שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2025, א2026

 נושא: תולדות האמנות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2025, א2026

 נושא: תולדות האמנות

 פעיל בסמסטרים: א2025, א2026

 נושא: מוסיקה, קולנוע, לימודי תרבות, תולדות האמנות, ספרות

 פעיל בסמסטרים: ב2025, ב2026

 נושא: לימודי תרבות, תולדות האמנות