מצוינות בתחומי מדעי המחשב והנדסת תוכנה

אנחנו שמחים על התעניינותך בתוכנית המצוינות במדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה. התוכנית מיועדת לסטודנטים בעלי הישגים גבוהים במיוחד ומעניקה מעטפת תמיכה אקדמית וכלכלית עד לסיום התואר. תיאור התוכנית מנוסח בלשון רבים מטעמי נוחות ובהירות, אך הוא מיועד לנשים ולגברים גם יחד.

זו תוכנית לימודים יוקרתית בעלת קצב לימוד מוגבר ורמת קושי גבוהה. התוכנית דורשת יכולות אקדמיות מעולות והשקעה של זמן ומאמץ בלימודים, ולצד זאת היא מקנה יתרונות אקדמיים ייחודיים ומגוון הטבות למשתתפים בה.

במהלך הלימודים ייהנו הסטודנטים מאינטראקציה מקצועית עם חברי הסגל הבכיר במחלקה, מהשתתפות בקורסים ייעודיים הפתוחים רק לסטודנטים בתוכנית זו, ממלגות שכר לימוד וממלגות קיום שיאפשרו להם להתרכז בלימודים, ואף מנסיעה לכנס מדעי בחו"ל, בלוויית חבר סגל.

התוכנית מתאימה לסטודנטים שיסיימו בהצטיינות יתרה את הסמסטר הראשון בלימודי התואר הראשון במדעי המחשב או בהנדסת תוכנה, המעוניינים להרחיב את אופקיהם בתחום, ויכולים להקדיש את מרב זמנם ללימודים ולסיים את התואר בקצב מהיר. כמו כן, יכולים לפנות מועמדים חדשים שיש סימוכין לכך שהם בעלי הישגים יוצאי דופן עוד לפני שהחלו את לימודיהם האקדמיים. 

להמשך קריאה על התוכנית

תוכניות לימודים מותאמות למצטיינים

בתוכנית מוצעים שני מסלולי לימודים: מסלול מצוינות במדעי המחשב, המאפשר לסיים את הלימודים לתואר ראשון בתוך שלוש שנים; ומסלול מצוינות בהנדסת תוכנה, המאפשר לסיים את התואר הראשון בתוך ארבע שנים. תוכנית המצוינות כוללת קורסים ייעודיים למצטיינים בלבד.

לצפייה בתוכניות לימודים לדוגמה בשני המסלולים >>