שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ג2025, ג2026

 נושא: מוסיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2025, א2026

 נושא: קולנוע, מוסיקה, לימודי תרבות, ספרות, תולדות האמנות

 פעיל בסמסטרים: א2025

 נושא: מוסיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, א2026, ב2026

 נושא: מוסיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, א2026, ב2026

 נושא: מוסיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2025, א2026

 נושא: מוסיקה

 פעיל בסמסטרים: ב2025, ב2026

 נושא: מוסיקה