שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2021, א2022

 נושא: תולדות האמנות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, א2022

 נושא: תולדות האמנות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2021, א2022

 נושא: תולדות האמנות

 פעיל בסמסטרים: א2021, א2022

 נושא: מוסיקה, קולנוע, תולדות האמנות, לימודי תרבות, ספרות

 פעיל בסמסטרים: א2021, ב2021, א2022, ב2022

 נושא: תולדות האמנות

 קורס מרחיב דעת