סגל

סגל אקדמי בכיר

ראש מחלקה אקדמית

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

טלפון
09-7781107
דוא"ל
dafnahi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
52
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14209 גוף ותרבות: מסורות, שאלות, בעיות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי תרבות - תואר שני ימי ב' , 09-7781107 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש תחום - תואר ראשון מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

מדע המדינה

טלפון
09-7782013
דוא"ל
tamarhe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
015
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראש תחום מדיניות ציבורית

ראש התכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781731
דוא"ל
yagille@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
008
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 15:00 - 17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12189 סמינר מחקר: יחסי צבא-חברה-פוליטיקה
12190 סמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית
ייעוץ
מידע מורחב

ראש תחום תקשורת

חבר סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

טלפון
09-7781742
דוא"ל
eranfi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
10
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12047 סמינר מחקר: תקשורת בחברות פתוחות
ייעוץ
מידע מורחב

ראש התכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

חבר סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

סוציולוגיה

טלפון
09-7781721
דוא"ל
mottire@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
045
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14215 סמינר מחקר: קוסמופוליטיות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי תרבות - תואר שני ימי , 09-7781721 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש התכנית לתואר שני לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני

סוציולוגיה

טלפון
09-7781624
דוא"ל
zeevro@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
57
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12049 סמינר מחקר: פוליטיקה כלכלה וגלובליזציה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781147
דוא"ל
anatbd@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
20
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781695
דוא"ל
bashir@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
17
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10976 סמינר למצטיינים: סוציולוגיה
12045 סמינר מחקר: התאוריה הדמוקרטית ומבקריה
ייעוץ
מידע מורחב

אנתרופולוגיה

טלפון
09-7781720
דוא"ל
innale@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
60
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12050 סמינר מחקר: מדינה וגלובליזציה
ייעוץ
מידע מורחב

מדע המדינה

טלפון
09-7782135
דוא"ל
reutim@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
056
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12051 סמינר מחקר: מגדר ופוליטיקה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
orenso@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

יחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7780710
דוא"ל
sarakn@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
50
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12191 סמינר מחקר:דמוקרטיה וארגונים בין-לאומיים
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

מדיניות ציבורית

טלפון
09-7780698
דוא"ל
karassin@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
59
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12192 סמינר מחקר: רגולציה בעידן של משילות
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781708
דוא"ל
denisch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
21
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12048 סמינר מחקר: פוליטיקה ומפלגות באירופה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר לחוג למדע-המדינה (אפיק מעבר לאוניברסיטת ת"א) ימי , 09-7781708 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781716
דוא"ל
yairau@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
48
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781704
דוא"ל
bennyn@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
42
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת תכנית לתואר שני לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

טלפון
דוא"ל
danakc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
40
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10566 תרבות וארגונים
10728 סוציולוגיה של ארגונים
12026 דמוקרטיה ופמיניזם
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים ימי ב , 14:00-12:00 09-7781743 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה תעודות הוראה

טלפון
דוא"ל
noaur@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
55165 פרקטיקום בהוראת האזרחות
55473 סמינר דידקטי באזרחות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

טלפון
09-7781738
דוא"ל
tamaror@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
030
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10737 חברה, פוליטיקה וכלכלה
12004 מחאה כהשתתפות פוליטית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781713
דוא"ל
thierry@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
022
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 14:30-16:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10660 מבוא לפוליטיקה השוואתית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה

אחראי פניות סטודנטים מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781724
דוא"ל
ilanbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
26
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תעודת הוראה באזרחות ימי ד' , 12:00-10:00 09-7781724 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

טלפון
09-7781694
דוא"ל
reutbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
049
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10970 מדינות בעידן הגלובליזציה: פרספקטיבות
ייעוץ
מידע מורחב

חבר סגל בתכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

מרכז הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
דוא"ל
mosheb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
011
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10342 דת, מדינה ופוליטיקה
10925 הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום
12002 הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות
12008 תאוריות דמוקרטיות בנות-זמננו
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
02-6773321
דוא"ל
inesga@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ב 17:00-19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10612 תקשורת המונים בישראל
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , 02-6773321 ירושלים - קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי
מידע מורחב

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
09-7781717
דוא"ל
yuligo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
27
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 22:00-21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10763 סדנה ביחסי ציבור
ייעוץ
מידע מורחב

לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני

טלפון
דוא"ל
iditgi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
19
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 13:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12001 דמוקרטיה: גישה רב-תחומית
12003 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה
12019 ג'נוסייד, פוליטיקה וזיכרון
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים ימי ד , 15:00-13:00 09-7781729 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7782136
דוא"ל
omerge@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
058
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10801 האיחוד האירופי:היסטוריה, מוסדות ומדיניות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781723
דוא"ל
ariege@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
26
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים
10314 סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של ישראל
10717 ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781701
דוא"ל
arielar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
030
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10390 מלחמה ואסטרטגיה
10482 עולם במלחמה 1945-1900
10509 דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל
12016 דמוקרטיה, גלובליזציה וביטחון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

טלפון
09-7781736
דוא"ל
ronitgr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
055
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ה 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10153 מבוא לאנתרופולוגיה
10349 ריבוד: סוגיות באי-שוויון חברתי
10495 מגמות בחברה הישראלית
10680 מבוא ללימודי מגדר
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תקשורת

טלפון
02-6773335
דוא"ל
nettaha@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10583 ספורט וחברה
10921 סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781717
דוא"ל
shellyh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
27
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 15:00 - 17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10788 יישוב סכסוכים בזירה הבין-לאומית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה תקשורת

טלפון
09-7781548
דוא"ל
avnerho@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
178-
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 13:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10618 סדנת עיתונאות בעידן הדיגיטלי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה תקשורת

טלפון
דוא"ל
shukiw@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 07:30-09:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10822 ממנועי חיפוש לרשתות חברתיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות תואר שני, תקשורת

טלפון
09-7780675
דוא"ל
simonawa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
37
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ה 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10503 תרבות, תקשורת ופנאי בישראל
14201 פייר בורדייה: טעם, הון תרבותי ואמנויות
14211 תרבות פופולרית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

טלפון
09-7781738
דוא"ל
karinzc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
30
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 16:00 - 18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10769 יסודות המחקר הכמותי א
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

טלפון
09-7781694
דוא"ל
ornaza@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
49
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 10:30 - 12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10270 סטייה חברתית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
09-7781351
דוא"ל
netazi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
22
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ה 10:30-12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10532 תקשורת כתרבות
10698 לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר למחלקה לתקשורת ועיתונאות (באוניברסיטה העברית בירושלים) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
תקשורת ימי , 09-7781351 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
תקשורת ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

חבר סגל בתכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

מרכז הוראה ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
דוא"ל
eyaltev@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12043 ניתוח מדיניות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
דוא"ל
rikitesler1@gmail.com
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

טלפון
09-7781384
דוא"ל
mirayu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
130
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10347 נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית-ארה"ב
10589 פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית
ייעוץ
מידע מורחב

רכז טכנולוגיות מחלקתי מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

מרכז הוראה

טלפון
דוא"ל
yuvaleb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
013
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10165 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה
10392 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל
10454 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדע המדינה ויחסים בינלאומיים ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781702
דוא"ל
isaaclu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
37
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ד 18:00-20:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10374 סוגיות בחקר הלאומיות
10664 ג'נוסייד (רצח עם)
10829 הודו המודרנית בין עבר לעתיד
10979 על נמרים ודרקונים: יחב"ל במזרח אסיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781705
דוא"ל
galle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
009
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 10:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12040 מדינת הרווחה: אזרחות, זכויות
12041 סמינר מחקר: אזרחות - סוגיות נבחרות
12044 סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, לימודי תרבות תואר שני

טלפון
09-7781706
דוא"ל
davidle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
047
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 21:30-22:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12037 דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים
14202 חברה, תרבות וייצוג
14210 שיטות מחקר איכותניות (תואר שני)
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

חברת סגל בתכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781734
דוא"ל
lilachli@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
47
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ה 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10723 מדיניות ציבורית
10790 המשפט המינהלי של ישראל
10812 המשפט החוקתי של ישראל
12018 שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות
12018 שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות
12042 סוגיות במדיניות ציבורית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית

טלפון
09-7782234
דוא"ל
smadarm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
349
פקס
09-7780632
שעות קבלה
ב 16:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10957 רגולציה - מתאוריה למעשה
10982 רגולציה - סמינר מחקר
14001 בחירה בחינוך: בתי ספר ותהליכים חלופיים
14028 מדיניות חינוך
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי תרבות תואר שני

טלפון
דוא"ל
yakime@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 18:00 - 19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14213 מדע ותרבות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

