קורסים במוסיקה

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2020

 נושא: מוסיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2020

 נושא: תולדות האמנות, ספרות, לימודי תרבות, קולנוע, מוסיקה

 פעיל בסמסטרים: ב2019

 נושא: מוסיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ג2019, ג2020

 נושא: מוסיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2019, א2020, ב2020

 נושא: מוסיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2019, ב2020

 נושא: מוסיקה