שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: מוסיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: ספרות, תולדות האמנות, מוסיקה, לימודי תרבות, קולנוע

 פעיל בסמסטרים: ב2021

 נושא: מוסיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ג2020, ג2021

 נושא: מוסיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: מוסיקה

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: מוסיקה

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד