את הקורסים בתקשורת כותבים מיטב החוקרים בתחום בארץ ובעולם. הקורסים מפותחים במיוחד לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה מתוך מחשבה דידקטית עמוקה על אופני הלימוד המיוחדים והמגוונים של הסטודנטים שלנו.

תואר בתקשורת באוניברסיטה הפתוחה מספק לבעלי התעודה לא רק ידע עיוני נרחב, אלא מזמן  מפגש עם ההיבט המעשי של עולם התקשורת, באמצעות סדנאות. הסטודנטים מתנסים בתחומים כמו רדיו (באוניברסיטה קיים אולפן דיגיטלי מתקדם), עיתונות כתובה, יחסי ציבור ועריכת וידאו (במעבדות מולטימדיה משוכללות).

בתכנית הדו-חוגית יש ללמוד 2 סדנאות, ובתכנית בהדגשת תקשורת - 4 סדנאות.

 

 שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: תקשורת, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 פעיל בסמסטרים: א2022

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תקשורת, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ב2022

 נושא: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תקשורת, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים