי שלמדו את הקורסים אסטרטגיה עסקית תחרותית (13015), דיני תאגידים (13018), וחקר ביצועים (‏13001‎)‏ (שנלמד בפעם אחרונה בסמסטר א2022), במסגרת לימודי החובה בתכנית בגרסתה הקודמת עד סמסטר 2020ג, נ"ז בגין כל קורס (3 נ"ז) יחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה הכלליים.

399

מי שבחרו ללמוד התמחות אחת (9 נ"ז) נדרשים להשלים את יתרת הנ"ז בלימודי הבחירה (15 נ"ז) מכלל הקורסים המוצעים בתכנית (קורסי חובה או בחירה מההתמחויות או קורסי בחירה כלליים).

מי שבחרו ללמוד שתי התמחויות (18 נ"ז) נדרשים להשלים את יתרת הנ"ז (6 נ"ז) מכלל  הקורסים  המוצעים בתכנית (קורסי חובה או בחירה מההתמחויות או קורסי בחירה כלליים).

מי שבחרו ללמוד ללא התמחות יוכלו לבחור את קורסי הבחירה (24 נ"ז) מכלל הקורסים המוצעים בתכנית (קורסי חובה או בחירה מההתמחויות או קורסי בחירה כלליים).

401

הקורס עדייו אינו נלמד.

2183

מי שלמדו את הקורסים יחסי עבודה בעידן הגלובליזציה (‏‏13040‎‎)‏‏, תרבות וניהול (‏‏13019‎‎) (המקנים 3 נ"ז כל אחד), נ"ז בגין כל קורס (3 נ"ז) ייחשבו להם במסגרת לימודי ההתמחות או במסגרת לימודי הבחירה הכלליים מתוך ההתמחויות.

403

מי שלמדו אחד או יותר מהקורסים הבאים : חשבונאות ניהולית (13009), תכנון וביצוע סקרים (13010), ניתוח ועיצוב של מערכות מידע: שילוב תהליכים ועצמים (13021), ישומי אקונומטריה בניהול (13029), תכניות לשיתוף עובדים ולדמוקרטיה במקום העבודה (13031), מדיניות ציבורית: מתיאוריה למעשה (13037), כלכלה בין לאומית: היבטים מוניטריים (‏13020‎)‏, תכנון כוח אדם בכלים סטטיסטיים (‏13016‎)‏, ניהול פיננסי מתקדם בעזרת אקסל (13022), בריתות אסטרטגיות-עסקיות גלובליות (13038), אסטרטגיה עסקית תחרותית (13015) ותורת המיקום (13026) שאינם מוצעים עוד, נ"ז בגין כל קורס (3 נ"ז) ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה הכלליים.

404

מי שלמדו, לפני סמסטר א2021, את הקורסים: שביתה והשבתה בראי הדמוקרטיה (‏12018‎)‏ ודמוקרטיה ודמוקרטיזציה (‏12003‎)‏ שאינם מוצעים עוד בתכנית , נ"ז בגין כל קורס (3 נ"ז) ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה הכלליים.

2184

מי שלמדו את הקורסים: אסטרטגיה עסקית תחרותית (‏13015‎), יזמות עסקית: היבטים תאורטיים וניהוליים (‏13043‎)‏ ו-תורת המיקום (‏‏13026‎‎) (המקנים 3 נ"ז כל אחד), נ"ז בגין כל קורס (3 נ"ז) ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה הכלליים.

1782

מי שלמדו, לפני סמסטר ב2022 את קורס הסדנא  סדנת נדל"ן (13050) שאינו מוצע עוד בתוכנית, נ"ז בגין הקורס ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה הכלליים. 

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

406

במסגרת התכנית ניתן לבחור עד שני קורסים בעלי אופי ישומי מהם לכל היותר סדנא אחת  בשיתוף פעולה עם בית הספר תפנית.

405

הסטודנטים ישתתפו באופן פעיל בשני סמינריונים לפי דרישות התכנית, בכפוף לאישור ראש התכנית. תנאי קבלה לקורס סמינריוני מפורטים בתאור הקורס. ההשתתפות בכל מפגשי הסמינר במלואם הינה חובה. סך הכל יש לצבור 6 נ"ז בגין לימוד 2 סמינרים, במסגרת ההתמחויות או כסמינרים כלליים.

1722

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

3084

שם הקורס השתנה.השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

408

סמינר זה הוא חובה במסלול המחקרי (תזה) ויחשב כאחד הסמינרים על פי דרישות התכנית ללומדים במסלול זהמי שיסיימו את הסמינר בציון 90 לפחות, יוכלו להגיש מועמדות למסלול המחקרי לועדת MBA המחקרי.אחרת הסמינר יחשב להם כאחד משני הסמינרים הנדרשים בתכנית הלימודים לתואר MBA במסלול הרגיל.  

409

סטודנטים שלא סיימו את לימודיהם במסגרת הזמן, יוכלו במקרים חריגים לפנות לוועדה לתואר שני בבקשה להארכת משך זמן הלימודים.