פיסיקה

ייעוץ תחומי

לרשות הסטודנטים שלנו עומדים יועצים אקדמיים שיסייעו להם בנושאים רלוונטיים, כמו: תכנון וקצב לימודים, בחירת קורסים ועוד

ייעוץ תחומי

סגל

מתוך השאיפה לאיכות ולמצוינות אקדמית, רשימת הסגל ללימודי פיסיקה מורכבת מסגל בכיר ועתיר ניסיון ומסגל הוראה מיומן

סגל