טלפון
09-7781744
דוא"ל
mohammad@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
027
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 10:30-12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10376 מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט סוציולוגי
10657 החברה הערבית בישראל
10721 תאוריות סוציולוגיות קלאסיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה תקשורת

טלפון
09-7781725
דוא"ל
aryehm@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
023
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 13:30-15:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10749 סדנת רדיו
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781697
דוא"ל
meirno@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
013
פקס
09-7780669
שעות קבלה
א 16:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10795 חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי
12021 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה בעולם הערבי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים ימי , 09-7781697 תל אביב - קמפוס רמת אביב
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי תרבות תואר שני, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

טלפון
09-7781711
דוא"ל
ronenf@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
055
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 08:00 - 10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10659 סוציולוגיה של התרבות
10722 תאוריות סוציולוגיות בנות-זמננו
14204 גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
סוציולוגיה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
09-7781725
דוא"ל
hannatc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
023
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 08:30-10:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10724 דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, תקשורת

טלפון
09-7781730
דוא"ל
alizako@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
023
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ה 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10538 אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות
10946 יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדע המדינה ויחסים בינלאומיים ימי , 09-7781730 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
02-6773334
דוא"ל
oranitkl@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10716 תקשורת ודעת קהל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה תקשורת

טלפון
09-7781675
דוא"ל
itaykt@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
58
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10746 סדנה בעריכת וידאו בעידן דיגיטלי
10746 סדנה בעריכת וידאו בעידן דיגיטלי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תקשורת

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

טלפון
09-7781179
דוא"ל
danaka@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
39
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10439 תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות
10748 שיטות מחקר איכותניות
10978 אוכל, חברה ותרבות
14212 מגדר: תרבות וזהות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781697
דוא"ל
elakr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
013
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 14:00 - 16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10206 צמיחת המדינות החדשות באפריקה
10329 משטר ופוליטיקה באפריקה
10330 אפריקה בסבך היחסים הבין-לאומיים
10535 זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים
10779 הסחורה האנושית
12012 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה באפריקה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי אפריקה ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדע המדינה ויחסים בינלאומיים ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
02-6773315
דוא"ל
sigalra@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10408 מבוא ללימודי תקשורת
10712 קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תקשורת ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

טלפון
09-7781718
דוא"ל
yoavru@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
051
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ה 12:00-10:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10161 מבוא לחשיבה חברתית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

טלפון
09-7781700
דוא"ל
menarat@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
011
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ו 14:00 - 16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10611 מבוא למחשבה מדינית
10691 בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , 09-7781700 רמלה -האוניברסיטה הפתוחה-קרן רמלה לחינוך
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781712
דוא"ל
zeevsh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
049
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 12:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10486 ישראל בעשור הראשון
ייעוץ
מידע מורחב

עוזר ראש מחלקה לעניינים אקדמיים סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

מרכז הוראה

טלפון
דוא"ל
pinhass@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
051
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 15:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10134 מבוא לסוציולוגיה
10682 משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תעודת הוראה באזרחות ימי ב , 15:00-13:00 09-7781732 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מדיניות ציבורית

טלפון
09-7781733
דוא"ל
orensh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
039
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10607 מדיניות ציבורית בעידן הגלובלי‏
10609 פרויקט שטח: מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה תקשורת

טלפון
09-7781706
דוא"ל
itaysn@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
047
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 10:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10758 שיח התקשורת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדיניות ציבורית

טלפון
09-7781740
דוא"ל
shysh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
006
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10437 מבוא למינהל וניהול ציבורי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, משפטים

טלפון
09-7781712
דוא"ל
talshar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
49
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10802 משפט השלטון המקומי בישראל
10835 מבוא למשפט ויסודות המשפט
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר למשפטים - אונ' בר אילן ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
חטיבה למשפט ציבורי ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
חטיבה למשפט ציבורי ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
לימודי תעודה במשפט ציבורי ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
דוא"ל
etisa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
006
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 12:30-14:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10459 יסודות השלטון המקומי
10811 כתיבה של נייר מדיניות
12039 סדנה בכתיבת נייר מדיניות
ייעוץ
מידע מורחב
בגמלאות

מרכזת הוראה

טלפון
09-7782136
דוא"ל
ilanako@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
58
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל מנהלי

