קורסים במוסיקה

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: מוסיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: ספרות, תולדות האמנות, לימודי תרבות, מוסיקה, קולנוע

 פעיל בסמסטרים: ב2021

 נושא: מוסיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ג2020, ג2021

 נושא: מוסיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: מוסיקה

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: מוסיקה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: מוסיקה