מוסמך בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים

החל מסמסטר 2020א יבוטלו המגמות שהיו קיימות בתכנית זו עד סמסטר ב2019 (‏כולל‎)‏. מגמת דמוקרטיה וגלובליזציה תהפוך לתכנית לימודים נפרדת לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין תחומיים (‏כמפורט להלן‎)‏. מגמת ממשל ומדיניות ציבורית תהפוך לתכנית לימודים נפרדת לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית.

סטודנטים שלומדים במגמות שיבוטלו יוכלו להחליט האם לסיים את לימודיהם לפי התכנית שפורסמה לשנת תשע"ט או לעבור לתכניות החדשות.

למידע והתאמת תכנית הלימודים לתכניות החדשות ניתן לפנות:

ד"ר עידית גיל, מרכזת אקדמית של התכנית ללימודי דמוקרטיה: iditgi@openu.ac.il

ד"ר מאיר נואמה, יועץ בתכנית: meirno@openu.ac.il

מבוא1

התכנית לתואר שני בלימודי דמוקרטיה היא תכנית בין-תחומית השואפת להקיף את נושא הדמוקרטיה במבט רחב ככל האפשר. ביסוד התכנית עומדת תפיסה רחבה הרואה בדמוקרטיה, בעת ובעונה אחת, פילוסופיה מדינית, שיטה פוליטית וחברתית, מכוונות תרבותית, אורח חיים ותפיסה חינוכית. התכנית מתבססת על לימודים בתחומים שונים, ובהם מדע המדינה, סוציולוגיה והיסטוריה.

התכנית מיועדת למבקשים השכלה רחבה לצד בעלי תפקידים בדרגים ניהוליים בסקטור הציבורי, הממשלתי והפרטי, למורים ולפעילים חברתיים. אחת המטרות של התכנית היא לתרום להעמקת המודעות לדמוקרטיה במערכות ציבוריות, ובכללן במערכת החינוך. התכנית גם מעניקה הכשרה מקצועית למי שמתעתדים ללמד אזרחות בבתי הספר. בעלי תעודת הוראה בחינוך העל-יסודי יוכלו לקבל רישיון הוראה במקצוע האזרחות אם יסיימו בהצלחה את התואר השני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים ואת תקופת ההתמחות (‏סטאז'‎)‏. כן יוכלו לקבל רישיון כזה, מי שישלימו תעודת הוראה באזרחות במהלך לימודי התואר השני.

מסלולי לימודים2

בתכנית שלושה מסלולים:

 • לימודים לתואר שני ללא תזה (‏סעיף I‎)‏
 • לימודים לתואר שני עם תזה (‏סעיף I‎)‏
 • מסלול מחקרי למצטיינים (‏סעיף II‎)‏

■ ■ ■

I. מסלול לימודים לתואר שני ללא תזה ומסלול לימודים לתואר שני עם תזה

תנאי קבלה

הגשת מועמדות

ועדת קבלה תטפל בפניותיהם של כל המועמדים. דרישות הקבלה הן:

1.

יתקבלו ללימודים בעלי תואר ראשון בכל תחום, שממוצע ציוניהם 80 ומעלה, ובתוך כך הם עשויים להידרש לסיים בהצלחה קורס אנגלית, (‏פירוט בהמשך‎)‏. במקרים מסוימים יידרשו הסטודנטים ללמוד קורסי השלמה, וזאת בהתאם ללימודיהם בתואר הראשון. סטודנטים שיידרשו לקורסי השלמה (‏ראו סעיף "לימודי השלמה"‎)‏, יהיו במעמד של "קבלה עם השלמות".

2.

מקרים חריגים: בעלי תואר ראשון בכל תחום, שממוצע ציוניהם נע בין 75-79, יכולים להגיש מועמדות וועדת הקבלה תדון בבקשתם.

3.

"סטודנט על-תנאי": סטודנטים בעלי תואר ראשון, שממוצע ציוניהם נע בין 75-79, ואשר הוועדה החליטה לקבלם, יתקבלו במעמד "סטודנט על-תנאי" (‏ראו להלן תנאי מעבר ממעמד "סטודנט על-תנאי" למעמד "סטודנט לתואר שני"‎)‏.

לעתים מפעילה ועדת הקבלה שיקולים נוספים לאלה המצוינים בדרישות הקבלה.