טלפון
09-7782194
דוא"ל
saritav@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
10
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781943
דוא"ל
ettyben@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
41
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781737
דוא"ל
irisgu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
44
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
urideg@openu.ac.il
דף אישי
בניין
כפר-ירוק
חדר
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
03-7660630
דוא"ל
helada@openu.ac.il
דף אישי
בניין
כפר-ירוק
חדר
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781715
דוא"ל
vereds@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
046
פקס
0
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
gilma@openu.ac.il
דף אישי
בניין
כפר-ירוק
חדר
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781737
דוא"ל
shanina@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
44
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7783364
דוא"ל
alonoz@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
4115
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7782038
דוא"ל
michalce@openu.ac.il
דף אישי
בניין
טכנולוגיות
חדר
10
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
shlezing@gmail.com
דף אישי
בניין
כפר-ירוק
חדר
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראש מחלקה אקדמית

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

טלפון
09-7781107
דוא"ל
dafnahi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
52
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14209 גוף ותרבות: מסורות, שאלות, בעיות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי תרבות - תואר שני ימי ב' , 09-7781107 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש תחום - תואר ראשון מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

מדע המדינה

טלפון
09-7782013
דוא"ל
tamarhe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
015
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראש תחום מדיניות ציבורית

ראש התכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781731
דוא"ל
yagille@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
008
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 15:00 - 17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12189 סמינר מחקר: יחסי צבא-חברה-פוליטיקה
12190 סמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית
ייעוץ
מידע מורחב

ראש תחום תקשורת

חבר סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

טלפון
09-7781742
דוא"ל
eranfi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
10
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12047 סמינר מחקר: תקשורת בחברות פתוחות
ייעוץ
מידע מורחב

ראש התכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

חבר סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

סוציולוגיה

טלפון
09-7781721
דוא"ל
mottire@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
045
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14215 סמינר מחקר: קוסמופוליטיות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי תרבות - תואר שני ימי , 09-7781721 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

ראש התכנית לתואר שני לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני

סוציולוגיה

טלפון
09-7781624
דוא"ל
zeevro@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
57
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12049 סמינר מחקר: פוליטיקה כלכלה וגלובליזציה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781147
דוא"ל
anatbd@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
20
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781695
דוא"ל
bashir@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
17
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10976 סמינר למצטיינים: סוציולוגיה
12045 סמינר מחקר: התאוריה הדמוקרטית ומבקריה
ייעוץ
מידע מורחב

אנתרופולוגיה

טלפון
09-7781720
דוא"ל
innale@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
60
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12050 סמינר מחקר: מדינה וגלובליזציה
ייעוץ
מידע מורחב

מדע המדינה

טלפון
09-7782135
דוא"ל
reutim@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
056
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12051 סמינר מחקר: מגדר ופוליטיקה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
orenso@openu.ac.il
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

יחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7780710
דוא"ל
sarakn@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
50
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12191 סמינר מחקר:דמוקרטיה וארגונים בין-לאומיים
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

מדיניות ציבורית

טלפון
09-7780698
דוא"ל
karassin@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
59
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12192 סמינר מחקר: רגולציה בעידן של משילות
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781708
דוא"ל
denisch@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
21
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12048 סמינר מחקר: פוליטיקה ומפלגות באירופה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר לחוג למדע-המדינה (אפיק מעבר לאוניברסיטת ת"א) ימי , 09-7781708 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
09-7781716
דוא"ל
yairau@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
48
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781704
דוא"ל
bennyn@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
42
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכזת תכנית לתואר שני לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

טלפון
דוא"ל
danakc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
40
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10566 תרבות וארגונים
10728 סוציולוגיה של ארגונים
12026 דמוקרטיה ופמיניזם
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים ימי ב , 14:00-12:00 09-7781743 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה תעודות הוראה

טלפון
דוא"ל
noaur@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
55165 פרקטיקום בהוראת האזרחות
55473 סמינר דידקטי באזרחות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

טלפון
09-7781738
דוא"ל
tamaror@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
030
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10737 חברה, פוליטיקה וכלכלה
12004 מחאה כהשתתפות פוליטית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781713
דוא"ל
thierry@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
022
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 14:30-16:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10660 מבוא לפוליטיקה השוואתית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה

אחראי פניות סטודנטים מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781724
דוא"ל
ilanbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
26
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תעודת הוראה באזרחות ימי ד' , 12:00-10:00 09-7781724 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

טלפון
09-7781694
דוא"ל
reutbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
049
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10970 מדינות בעידן הגלובליזציה: פרספקטיבות
ייעוץ
מידע מורחב

