קורסים

הקורסים הנלמדים בפסיכולוגיה, מקיפים תחומים שונים בעולם מרתק זה: פסיכולוגיה קוגניטיבית, חברתית, התפתחותית ופיזיולוגית, וכן פסיכולוגיה של האישיות

לפירוט הקורסים

ייעוץ

לרשות הסטודנטים מערך ייעוץ ללימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה. סטודנטים המעוניינים לקבל ייעוץ לתואר שני ולתעודות הוראה, מוזמנים לפנות ליועצים ישירות בשעות הייעוץ שלהם

אנשי ייעוץ

סגל

רשימת אנשי סגל התחום כוללת סגל אקדמי בכיר, מנחים, מרכזי הוראה ויועצים אקדמיים המתמחים בלימודי הפסיכולוגיה, לצד פרטיהם האישיים ודרכי ההתקשרות עימם

רשימת הסגל