שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ג2024, ג2025

 נושא: מוסיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2024, א2025

 נושא: קולנוע, מוסיקה, לימודי תרבות, ספרות, תולדות האמנות

 פעיל בסמסטרים: ב2025

 נושא: מוסיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, א2025, ב2025

 נושא: מוסיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, א2025, ב2025

 נושא: מוסיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2024, א2025

 נושא: מוסיקה

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ב2025

 נושא: מוסיקה