תנאי הקבלה לתכנית

מי יכול להגיש מועמדות לתכנית?

הגשת מועמדות לתכנית ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה חברתית תתאפשר לבעלי ולבעלות תואר ראשון בפסיכולוגיה או במדעי ההתנהגות מהאוניברסיטאות בארץ ומהמכללות המוכרות על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

הגשת המועמדות פתוחה גם לסטודנטיות ולסטודנטים לפסיכולוגיה או למדעי ההתנהגות שנמצאים בשנתם האחרונה ללימודים, שיסיימו את כל החובות לתואר הראשון (כולל לחוג השני במסלול דו-חוגי) עד לתחילת לימודי התואר השני (דהיינו, הסטודנט/ית זכאי/ת לתואר ראשון עם תחילת הלימודים לתואר השני).  מועמדות ומועמדים שיתקבלו על תנאי לתכנית, יידרשו להציג אישור זכאות לתואר הראשון עד תום סמסטר א' שבו התחילו את הלימודים.

בעלות ובעלי תואר ראשון מחוגים אחרים, שלמדו במוסדות מוכרים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, יידרשו ללמוד חוג לאחר תואר לפני שיוכלו להגיש מועמדות לתכנית (ראו פירוט בהמשך).

דרישות סף

דרישות הסף להרשמה לתכנית ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה חברתית באוניברסיטה הפתוחה הן ממוצע ציונים 88 ומעלה בלימודי הפסיכולוגיה/מדעי ההתנהגות וציון מתא"ם 100 לפחות.

יחד עם זאת:

 • מועמדים ומועמדות עם ממוצע ציונים בפסיכולוגיה של 93 ומעלה, יוכלו להגיש מועמדות גם ללא ציון במבחן המתא"ם.

 • מועמדים ומועמדות עם ציון 120 ומעלה במבחן המתא"ם יוכלו להגיש מועמדות גם עם ממוצע ציונים בפסיכולוגיה הנמוך מ-88, אך בקשה זו תידון במסלול של ועדת חריגים.

 • מועמדים ומועמדות עם ממוצע תואר בפסיכולוגיה בין 90 ו-93 ללא ציון במבחן המתא"ם, יוכלו להגיש מועמדות גם כן, ובקשה זו תידון במסלול של ועדת חריגים.

הקבלה תיעשה לפי שקלול של ציוני התואר הראשון, ציון מבחן המתא"ם, המלצות ומפגש הערכה הכולל הצגה קצרה של מחקר אמפירי וראיון אישי. למפגש ההערכה יזומנו מועמדים ומועמדות שעברו את הסינון הראשוני של ועדת הקבלה של התכנית.

פתח הכל

הגשת מועמדות לתכנית

מועדים חשובים בתהליך הגשת המועמדות

מפגש מידע לשנת הלימודים 2025: 24.1.24 בשעה 18:00 בזום (הרשמה מול מוקד המתעניינים בטלפון 3500*)

מועדי הגשת מועמדות לשנת הלימודים 2025: 25.1.24-5.5.24 (מתאריך ה- 5.5.24 הרישום יתבצע באישור המזכירות בלבד - אצל נועה שלו במייל noashal@openu.ac.il​).

מועד אחרון לשליחת המלצות לשנת הלימודים 2025: עד 5.5.24 (מועמדים ומועמדות שקיבלו אישור חריג להגשת מועמדות מאוחרת יקבלו מועד נפרד להגשת המלצות בתיאום עם נועה שלו במייל noashal@openu.ac.il)

מועדי ראיונות לשנת הלימודים 2025: מאי-יוני 2024.

הודעות קבלה לשנת הלימודים 2025: אוגוסט 2024.

 

הנחיות להגשת מועמדות לתכנית

את ההגשה ניתן לבצע באופן מקוון אך את המסמכים הנלווים יש לשלוח בנפרד. ניתן לשלוח את כל המסמכים (המקוריים או המאושרים כנדרש, ראו להלן) למייל של עדה ארנון adaar@openu.ac.il, או בדואר למרכז ההישגים הלימודיים של האוניברסיטה הפתוחה בכתובת: ת.ד. 808, רעננה 4353701, או למסור אותם באחד ממרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה ברחבי הארץ. 

טופס הגשת המועמדות

יש למלא את טופס הגשת המועמדות לתואר שני ולשלם דמי הגשת מועמדות על פי ההנחיות המפורטות בטופס.

 • הגשת מועמדות מקוונת באתר האוניברסיטה הפתוחה
 • למעוניינים ולמעוניינות להגיש מועמדות באופן לא מקוון, ניתן להשיג את הטופס באופנים הבאים: 
  • הורדת טופס הגשת מועמדות.
  • פניה למוקד המתעניינים בטלפון 3500*.
  • פניה בכתב למרכז ההישגים הלימודיים בכתובת: האוניברסיטה הפתוחה, ת.ד. 808, רעננה 4353701.

