המחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב

מתמטיקה

התחום מציע את מסלולי הלימודים הבאים: תואר חד-חוגי, תואר דו- חוגי בשילוב מספר דיסציפלינות ותואר במדעים בהדגשת המתמטיקה

מתמטיקה

מדעי המחשב

מוצעות תכניות לתואר חד חוגי (B.Sc): במדעי המחשב, במדעים בהדגשת מדעי המחשב או דו חוגי, וכן תכניות דו-חוגיות לתואר (B.A), המשלבות חוג במדעי המחשב או חוג במדעי המחשב– מערכות ויישומים

מדעי המחשב