שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2020

 נושא: מדעי היהדות, היסטוריה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ג2021

 נושא: היסטוריה, ארכיאולוגיה, מדעי היהדות

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: מדעי היהדות

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: א2020, א2021

 נושא: מדעי היהדות

 קורס מרחיב דעת