לימודי השלמה

בעלי תואר ראשון שאינו מדע המדינה כתחום ראשי יחויבו בקורס מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (‏10165, 6 נ"ז‎)‏. בנוסף, בעלי תואר ראשון שחסרים להם קורסי בסיס חיוניים, יחויבו בקורס השלמה מהתואר הראשון מבוא לפוליטיקה השוואתית (‏10660, 6 נ"ז‎)‏ 3

סטודנטים שחייבים בהשלמות לא יוכלו ללמוד יותר משני קורסים לתואר השני לפני סיום כל ההשלמות הנדרשות.

פטור באנגלית

על סמך ניסיון מצטבר, שעל פיו סטודנטים רבים מגלים קושי בהתמודדות עם טקסטים באנגלית ובהתאמה לנהוג באוניברסיטאות אחרות, החל מסמסטר א2016 עשויה להידרש השלמה באנגלית ממי שסיימו את לימודיהם לפני למעלה מעשר שנים, או שלמדו לתואר ראשון השונה מ- B.A. או B.Sc., או ממי שציונם במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי (‏אנגלית‎)‏ פחות מ-134 או שציונם במבחן אמי"ר פחות מ-234, או שלא עמדו בהצלחה במבחן סוף סמסטר בקורס אנגלית: מתקדמים ב באו"פ.

תנאי מעבר ממעמד "סטודנט על-תנאי" למעמד "סטודנט לתואר שני"

סטודנטים במעמד "סטודנט על-תנאי" יתקבלו כ"סטודנט לתואר שני", אם ציונם הממוצע לאחר לימוד שלושת הקורסים הראשונים (‏קורסי חובה או השלמה‎)‏ יהיה 80 ומעלה.

הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר

היקף ההכרה לא יעלה על 12 נ"ז ולא יותר מ-3 קורסים שיפטרו מקורסי הבחירה. לפרטים נוספים ראו סעיף הכרה בלימודים במוסד אקדמי אחר בתקנון לימודים והרשמה לתואר שני.

תכנית הלימודים

במסלול ללא תזה יש ללמוד לפחות 11 קורסים

במסלול עם תזה יש ללמוד לפחות 9 קורסים

א. קורסי חובה בשני המסלולים

נ"ז

דמוקרטיה: גישה רב-תחומית (‏12001‎)‏

3

הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות (‏12002‎)‏

3

סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה (‏12044‎)‏

3

דמוקרטיה ודמוקרטיזציה (‏12003‎)‏

3

ב. קורסי בחירה וסמינרי מחקר4

במסלול ללא תזה יש ללמוד בסך הכל 7 קורסי בחירה, מתוכם לפחות סמינר מחקר אחד.

במסלול עם תזה יש ללמוד לפחות 3 קורסי בחירה, מתוכם לפחות סמינר מחקר אחד, ו-2 קורסים מתודולוגיים (‏סגיף ג‎)‏.

סטודנטים לא יוכלו ללמוד יותר מאשר 3 קורסי בחירה בטרם השלימו את קורסי החובה.