חבר סגל בתכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

מרכז הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
דוא"ל
mosheb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
011
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10342 דת, מדינה ופוליטיקה
10925 הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום
12002 הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות
12008 תאוריות דמוקרטיות בנות-זמננו
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
02-6773321
דוא"ל
inesga@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ב 17:00-19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10612 תקשורת המונים בישראל
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , 02-6773321 ירושלים - קמפוס מל"י בגן הטכנולוגי
מידע מורחב

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
09-7781717
דוא"ל
yuligo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
27
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 22:00-21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10763 סדנה ביחסי ציבור
ייעוץ
מידע מורחב

לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני

טלפון
דוא"ל
iditgi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
19
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 13:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12001 דמוקרטיה: גישה רב-תחומית
12003 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה
12019 ג'נוסייד, פוליטיקה וזיכרון
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים ימי ד , 15:00-13:00 09-7781729 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7782136
דוא"ל
omerge@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
058
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10801 האיחוד האירופי:היסטוריה, מוסדות ומדיניות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781723
דוא"ל
ariege@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
26
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים
10314 סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של ישראל
10717 ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781701
דוא"ל
arielar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
030
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 13:00-11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10390 מלחמה ואסטרטגיה
10482 עולם במלחמה 1945-1900
10509 דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל
12016 דמוקרטיה, גלובליזציה וביטחון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

טלפון
09-7781736
דוא"ל
ronitgr@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
055
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ה 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10153 מבוא לאנתרופולוגיה
10349 ריבוד: סוגיות באי-שוויון חברתי
10495 מגמות בחברה הישראלית
10680 מבוא ללימודי מגדר
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תקשורת

טלפון
02-6773335
דוא"ל
nettaha@openu.ac.il
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10583 ספורט וחברה
10921 סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781717
דוא"ל
shellyh@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
27
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 15:00 - 17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10788 יישוב סכסוכים בזירה הבין-לאומית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה תקשורת

טלפון
09-7781548
דוא"ל
avnerho@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
178-
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 13:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10618 סדנת עיתונאות בעידן הדיגיטלי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה תקשורת

טלפון
דוא"ל
shukiw@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 07:30-09:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10822 ממנועי חיפוש לרשתות חברתיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות תואר שני, תקשורת

טלפון
09-7780675
דוא"ל
simonawa@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
37
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ה 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10503 תרבות, תקשורת ופנאי בישראל
14201 פייר בורדייה: טעם, הון תרבותי ואמנויות
14211 תרבות פופולרית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

טלפון
09-7781738
דוא"ל
karinzc@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
30
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 16:00 - 18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10769 יסודות המחקר הכמותי א
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

טלפון
09-7781694
דוא"ל
ornaza@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
49
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 10:30 - 12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10270 סטייה חברתית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
09-7781351
דוא"ל
netazi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
22
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ה 10:30-12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10532 תקשורת כתרבות
10698 לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר למחלקה לתקשורת ועיתונאות (באוניברסיטה העברית בירושלים) ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
תקשורת ימי , 09-7781351 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
תקשורת ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

חבר סגל בתכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

מרכז הוראה ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
דוא"ל
eyaltev@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12043 ניתוח מדיניות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

טלפון
דוא"ל
rikitesler1@gmail.com
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

טלפון
09-7781384
דוא"ל
mirayu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
130
פקס
09-7781416
שעות קבלה
א 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10347 נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית-ארה"ב
10589 פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית
ייעוץ
מידע מורחב

רכז טכנולוגיות מחלקתי מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

מרכז הוראה

טלפון
דוא"ל
yuvaleb@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
013
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10165 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה
10392 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל
10454 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדע המדינה ויחסים בינלאומיים ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781702
דוא"ל
isaaclu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
37
פקס
09-7781416
שעות קבלה
ד 18:00-20:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10374 סוגיות בחקר הלאומיות
10664 ג'נוסייד (רצח עם)
10829 הודו המודרנית בין עבר לעתיד
10979 על נמרים ודרקונים: יחב"ל במזרח אסיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781705
דוא"ל
galle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
009
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 10:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12040 מדינת הרווחה: אזרחות, זכויות
12041 סמינר מחקר: אזרחות - סוגיות נבחרות
12044 סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, לימודי תרבות תואר שני

טלפון
09-7781706
דוא"ל
davidle@openu.ac.il
דף אישי