שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2025, א2026

 נושא: מדעי היהדות

 קורס מרחיב דעת