קורסי בחירה

נ"ז

דמוקרטיה, גלובליזציה וביטחון (‏12016‎)‏

3

מחאה כהשתתפות פוליטית (‏12004‎)‏

3

דמוקרטיה ופמיניזם (‏12026‎)‏

3

דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים (‏12037‎)‏

3

דמוקרטיה ודמוקרטיזציה באפריקה (‏12012‎)‏

3

דמוקרטיה ודמוקרטיזציה בעולם הערבי (‏12021‎)‏

3

ג'נוסייד, פוליטיקה וזיכרון: בין בניין אומה וגלובליזציה (‏12019‎)‏ 5

3

מדינת הרווחה: אזרחות, זכויות וחלוקת משאבים (‏12040‎)‏

3

תאוריות וגישות בחקר התרבות (‏14205‎)‏

3

קורסי בחירה מתכנית הלימודים לתואר שני בהיסטוריה

סמסטר ב2021

חברות מוסלמיות בחופי הים האדום: אתגר הגלובליזציה (‏12407‎)‏

3

סמסטר א2022

1948 – מלחמת ההיסטוריונים ? (‏12439‎)‏

3

סמסטר ב2022

מגדר ומהפכה במזרח התיכון (‏12414‎)‏

3

■ סמינרי מחקר 6

סמינר מחקר: אזרחות – סוגיות נבחרות במבט השוואתי (‏12041‎)‏

5

סמינר מחקר: דמוקרטיה וארגונים בין-לאומיים (‏12191‎)‏

5

סמינר מחקר: התאוריה הדמוקרטית הליברלית העכשווית ומבקריה (‏12045‎)‏

5

סמינר מחקר: תקשורת ושיח ציבורי בחברות פתוחות – גישות ביקורתיות (‏12047‎)‏

5

סמינר מחקר: פוליטיקה וכלכלה בעידן של גלובליזציה (‏12049‎)‏

5

סמינר מחקר: יחסי צבא, חברה, פוליטיקה (‏12189‎)‏

5

סמינר מחקר: פוליטיקה ומפלגות באירופה בעידן הגלובלי (‏12048‎)‏

5

סמינר מחקר: מדינה וגלובליזציה במבט אנתרופולוגי (‏12050‎)‏

5

סמינר מחקר: מגדר ופוליטיקה(‏12051‎)‏

5

ג. קורסים מתודולוגיים

הקורסים המתודולוגיים הם קורסי חובה במסלול עם תזה. במסלול ללא תזה הם קורסי בחירה לסטודנטים העומדים בתנאי הקבלה לקורס.

נ"ז

שיטות מחקר איכותניות (‏תואר שני‎)‏ (‏14210‎)‏

3

סמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית (‏12190‎)‏

3

ד. קורס בחירה מהתואר הראשון

במסלול ללא תזה אפשר להמיר  קורס בחירה מסעיף ב לעיל בקורס

רמה

נ"ז

התמחות מעשית במוסדות ציבוריים (‏10831‎)‏

ר

6

תיאורי הקורסים שבתכנית מופיעים בקטלוג הקורסים ובאתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה.

מפגשי הנחיה

בכל קורס מתקיימים 6 מפגשים בסמסטר. בחלק מהקורסים המפגשים כוללים הצגת רפרטים. הנוכחות במפגשי ההנחיה היא חובה.

עבודות סמינריוניות

בשני המסלולים יש לכתוב שתי עבודות סמינריוניות. עבודה אחת בנושאי קורסי הבחירה מסעיף ב לעיל, עבודה סמינריונית במסגרת קורס בחירה מזכה ב-2 נ"ז וציון העבודה נחשב כציון קורס לכל דבר לצורך חישוב הציון הסופי בתואר. עבודה שנייה במסגרת סמינר מחקר בסופו הסטודנטים יכתבו עבודה סמינריונית. הסמינר מזכה ב-5 נ"ז.

סטודנטים בעלי תעודת הוראה בחינוך העל-יסודי המעוניינים גם ברישיון הוראה באזרחות, חייבים להשתתף בסדנה להוראת האזרחות ובהכשרה מעשית. הסדנה וההכשרה המעשית אינם מקנים נקודות זכות.

עבודת גמר

סטודנטים הלומדים במסלול ללא תזה, חייבים בעבודת גמר (‏12997‎)‏. העבודה תתבסס הן על קורסי החובה והן על קורסי הבחירה. לכתיבת העבודה יוכלו להרשם סטודנטים שסיימו בהצלחה 11 קורסים וקיבלו ציון על עבודה סמינריונית אחת לפחות.

הגשת מועמדות למסלול עם תזה

סטודנטים שלמדו לפחות 6 קורסים (‏לא כולל קורסי השלמה‎)‏ וממוצע ציוניהם 85 ומעלה, כתבו לפחות עבודה סמינריונית בציון 85 ומעלה, וכן עברו את הקורסים המתודולוגיים שיטות מחקר איכותניות (‏תואר שני‎)‏ (‏14210‎)‏ וסמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית (‏12190‎)‏ בציון הנדרש, יכולים להגיש לראש התכנית מועמדות בכתב למסלול עם תזה. ועדה לאישור המסלול בראשות ראש התכנית תדון בבקשה תוך מתן משקל מרבי להישגים בקורסים המתודולוגיים ותקבע את התנאים ללימוד במסלול. מועמדים יעברו למעמד "התקבל למסלול עם תזה" רק לאחר אישור הצעת התזה על ידי המנחה והוועדה המחלקתית לאישור המסלול.

התזה תיכתב בהדרכת חבר סגל בכיר של האוניברסיטה הפתוחה או של אוניברסיטה אחרת. הזמן המוקצב לכתיבת התזה הוא שנתיים מיום אישור ההצעה.

מיומנות ביבליוגרפית

במהלך שני הסמסטרים הראשונים של לימוד קורסי התואר וכתנאי ללימוד קורסי הבחירה חייבים כל הסטודנטים לעבור בהצלחה באמצעות אתר הספרייה שתי מטלות ביבליוגרפיות בנושאים:

 • שימוש בקטלוג של רשת הספריות האוניברסיטאיות בארץ: חיפוש ספר, כתב עת, או פריט אחר לפי כותר, מחבר ונושא בקטלוגים של ספריות אוניברסיטאיות שונות ובקטלוגים המאוחדים המשותפים לכל האוניברסיטאות.
 • חיפוש מאמר בעברית במאגר המידע "מפתח חיפה", הכלול בקטלוג "אלף" והכולל מאמרים שהתפרסמו בכתבי עת ובעיתונות היומית.
 • חיפוש מאמרים במאגרי מידע ביבליוגרפיים מסוגים שונים.

