קורסים וסדנאות

את הקורסים בתקשורת כותבים מיטב החוקרים בתחום בארץ ובעולם. הקורסים מפותחים במיוחד לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה מתוך מחשבה דידקטית עמוקה על אופני הלימוד המיוחדים והמגוונים של הסטודנטים שלנו.
תואר בתקשורת באוניברסיטה הפתוחה מספק לבעלי התעודה לא רק ידע עיוני נרחב, אלא מזמן  מפגש עם ההיבט המעשי של עולם התקשורת, באמצעות סדנאות. הסטודנטים מתנסים בתחומים כמו רדיו (באוניברסיטה קיים אולפן דיגיטלי מתקדם), עיתונות כתובה, יחסי ציבור ועריכת וידאו (במעבדות מולטימדיה משוכללות).
בתכנית הדו-חוגית יש ללמוד 2 סדנאות, ובתכנית בהדגשת תקשורת - 4 סדנאות.

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: תקשורת, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, תקשורת

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ב2021

 נושא: תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: תקשורת

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, א2021, ב2021

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תקשורת

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2020, ב2020, ג2020, א2021, ב2021, ג2021

 נושא: מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תקשורת

 קורס מרחיב דעת