שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2022

 נושא: מדעי היהדות, היסטוריה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ג2021, ג2022

 נושא: ארכיאולוגיה, היסטוריה, מדעי היהדות

 פעיל בסמסטרים: א2022

 נושא: מדעי היהדות

 קורס מרחיב דעת