תעודות הוראה ולימודי תעודה - הסבר כללי

האוניברסיטה הפתוחה מציעה לימודים לקראת תעודת הוראה בתחומי-דעת אחדים, כמפורט בהמשך. בכדי לקבל רישיון לעיסוק בהוראה מטעם משרד החינוך, מחויבים המסיימים תעודת הוראה בשנת התמחות (סטאז') בשנת עבודתם הראשונה בבית ספר.

בשנת ההתמחות נדרשים המתמחים להשתלב בעבודת ההוראה (בשכר) בהיקף של שליש משרה לפחות. הם מקבלים תמיכה ממורה-חונך בשדה ותמיכה בסדנת סטאז' בהנחיית המוסד המכשיר. העוברים בהצלחה את תקופת ההתמחות ואת מבחן הרישוי של משרד החינוך, מקבלים רישיון לעסוק בהוראה מטעם האגף לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך, בנוסף לתעודת הוראה ולתואר אקדמי הניתנים על-ידי המוסדות המכשירים.

מועמדות לתעודת הוראה/ לימודי תעודה ניתן להגיש באופן שוטף במהלך כל השנה באמצעות הגשת מועמדות מקוונת באתר האוניברסיטה הפתוחה.

ניתן להגיש מועמדות גם במרכזי הלימוד ברחבי הארץ.

יש להגיש אישור זכאות לתואר וגליונות ציונים רשמיים ומאושרים כחוק, שמכילים ממוצע ציונים סופי, חותמת מוסד הלימודים וחתימה. למסמכים המקוריים יש לצרף העתק.

בקשות המלוות במסמכים מקוריים ללא העתק - המסמכים המקוריים לא יוחזרו לשולח.

בוועדה יתקבלו מסמכים בשפות עברית ואנגלית בלבד. מסמכים בשפות אחרות יתקבלו עם תרגום ואישור של נוטריון ישראלי בלבד.

סטודנטים/ בוגרים של האו"פ, יכולים להגיש מועמדות מקוונת ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים.


הגשת המועמדות כרוכה בתשלום. הסכום לתשלום מפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, באתר האוניברסיטה. דמי הגשת מועמדות אינם מוחזרים בשום מקרה.

סטודנטים ששילמו דמי הגשת מועמדות לתעודת הוראה/ לימודי תעודה, פטורים מתשלום דמי הרשמה לסטודנט חדש, בכפוף לכך שההרשמה תבוצע במהלך שנה ממועד החלטת הוועדה.

החלטת ועדת הקבלה תקפה ל-3 שנים, בכפוף לעמידה בדרישות מתווה תכנית הלימודים של משרד החינוך.

חשוב להדגיש, שהחל משנת תשע"ב השתנו הדרישות לקבלת תעודת הוראה בכל האוניברסיטאות והמכללות המכשירות מורים, על-פי מתווים חדשים של המועצה להשכלה גבוהה. באוניברסיטה הפתוחה תחולת השינויים היא מסמסטר ב2012. הדרישות החדשות מפורטות בכל אחת מהתכניות לתעודת הוראה המוצעות באוניברסיטה הפתוחה.

להלן רשימת תחומי-הדעת, שבהם ניתן ללמוד לקראת קבלת תעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה:

תעודת הוראה בתקשורת

תעודת הוראה בהיסטוריה

תעודת הוראה בספרות

תעודת הוראה בקולנוע                                                                                                                  

תעודת הוראה בפסיכולוגיה

תעודת הוראה באזרחות לבעלי תואר ראשון                                                

תעודת הוראה באזרחות לבעלי תואר מוסמך בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים

תעודת הוראה במדעי המחשב

תעודת הוראה בתורה שבעל-פה ובמחשבת ישראל [התכנית אינה פעילה זמנית]

השאירו פרטים ונחזור אליכם