ללמוד מדעי החיים באוניברסיטה הפתוחה

מדעי החיים עוסקים בעולם החי על כל גווניו ומורכבותו: מהרמה המולקולרית והתאית, עבור בחקר היצורים השונים ועד לרמת יחסי-הגומלין במערכות האקולוגיות. הלימודים כוללים קורסים בנושאי אבולוציה, אימונולוגיה, אקולוגיה, ביוכימיה, ביולוגיה ועוד.

תכניות הלימודים מגוונות ומאפשרות להתמקצע בתחומי ידע כמו לימודי שדה, ביוטכנולוגיה וביולוגיה תאית-מולקולרית. ניתן לבחור גם בלימודי תואר ראשון במדעי החיים עם צבר קורסים בקדם-רפואה (pre-med).

להמשך קריאה על התכנית >>

קורסים במדעי החיים

קורסי פתיחה ברמה רגילה ומתקדמת, וכן קורסים סמינריוניים מתקדמים, מהווים את יסודות תכניות הלימוד בתחום.

קורסים