סגל אקדמי בכיר

ראשת התכנית לתואר שני מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
09-7781758
דוא"ל
nuritki@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
270
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ד 09:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12437 סמינר מחקר בנושא פמיניזם ומגדר
22014 מעבדה משלה: נשים במחקר הביולוגי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי א' , 12:00-11:00 09-7781758 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת הוראה מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
09-7781766
דוא"ל
erelabs@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
277
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22008 המשבר האקולוגי והאדם
22008 המשבר האקולוגי והאדם
22013 טכנולוגיות פריון חדישות: סוגיות ביואתיות
22016 ביקורת התזונה הטהורה: תזונה ופוליטיקה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי ד , 12:00-11:00 09-7781766 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
09-7781136
דוא"ל
shaniin@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
277
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22000 הגדרת החיים
22003 מכניזם, ויטליזם ואורגניציזם
22006 גנטיקה ואתיקה בעידן הפוסט-גנומי
22006 גנטיקה ואתיקה בעידן הפוסט-גנומי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי ב , 15:00-14:00 09-7781136 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
09-7781754
דוא"ל
jonatna@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
245
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22007 בעיות נבחרות בביואתיקה: ניסויים בבע"ח
22007 בעיות נבחרות בביואתיקה: ניסויים בבע"ח
22011 סוציוביולוגיה במבט ביקורתי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי ד' , 12:00-11:00 09-7781754 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
09-7781140
דוא"ל
tamarsc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
277
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22005 תורת האבולוציה ותנועת הבריאתנות
22010 רדוקציה, טלאולוגיה ומקומן בביולוגיה
22015 המיקרוביולוגיה מאתגרת את הביולוגיה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי ב' , 12:00-11:00 09-7781140 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראשת התכנית לתואר שני מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
09-7781758
דוא"ל
nuritki@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
270
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ד 09:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12437 סמינר מחקר בנושא פמיניזם ומגדר
22014 מעבדה משלה: נשים במחקר הביולוגי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי א' , 12:00-11:00 09-7781758 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת הוראה מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
09-7781766
דוא"ל
erelabs@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
277
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22008 המשבר האקולוגי והאדם
22008 המשבר האקולוגי והאדם
22013 טכנולוגיות פריון חדישות: סוגיות ביואתיות
22016 ביקורת התזונה הטהורה: תזונה ופוליטיקה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי ד , 12:00-11:00 09-7781766 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
09-7781136
דוא"ל
shaniin@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
277
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22000 הגדרת החיים
22003 מכניזם, ויטליזם ואורגניציזם
22006 גנטיקה ואתיקה בעידן הפוסט-גנומי
22006 גנטיקה ואתיקה בעידן הפוסט-גנומי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי ב , 15:00-14:00 09-7781136 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
09-7781754
דוא"ל
jonatna@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
245
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22007 בעיות נבחרות בביואתיקה: ניסויים בבע"ח
22007 בעיות נבחרות בביואתיקה: ניסויים בבע"ח
22011 סוציוביולוגיה במבט ביקורתי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי ד' , 12:00-11:00 09-7781754 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מחשבה ביולוגית תואר שני

טלפון
09-7781140
דוא"ל
tamarsc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
277
פקס
09-7780661
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
22005 תורת האבולוציה ותנועת הבריאתנות
22010 רדוקציה, טלאולוגיה ומקומן בביולוגיה
22015 המיקרוביולוגיה מאתגרת את הביולוגיה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
המחשבה הביולוגית - תואר שני ימי ב' , 12:00-11:00 09-7781140 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב