מטאורולוגיה ואקלים

תחום מדעי כדור הארץ באוניברסיטה הפתוחה כולל גם מגוון קורסים במטאורולוגיה ואקלים. מטאורולוגיה היא מדע האטמוספרה, הכולל את תחומי הדינמיקה האטמוספרית, חיזוי מזג האוויר, תהליכים פיזיקליים בעננים, כימיה אטמוספרית ועוד. מדע האקלים נוגע גם למטאורולוגיה, גם לאוקיינוגרפיה (מדע הים) וגם לגיאולוגיה, המאפשרת לנו ללמוד על האקלים בתקופות קדומות. סטודנטיות וסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה נהנים זה שנים רבות ממגוון קורסים בתחומי המטאורולוגיה, ובשנים האחרונות נוספו הקורסים החדשים ״תורת האקלים״ ו״בעיית שינוי האקלים״. לצד ההוראה, מתקיים באוניברסיטה הפתוחה מחקר בנושא דינמיקה אטמוספרית ושינויי אקלים, ובכלל זה חקר מערכות מזג אוויר והסירקולציה הכללית של האטמוספרה.


התחנה המטאורולוגית בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה


בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה הוקמה תחנה מטאורולוגית המופעלת בשיתוף עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר. התחנה נמצאת על גג בניין האקדמיה ומודדת טמפרטורה, לחות, רוח, לחץ, קרינה וגשם.
אם תיגשו לאתר התחנה, המתופעל על ידי חברת "ניהול משאבי סביבה", תמצאו בו נתונים מספריים של המדדים האלה, המתעדכנים מדי עשר דקות, וכן גרפים המתארים את הנתונים בשעות האחרונות או בתקופת זמן אחרת שתבחרו להגדיר.
בחלקו העליון של דף הבית של האתר תמצאו מדים בצורת שעונים וסרגלים, המציגים, מימין לשמאל, את מהירות הרוח (WS) במטרים לשנייה; את כיוון הרוח (WD) במעלות; את הלחץ האטמוספרי בתחנה (Barometric pressure) במיליבר/הקטופסקל; את הקרינה (Rad) בוואט למטר מרובע; את כמות הגשם (Rain) במילימטרים; את הלחות היחסית (RH) באחוזים; ואת הטמפרטורה (T 2m) במעלות צלזיוס.
בחלקו התחתון של הדף מוצגים בגרף כל הפרמטרים שנמדדו במהלך 12 השעות האחרונות. אפשר לבחור אילו משתנים יוצגו בתפריט הקופסאות שמימין, כדי להבין ביתר קלות את התצוגה הגרפית.
ולבסוף, בתפריט הכחול שבחלקו הימני העליון של העמוד, ניתן לבחור תצוגות שונות, פרמטרים שונים וכדומה. אפשר לקבל ולהציג את הנתונים שנאספו לאורך תקופות זמן שונות החל ממועד הקמת התחנה, להציגם ולהורידם כקובצי CSV, שתוכלו לעבד את הנתונים שבהם על גבי המחשב שלכם.

   לנתונים מהתחנה ברעננה >>


הקורסים במטאורולוגיה ואקלים

אנשי הסגל בתחום המטאורולוגיה והאקלים