קורסים בין אוניברסיטאיים

במסגרת תכניות לימודים מסוימות* ניתן לשלב בתואר הראשון עד שני קורסים בין אוניברסיטאיים כאשר כל אחד מקנה 3 נ"ז מתקדמות.

קורסים המתקיימים במכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת

קורסים אלו נחשבים למעניינים, חווייתיים, בעלי רמה אקדמית גבוהה והם ניתנים ע"י מיטב המרצים מהמוסדות השונים להשכלה גבוהה בארץ. הקורסים מתקיימים במשך שבוע עד שבועיים באילת וכוללים עבודת שדה ומעבדה, הרצאות וסמינריונים.
 
המידע המעודכן והמלא לגבי הקורסים המוצעים בכל שנה מופיע באתר המכון הבינאוניברסיטאי באילת.
 
בחירת המשתתפים בקורסים של שני הסמסטרים תחל ב-5 בספטמבר 2018. הודעות על קבלה לקורסים תשלחנה למועמדים מהר ככל האפשר. סטודנטים שירשמו לאחר ה-4 בספטמבר יוכלו להתקבל לקורסים על בסיס מקום פנוי.
 
הקורסים של המכון הבינאוניברסיטאי באילת שיתקיימו בסמסטר ב' פתוחים עדיין להרשמה והסטודנטים מוזמנים להירשם אליהם.
 
תאריך אחרון להרשמה:  14.2.2019
תאריך אחרון לביטול ההשתתפות )סטודנטים שכבר התקבלו לקורסים(: קורס הכרת הפלנקטון - יום ראשון ה- 3.2.2019, שאר הקורסים - יום חמישי ה- 14.2.2019

  

*תכניות הלימודים שבהן ניתן לשלב קורסים בין-אוניברסיטאיים הנלמדים במכון הבינאוניברסיטאי באילת:

  • בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי החיים
  • בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי החיים בהדגשת לימודי שדה
  • בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי הטבע במסלול: גיאולוגיה
  • בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי הטבע במסלול: מדעי כדור הארץ
  • בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי הטבע בהדגשת כימיה
  • בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי הטבע בהדגשת פיסיקה

ביולוגיה של עטלפי מדבר

זהו קורס בין אוניברסיטאי נוסף שמתקיים במשך כשבועיים במכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין בקמפוס שדה בוקר של אוניברסיטת בן-גוריון.
 
* תכניות הלימוד שבהן ניתן לשלב את הקורס ביולוגיה של עטלפי מדבר:
  • בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי החיים
  • בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי החיים בהדגשת לימודי שדה.
  • בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי החיים כולל צבר קורסים בקדם-רפואה (‏pre-med‎)

לפרטים נוספים יש לפנות אל מרכז ההוראה האחראי על הקורסים הבין אוניברסיטאיים, ד"ר אורי פלביץ':  oripa@openu.ac.il.