תואר ראשון במדעי החיים

קישורים שימושיים

קורסים במדעי החיים

קורסי פתיחה ברמה רגילה ומתקדמת, וכן קורסים סמינריוניים מתקדמים, מהווים את יסודות תכניות הלימוד בתחום

קורסים