סגל התכנית

סגל אקדמי בכיר

ראש התכנית לתואר שני מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
09-7781758
דוא"ל
nuritki@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
270
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ד 09:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22014 מעבדה משלה: נשים במחקר הביולוגי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי ד , 10:00-09:00 09-7781758 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת תכנית לתואר שני מחשבה ביולוגית תואר שני

מרכזת הוראה מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
דוא"ל
sarasc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ה 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22005 תורת האבולוציה ותנועת הבריאתנות
22010 רדוקציה, טלאולוגיה ומקומן בביולוגיה
22013 טכנולוגיות פריון חדישות: סוגיות ביואתיות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי ה , 14:00-12:00 02-6773328 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
דוא"ל
erelabs@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
09-7781136
דוא"ל
batyaz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
277
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ב 14:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22006 מיזמי גנום האדם: גנטיקה וגנאתיקה
22007 בעיות נבחרות בביואתיקה: ניסויים בבע"ח
22011 סוציוביולוגיה במבט ביקורתי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי ב , 15:00-14:00 09-7781136 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
09-7781747
דוא"ל
shaniin@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22003 מכניזם, ויטליזם ואורגניציזם
ייעוץ
מידע מורחב

מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
דוא"ל
susiefi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
277
פקס
09-7780661
שעות קבלה
א 13:30-14:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22000 הגדרת החיים
22008 המשבר האקולוגי והאדם
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי א , 12:00-11:00 09-7781766 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראש התכנית לתואר שני מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
09-7781758
דוא"ל
nuritki@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
270
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ד 09:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22014 מעבדה משלה: נשים במחקר הביולוגי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי ד , 10:00-09:00 09-7781758 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת תכנית לתואר שני מחשבה ביולוגית תואר שני

מרכזת הוראה מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
דוא"ל
sarasc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ה 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22005 תורת האבולוציה ותנועת הבריאתנות
22010 רדוקציה, טלאולוגיה ומקומן בביולוגיה
22013 טכנולוגיות פריון חדישות: סוגיות ביואתיות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי ה , 14:00-12:00 02-6773328 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
דוא"ל
erelabs@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780661
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
09-7781136
דוא"ל
batyaz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
277
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ב 14:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22006 מיזמי גנום האדם: גנטיקה וגנאתיקה
22007 בעיות נבחרות בביואתיקה: ניסויים בבע"ח
22011 סוציוביולוגיה במבט ביקורתי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי ב , 15:00-14:00 09-7781136 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב