שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2024, א2025, א2026

 נושא: תולדות האמנות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2025

 נושא: תולדות האמנות

 פעיל בסמסטרים: א2025

 נושא: ספרות, מוסיקה, קולנוע, לימודי תרבות, תולדות האמנות