לפניכם מבחר של תכניות לימודים לתואר ראשון בספרות, וכן לימודי חטיבה בספרות ומסלול לתעודת הוראה בספרות

  תואר ראשון בספרות (חד-חוגי)
  תואר ראשון בספרות עם לימודי חטיבה

חטיבות לשילוב:

 •  אמנויות
 •  קולנוע
 •  גיאולוגיה
 •  הוראה
 •  היסטוריה
 •  המקרא ועולמו
 •  חינוך
 •  חינוך מיוחד
 •  יחסים בין-לאומיים
 •  כלכלה
 •  לימודי אפריקה
 •  לימודי שדה
 •  מדיניות ציבורית
 •  מדעי הטבע
 •  מדעי היהדות
 •  מדעי כדור הארץ
 •  מנהיגות ושינוי חברתי
 •  מתמטיקה
 •  ניהול
 •  סוציולוגיה
 •  פילוסופיה
 •  תקשורת
 •  מוסיקה
 •  פסיכולוגיה
 •  מדעי הרוח הדיגיטליים
 •  לימודי ישראל
 •  מדע המדינה
 •  מדעי הלמידה
 •  משפט ציבורי
 •  ניהול משאבי אנוש
 •  בלשנות
נוסף על החטיבות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון בספרות עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  חוג בספרות לשילוב בתואר דו-חוגי או כחוג לאחר תואר

תכניות לתארים דו-חוגיים עם החוג בספרות והחוגים:

נוסף על הצירופים הרשומים למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר דו-חוגי המשלב את החוג בספרות עם חוג אחר שאינו כלול ברשימה.
אישור הבקשה אינו מובטח.
  תואר ראשון במדעי הרוח בהדגשת ספרות
  תואר ראשון במדעי הרוח והחברה בהדגשת ספרות
  חטיבה בספרות לשילוב בתארים חד-חוגיים

תכניות לתארים חד-חוגיים עם חטיבה בספרות:

נוסף על התכניות הרשומות למעלה, אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד תכנית המשלבת את החטיבה בספרות עם תואר חד-חוגי או תחומי אחר שאינו כלול ברשימה (בתנאי שמדובר בתואר המאפשר לימודי חטיבה).
אישור הבקשה אינו מובטח.

מתכונות לימודים

מתכונת חד-חוגית
תכנית המתרכזת בנושא אחד בהיקף רחב.
מתכונת דו-חוגית
תכנית המשלבת שני חוגים, כל אחד מהם בהיקף של כמחצית מהתואר 60 נ"ז לפחות. הדרישות לתואר הדו-חוגי מורכבות בדרך כלל מלימודי תשתית המשותפים לשני החוגים. מהדרישות של כל חוג בנפרד ולעתים יש גם דרישות ייחודיות לשילוב.
תואר תחומי
תואר באחד מתחומי הלימודים - במדעי הרוח והחברה, במדעי החברה והרוח, במדעי הרוח, במדעי החברה או במדעים. דרישות הלימודים לתארים אלה הן בעלות אופי כללי ומותירות מרחב בחירה נרחב.
חטיבה
תכנית בהיקף קטן , בדרך כלל של 24 -  36 נ"ז, שמתרכזת בנושא אחד וניתנת לשילוב עם חלק מהתכניות החד-חוגיות הקיימות ללימודים לקראת תואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה.
תכנית לימודים מובנית
תכנית לימודים מובנית ללימודים במשך 3 – 4 שנים, שבה מוגדרים מראש מקבצי קורסים לכל סמסטר עד לסיום הלימודים לתואר.
מסלול
מקבץ קורסים בהיקף של 20 - 40 נ"ז, המתמקד בנושא מסוים הכלול בתכנית.