התכנית לתואר שני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה מקנה לסטודנטים התמחות תיאורטית ומעשית בתכנון ובפיתוח מערכות למידה, ובשילוב מושכל של טכנולוגיות לצרכי הדרכה ולמידה.

הלימודים מתקיימים במתכונת מקוונת, ובכך מאפשרים לימודים מהבית, גמישות יחסית בתכנון, באופן ובקצב הלימוד, כולל שילוב הלימודים בעבודה ובחיי המשפחה.

מגמות ההתמחות

 בתכנית יש בחירה בין שתי מגמות התמחות:

• טכנולוגיות למידה: התמחות בכל הקשור לחזית העכשווית של השינויים בעולם החינוך, כולל שילוב נבון ויעיל של טכנולוגיות דיגיטליות בלמידה, הוראה והדרכה.

• מערכות למידה: מיקוד בידע וביישום של תכנון לימודים ועיצוב הוראה, תהליכי פיתוח מערכות למידה עכשוויות, הכנסת שינויים למערכות חינוך והערכה ומדידה בחינוך, בלמידה ובהוראה.

לשתי המגמות קורסי תשתית משותפים, לכן אין הכרח לבחור במגמת התמחות עם הקבלה ללימודים. ניתן לבחור מגמה לקראת סיום לימודי התשתית, המשותפים לשתי המגמות.

לצפייה בכל הקורסים

בשתי המגמות קיימים שני מסלולים: מסלול בחינת גמר ומסלול תזה.

 

פתח הכל

הקורסים בתכנית

קורסי החובה והבחירה משתנים בהתאם למגמת הלימוד ולמסלול הלימודים (בחינת גמר או תזה).

הקורסים מורכבים מתכנים מרתקים וממתן כלים מעשיים במגוון נושאים הקשורים לחינוך, מערכות למידה, טכנולוגיות למידה וכיוצא באלה. בין הנושאים הנלמדים: מטה קוגניציה ולמידה, עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה ממוחשבות, הערכת הישגים, למידה וחינוך בחברת המידע, טכנולוגיות לשירות אנשים עם צרכים מיוחדים ועוד.

לפירוט מגוון הקורסים

כל קורסי התכנית מוצעים במתכונת מקוונת מלאה. בכל קורס מתקיימים מפגשי הנחיה (לרוב 8-6 מפגשים, בני שעתיים-שלוש כל אחד). במרבית הקורסים הנוכחות במפגשי ההנחיה איננה חובה, אך כמובן מומלצת מאוד, שכן היא מאפשרת לקיים אינטראקציה עם המנחה ועם סטודנטים עמיתים, לשאול שאלות, לקחת חלק בדיונים ובפעילויות לימודיות אחרות. לאחר המפגשים הקלטות ההנחיה תהיינה זמינות לצפייה לסטודנטים הרשומים לקורס באותו סמסטר.

לימודי תעודה במדידה והערכה בית-ספרית

במסגרת מקבץ הקורסים בתואר השני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה, אפשר לפתח מיומנויות ממוקדות בתחום המדידה וההערכה. לימודי התעודה פותחים דלת לקריירה כרכזי הערכה בית-ספריים.

בתכנון לימודים נכון, אפשר להשלים את מרבית הלימודים הנדרשים ללימוד לקראת התעודה במדידה והערכה בית-ספרית תוך כדי הלימודים לתואר השני בחינוך: טכנולוגיות ומערכות למידה. קבלת התעודה מותנית בסיום כל החובות לתואר, ותיתכן דרישה להשלמות על מנת לעמוד בתנאי התכנית ללימודי התעודה.

לימודי תעודה במדידה והערכה בית-ספרית