שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: תולדות האמנות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2020, א2021, ב2021

 נושא: תולדות האמנות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: תולדות האמנות

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: קולנוע, מוסיקה, תולדות האמנות, לימודי תרבות, ספרות

 פעיל בסמסטרים: ב2020, א2021, ב2021

 נושא: תולדות האמנות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: תולדות האמנות, מדעי היהדות