מסלולי הלימודים בתוכנית

התוכנית לתואר מוסמך בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק מוצעת ללימוד בשני מסלולים:

 • מסלול לתואר מוסמך (.M.Sc) בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק עם תזה.

 • מסלול לתואר מוסמך (.M.Sc) בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק ללא תזה, עם עבודה מסכמת.

כלל הסטודנטים יתקבלו תחילה למסלול ללא תזה. סטודנטים שסיימו את לימוד קורסי הליבה המפורטים בהמשך בציון ממוצע של 80 לפחות יוכלו לעבור למסלול עם תזה, בכפוף להסכמה של מנחה לתזה ואישור ועדת ההיגוי של התוכנית.

תוכנית הלימודים

קורסי הליבה

קורסי הליבה, שבהם מחויבים כל הסטודנטים בתוכנית, מניחים את תשתית הידע בלמידת מכונה וניתוח נתוני עתק.

 • מתמטיקה ללמידת מכונה (22964), 4 נ"ז – קורס חדש הנמצא בשלבי פיתוח ויוצע לראשונה בסמסטר א2025.  הקורס מקנה את הבסיס המתמטי הדרוש להבנת אלגוריתמי למידת מכונה.

 • מבוא ללמידה חישובית (20942), 4 נ״ז

 • למידה עמוקה (22961), 4 נ״ז

 • אלגוריתמים לנתוני עתק (22934), 4 נ״ז

 • טכנולוגיות לניתוח נתוני עתק, 4 נ״ז – קורס בשלבי תכנון הסוקר את הכלים היישומיים בתחום, יוצע לראשונה בסמסטר ב2026.

קורסים תחומיים

הקורסים התחומיים מאפשרים לסטודנטים להעמיק את מומחיותם בתחום מסוים וליישם את הידע הנרכש בקורסי הליבה. הלומדים במסלול בלי תזה ילמדו את שלושת הקורסים התחומיים. הלומדים במסלול עם תזה יבחרו שניים מהקורסים.

פורום וסמינר

שני קורסים אלו הם חובה לכל הסטודנטים.

 • פורום התוכנית בלמידת מכונה ונתוני עתק, ללא נקודות זכות -  באמצעות הרצאות של חוקרים ומומחים מהתעשייה יתוודעו הסטודנטים לנעשה בתחום. חובת נוכחות ב-6 מתוך 10 הרצאות. הפורום יוצע לראשונה בסמסטר א2025.

 • סמינר מחקר בלמידת מכונה ונתוני עתק, 4 נ"ז - במסגרת הסמינר יהיה על הסטודנטים לקרוא, לנתח ולסכם מאמרים מחקריים. יוצע לראשונה בסמסטר א2026.

סדנאות

הסדנאות מיועדות רק לסטודנטים במסלול בלי תזה, והן מאפשרות להתנסות ביישום של למידת מכונה בתחומים שונים.

יש לבחור אחת מהסדנאות:

 • סדנה באמנות ובינה מלאכותית, 2 נ"ז - הסדנה תוצע ללימוד לראשונה בסמסטר ב2026. הסדנה תעסוק ביצירת מיצג אמנותי שמשלב היבטים של למידה מלאכותית.

 • סדנה בלמידת מכונה בשירות החברה, 2 נ"ז: הסדנה תוצע ללמידה לראשונה בסמסטר ב2026 והסטודנטים יעסקו ביישום כלי למידת מכונה במוסדות ללא כוונת רווח.

תזה ועבודה מסכמת

 • ללומדים במסלול תזה – עבודת תזה, 12 נ"ז
 • ללומדים במסלול ללא תזה - עבודה מסכמת, 6 נ״ז 

משך זמן הלימודים והצעה לתוכנית לימודים מובנית

מומלץ לסיים את הלימודים תוך שנתיים. עם זאת, הלימודים באוניברסיטה הפתוחה מתאפיינים בגמישות, שמאפשרת לסטודנטים ללמוד בקצב מתון יותר ולשלב עבודה ולימודים מתקדמים. בהתאם לכך, אפשר לסיים את הלימודים תוך ארבע שנים ממועד הקבלה ואפשר להתחיל ללמוד גם בסמסטר ב או בסמסטר הקיץ, בכפוף להיצע הקורסים וקבלה לתוכנית.

לסטודנטיות ולסטודנטים המבקשים לסיים את הלימודים בתוך שנתיים, אנחנו ממליצים ללמוד את הקורסים לפי הסדר המפורט להלן. ההצעה מתייחסת למסלול ללא תזה, הכולל את שלושת הקורסים התחומיים וסדנה.

סמסטר השלמה (קיץ)

 • תכנות וניתוח נתונים בשפת פייתון (השלמה)

שנה א, סמסטר א

 • מדעי המחשב בקליפת אגוז (השלמה)

 • מתמטיקה ללמידת מכונה (ליבה)

 • רובוטיקה אלגוריתמית (תחומי)

 • פורום התוכנית בלמידת מכונה ונתוני עתק (חובה)

שנה א, סמסטר ב

 • אלגוריתמים (MOOC, השלמה)

 • מבוא ללמידה חישובית (ליבה)

 • אלגוריתמים לנתוני עתק (ליבה)

 • ארכיטקטורות חישוב בהשראת המוח (תחומי)

שנה ב, סמסטר א

 • למידה עמוקה (ליבה)

 • סמינר מחקר בלמידת מכונה ונתוני עתק (חובה)

שנה ב, סמסטר ב

 • טכנולוגיות לניתוח נתוני עתק (ליבה)

 • חלום בלהות או אופקים חדשים? מחקר היסטורי בעידן מדעי הרוח הדיגיטליים (בחירה)

 • סדנה לבחירתכם

בשנה ב' יש לכתוב את העבודה המסכמת או התזה.

הציון הסופי לתואר

הציון הסופי לתואר ייקבע כך:

 • במסלול ללא תזה: ממוצע ציון הקורסים – 85%, ציון העבודה המסכמת – 15%.

 • במסלול עם תזה: ממוצע ציון הקורסים – 70%, ציון התזה – 30%.