שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2024

 נושא: היסטוריה, מדעי היהדות

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2024, א2025

 נושא: מדעי היהדות

 קורס מרחיב דעת