המחלקה לספרות, לשון ואמנויות מציעה תוכניות לימודים מגוונות בלימודי ספרות לתואר ראשון. תוכניות הלימודים כוללות מבחר עשיר של קורסים בספרות עברית ובספרות כללית, בתחומי השירה הפרוזה והדרמה, וכן בהיבטים תיאורטיים של מחקר הספרות והתרבות.

תואר ראשון חד-חוגי בספרות

תוכנית לימודים זו (בהיקף של 120 נקודות זכות) כוללת מגוון קורסים בספרות עברית וכללית וכן סדנאות מעשיות בכתיבה יוצרת של סיפורת ושל שירה.

לתוכנית הלימודים המלאה לתואר חד-חוגי בספרות

תואר ראשון בספרות ובחוג לימודים נוסף

תוכנית הלימודים הדו-חוגית משלבת את לימודי הספרות (בהיקף של 66 נקודות זכות) עם לימודים בחוג נוסף לתואר ראשון. רשימת החוגים שניתן לשלב עם החוג לספרות מופיעה בדף תוכניות הלימודים.

לתוכנית הלימודים המלאה: חוג בספרות לתואר דו-חוגי

תואר ראשון בספרות עם לימודי חטיבה

תוכנית לימודים זו (בהיקף של 120 נקודות זכות) מקנה תואר בוגר בספרות בשילוב חטיבה (הכוללת מקבץ קורסים) ממגוון גדול של תחומי דעת נוספים, כמפורט בדף התוכנית.

לתוכנית הלימודים המלאה: תואר ראשון בספרות עם לימודי חטיבה

חטיבה בספרות

ניתן ללמוד מקבץ קורסים בספרות (בהיקף של 30-24 נקודות זכות) בשילוב עם לימודי תואר חד-חוגי בתחומי דעת אחרים. ראו פירוט בדף תוכניות הלימודים.