לטופס הגשת המועמדות יש לצרף את המסמכים הבאים (כאמור, בין אם הגשת טופס המועמדות נעשית במקוון או באופן ידני, את המסמכים הנלווים יש לשלוח בנפרד, ראו הסבר בפתיח ההנחיות להגשת המועמדות):

 • אישור זכאות לתואר.
 • ממוצע ציונים: מועמדות ומועמדים שלא למדו באוניברסיטה הפתוחה מתבקשים לשלוח תעודת גמר של הלימודים האקדמיים וגיליון ציונים מפורט מהמוסד בו למדו כולל ציון גמר. מי שטרם סיימו את הלימודים לתואר ראשון יציגו גליון ציונים של הקורסים שלמדו עד למועד ההרשמה הכולל ציון משוקלל זמני. במידת הצורך יש לצרף גם מסמכים רלוונטיים להכרה בלימודים קודמים. יש להציג מסמכים רשמיים ומקוריים, או קובץ חתום דיגיטלית, או מסמכים שישלחו לאוניברסיטה הפתוחה ישירות ממוסד הלימודים. במידה והמועמד או המועמדת למדו במסלול דו-חוגי, גיליון הציונים צריך לכלול בנפרד ממוצע משוקלל של כל קורסי התואר בפסיכולוגיה.
  לגבי מועמדים ומועמדות שלמדו פסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, גיליון הציונים יישלח לוועדת הקבלה לתואר השני על-ידי מרכז ההישגים בלימודיים של האוניברסיטה.
 • ציון מבחן מתא"ם: יש לצרף את צילום ספח הציון המעודכן ליום ההרשמה של מבחן המתא"ם. מבחן המתא"ם הינו מבחן מיון ארצי בפסיכולוגיה הנערך על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. המבחן מתקיים בחודש אוקטובר.
 • קורות חיים: יש למלא את טופס קורות החיים - להורדת טופס קורות חיים.
 • מסמך כוונות: מסמך המתאר את הסיבות בגללן אתן מעוניינות/אתם מעוניינים ללמוד פסיכולוגיה חברתית וכן את המטרות והציפיות שלכן/שלכם מהתכנית באוניברסיטה הפתוחה. אורך המסמך לא יעלה על 300 מילים.
 • המלצות: על המועמדים והמועמדות לספק שתי המלצות, כאשר לפחות אחת היא מחבר/ת סגל אקדמי שיכול לספק חוות דעת על היכולות האקדמיות/מחקריות של המועמד/ת (למשל, המנחה של העבודה הסמינריונית). על מנת להתחיל את תהליך בקשת ההמלצות יש להכנס למערכת ההמלצות הבין-אוניברסיטאית.​ 
  קובץ מידע כללי על מערכת ההמלצות הבין-אוניברסיטאית.
  לתמיכה ניתן להכנס לקובץ ההסבר למועמד.ת על מערכת ההמלצות הבין-אוניברסיטאית.
  תאריך אחרון להגשת המלצות – 5/5/2024 (מועמדים ומועמדות שהגישו מועמדות מאוחרת באישור מיוחד, יקבלו מועד אישי להגשת ההמלצות).

כל המסמכים חייבים להיות מקוריים או מאושרים כנדרש בטופס.

כאמור את המסמכים ניתן לשלוח במייל לעדה ארנון adaar@openu.ac.il​, או לשלוח בדואר לפי ההנחיות למעלה.

​תהליך הקבלה לתכנית 

ועדת הקבלה לתואר השני תדון בתיקים של כל המועמדים והמועמדות שעמדו בדרישות הסף ושלחו את המסמכים הנדרשים לרישום. מועמדים ומועמדות שיימצאו מתאימים/מתאימות יזומנו למפגשי הערכה, שיתקיימו במהלך החודשים מאי-יוני. לאחר מפגשי ההערכה, הוועדה תחליט על המועמדים והמועמדות שהתקבלו לתכנית, ועל אלה שהבקשה שלהן/שלהן להתקבל נדחתה ותעדכן את החלטותיה במערכת השיבוץ הממוחשבת (*). המערכת תשבץ את כל המועמדים והמועמדות על-פי הדירוגים שלהם/שלהן ובהתם להחלטות של המגמות הרלבנטיות. הודעות הקבלה והדחייה יישלחו למועמדים ולמומעדות בשבוע הראשון של חודש יולי (תאריך משלוח ההודעות הוא אחיד לכל האוניברסיטאות). 

(*) מערכת השיבוץ הממוחשבת: החל מ-2015, השיבוץ של מועמדות ומועמדים לכל המגמות לתואר שני בפסיכולוגיה בארץ נעשה על-ידי מערכת שיבוץ ממוחשבת. על כל המועמדות והמועמדים להירשם למערכת הממוחשבת על לתאריך האחרון המצוין באתר המערכת (ראו קישור להלן). בתום תקופת הראיונות, תתבקשו לדרג את המגמות שהזמינו אתכן/אתכם לראיון. במקביל, המגמות ידרגו את כל המועמדות והמועמדים שהתראיינו אצלן. המערכת הממוחשבת תשבץ את המועמד/ת למגמה שדירג/ה בעדיפות הגבוהה ביותר מבין המגמות שאליהן התקבל/ה. פרטים נוספים תוכלו למצוא באתר המערכת ההמוחשבת.

הנהלים המחייבים בנוגע להרשמה ולשינויים בהרשמה הם אלה המתפרסמים בידיעון האקדמי, בקטלוג הקורסים ובחוברת ההשלמות והעדכונים של הסמסטר הרלוונטי להרשמה.