דוגמאות למסלולי לימוד מובנים תלת וארבע שנתיים בתוכניות הפיסיקה

מבנה הלימודים באוניברסיטה הפתוחה הוא בעקרון גמיש ואיננו מוגדר במונחים של שנות לימוד. עם זאת, ראינו לנכון להציג לפניכם הצעה לתכניות לימודים מובנות לשלוש או ארבע שנים לתארים השונים שניתן ללמוד במסגרת תוכניות הפיסיקה. הלימודים לפי תכניות אלו מתחילים בסמסטר א. דרישות הקדם והקבלה לקורסים השונים מכתיבים את סדר הלימוד.

התוכניות הללו מניחות בתור נקודת המוצא בגרות 5 יחידות בפיסיקה ובמתמטיקה מהשנים האחרונות בציונים של 80 לפחות (לחליפין ניתן לקחת את הקורס יסודות הפיסיקה (20125) או צמד הקורסים יסודות הפיסיקה א+ב (20113, 20114) בפיסיקה, או את מתמטיקה קדם אקדמית (95003) במתמטיקה).​

תואר חד חוגי בפיסיקה:

תכנית לימודים לשלוש שנים

תכנית לימודים לשלוש שנים

לפי מסגרת נ"ז לתואר (לפחות 117 נ"ז) וניקוד הקורסים הישנים, מלפני אפריל 2021​.

להורדה ב-PDF | להורדה ב-WORD

תכנית לימודים לארבע שנים

תכנית לימודים לארבע שנים

לפי מסגרת נ"ז לתואר (לפחות 117 נ"ז) וניקוד הקורסים הישנים, מלפני אפריל 2021.

להורדה ב-PDF | להורדה ב-WORD

תכנית לימודים לשלוש שנים

תכנית לימודים לשלוש שנים

לפי מסגרת נ"ז לתואר (לפחות 132 נ"ז) וניקוד הקורסים החדשים - רק לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר 2022א ואילך.

להורדה ב-PDF | להורדה ב-WORD

תכנית לימודים לארבע שנים

תכנית לימודים לארבע שנים

לפי מסגרת נ"ז לתואר (לפחות 132 נ"ז) וניקוד הקורסים החדשים - רק לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר 2022א ואילך.

להורדה ב-PDF | להורדה ב-WORD

תכנית לימודים לשלוש שנים

תכנית לימודים לשלוש שנים

לפי מסגרת נ"ז לתואר (לפחות 108 נ"ז) וניקוד הקורסים הישנים, מלפני אפריל 2021.

להורדה ב-PDF | להורדה ב-WORD

תכנית לימודים לארבע שנים

תכנית לימודים לארבע שנים

לפי מסגרת נ"ז לתואר (לפחות 108 נ"ז) וניקוד הקורסים הישנים, מלפני אפריל 2021​.

להורדה ב-PDF | להורדה ב-WORD

תכנית לימודים לשלוש שנים

תכנית לימודים לשלוש שנים

לפי מסגרת נ"ז לתואר (לפחות 120 נ"ז) וניקוד הקורסים החדשים - רק לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר 2022א ואילך.

להורדה ב-PDF | להורדה ב-WORD

תכנית לימודים לארבע שנים

תכנית לימודים לארבע שנים

לפי מסגרת נ"ז לתואר (לפחות 120 נ"ז) וניקוד הקורסים החדשים - רק לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר 2022א ואילך​.

להורדה ב-PDF | להורדה ב-WORD

תכנית לימודים לשלוש שנים

תכנית לימודים לשלוש שנים

רק לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר 2022א ואילך​.

להורדה ב-PDF | להורדה ב-WORD

תכנית לימודים לארבע שנים

תכנית לימודים לארבע שנים

רק לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר 2022א ואילך​.

להורדה ב-PDF | להורדה ב-WORD

תכנית לימודים לשלוש שנים

תכנית לימודים לשלוש שנים

רק לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר 2022א ואילך​.

להורדה ב-PDF | להורדה ב-WORD

תכנית לימודים לארבע שנים

תכנית לימודים לארבע שנים

רק לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר 2022א ואילך​.

להורדה ב-PDF | להורדה ב-WORD

תכנית לימודים לשלוש שנים

תכנית לימודים לשלוש שנים

לפי מסגרת נ"ז לתואר (לפחות 134 נ"ז) וניקוד הקורסים הישנים, מלפני אפריל 2021.

להורדה ב-PDF | להורדה ב-WORD

תכנית לימודים לארבע שנים

תכנית לימודים לארבע שנים

לפי מסגרת נ"ז לתואר (לפחות 134 נ"ז) וניקוד הקורסים הישנים, מלפני אפריל 2021.

להורדה ב-PDF | להורדה ב-WORD

תכנית לימודים לשלוש שנים

תכנית לימודים לשלוש שנים

לפי מסגרת נ"ז לתואר (לפחות 146 נ"ז) וניקוד הקורסים החדשים - רק לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר 2022א ואילך.

להורדה ב-PDF | להורדה ב-WORD

תכנית לימודים לארבע שנים

תכנית לימודים לארבע שנים

לפי מסגרת נ"ז לתואר (לפחות 146 נ"ז) וניקוד הקורסים החדשים - רק לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר 2022א ואילך​.

להורדה ב-PDF | להורדה ב-WORD