תואר ראשון בפיסיקה

קורסים בפיסיקה

הקורסים ברמות השונות (פתיחה, רגיל, מתקדם, סמינריוני מתקדם) מהווים את הבסיס לתוכניות הלימוד בפיסיקה, אשר הבוגרים שלהן רוכשים יכולות חשיבה אנליטית ופתרון כמותי של בעיות, ומשתלבים בתעשיה, במחקר ובהוראה.

רשימת הקורסים בפיסיקה

ייעוץ תחומי

לרשות הסטודנטים שלנו עומדים יועצים אקדמיים שיסייעו להם בנושאים רלוונטיים, כמו: תכנון וקצב לימודים, בחירת קורסים ועוד

ייעוץ תחומי

סגל

מתוך השאיפה לאיכות ולמצוינות אקדמית, רשימת הסגל ללימודי פיסיקה מורכבת מסגל בכיר ועתיר ניסיון ומסגל הוראה מיומן

סגל