אישור ושינויים בתכנית הלימודים

לאחר סיום 6 קורסים (‏שאינם קורסי השלמה‎)‏ ירכיבו הסטודנטים תכנית לימודים להמשך לימודיהם ויפנו בכתב למרכז להישגים לימודיים לקבלת אישור של יועץ לתואר שני לתכנית הלימודים.

שינוי תכנית הלימודים ביוזמת הסטודנט

סטודנטים שירצו לשנות את תכנית לימודיהם לאחר שאושרה, יוכלו להגיש ליועץ לתואר שני בקשה לשינוי התכנית. היועץ ישקול את בקשתם ויחליט אם לאשרה.

משך זמן הלימודים

יש לסיים את לימודי התואר השני תוך 7 שנים מתאריך הקבלה כתלמיד מן המניין לתואר שני הן במסלול ללא תזה והן במסלול עם תזה.

במקרים חריגים יוכלו סטודנטים לפנות לוועדה לתואר שני בבקשה להארכת משך זמן הלימודים.7 במסלול עם תזה יוכלו סטודנטים במקרים חריגים לבקש מוועדת התכנית הארכה של עד שנתיים לכתיבת התזה. בכל מקרה, עליהם לסיים את כל חובותיהם האחרים (‏קורסים, בחינות, רפרטים, עבודות סמינריוניות‎)‏ תוך 7 שנים.

זכאות לתואר

 • לימוד כל ההשלמות (‏אם נדרשו‎)‏
 • סיום בהצלחה של 11 קורסים במסלול ללא תזה, ו-9 קורסים במסלול עם תזה על פי תכנית הלימודים המאושרת
 • כתיבת 2 עבודות סמינריוניות מתוכן אחת לפחות בסמינר מחקר.
 • כתיבת תזה במסלול עם תזה
 • מעבר בהצלחה של עבודת הגמר במסלול ללא תזה

ציון התואר

הציון הסופי לתואר במסלול ללא תזה מורכב מ-90% מממוצע הציונים של הסטודנטים בקורסים ובעבודות הסמינריוניות ו-10% ציון עבודת הגמר. במסלול עם תזה יינתן משקל של 30% לציון התזה ו-70% לממוצע הציונים בקורסים ובעבודות הסמינריוניות.

■ ■ ■

II. מסלול מחקרי למצטיינים

התכנית ללימודי דמוקרטיה באוניברסיטה הפתוחה מציעה מסלול ייחודי של תואר שני מחקרי שמיועד לסטודנטים מצטיינים השואפים להמשיך ללימודי דוקטורט ויזכה במלגה.

תנאי קבלה

הגשת מועמדות

ועדת הקבלה תטפל בפניותיהם של מועמדים העומדים בדרישות הקבלה: בעלי תואר ראשון בכל תחום שסיימו לימודיהם בציון 90 ומעלה ובתוך כך הם עשויים להידרש לסיים בהצלחה קורס אנגלית (‏ראו פירוט בסעיף I לעיל‎)‏. במקרים מסוימים יידרשו הסטודנטים ללמוד קורסי השלמה, וזאת בהתאם לתחום לימודיהם בתואר הראשון. סטודנטים שיידרשו לקורסי השלמה (‏ראו סעיף "לימודי השלמה" בסעיף I לעיל‎)‏, יהיו במעמד של "קבלה עם השלמות".

ראו פירוט בסעיף I לעיל לעניין הכרה בלימודים קודמים, דרישות מיומנות בביבליוגרפית, אישור ושינוי תכנית לימודים ומשך זמן הלימודים.

תכנית הלימודים

יש ללמוד לפחות 9 קורסים

א. קורסי חובה

נ"ז

דמוקרטיה: גישה רב-תחומית (‏12001‎)‏

3

הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות (‏12002‎)‏

3

סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה (‏12044‎)‏

3

דמוקרטיה ודמוקרטיזציה (‏12003‎)‏

3

ב. קורסי בחירה וסמינרי מחקר 4

קורסי בחירה

קורס בחירה אחד מבין הקורסים:

דמוקרטיה, גלובליזציה וביטחון (‏12016‎)‏

3

מחאה כהשתתפות פוליטית (‏12004‎)‏

3

דמוקרטיה ופמיניזם (‏12026‎)‏

3</