סגל אקדמי בכיר

ראש המחלקה

ראש תחום תקשורת

חבר סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

חבר סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

טלפון
09-7781742
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
10
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראש תחום מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

ראש התכנית לתואר שני לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני

מדע המדינה

טלפון
09-7781695
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
17
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראשת תחום סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

סוציולוגיה

טלפון
09-7781721
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
045
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14209 גוף ותרבות: מסורות, שאלות, בעיות
ייעוץ
מידע מורחב

ראש תחום סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

סוציולוגיה

טלפון
09-7781624
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
57
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראש תחום מדיניות ציבורית

חבר סגל בתכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781716
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
048
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 16:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12206 סמינר מחקר: הפוליטיקה של העיר
ייעוץ
מידע מורחב

ראשת התכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

מדע המדינה

טלפון
09-7782135
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
056
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

תקשורת

טלפון
09-7781147
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
20
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
11311 סמינר מחלקתי בינתחומי (אנגלית)
ייעוץ
מידע מורחב

חבר סגל בתכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

מדיניות ציבורית

טלפון
09-7781731
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
008
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 15:00 - 17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12190 סמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

סוציולוגיה

טלפון
09-7781179
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
39
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14299 סמינר תזה לכתיבה מחקרית בלימודי תרבות
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7780710
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
050
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

אנתרופולוגיה

טלפון
09-7781107
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
052
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12050 סמינר מחקר: מדינה וגלובליזציה
ייעוץ
מידע מורחב

מדיניות ציבורית

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781763
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
025
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12191 סמינר מחקר:דמוקרטיה וארגונים בין-לאומיים
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781708
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
21
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10831 התמחות מעשית במוסדות ציבוריים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר לחוג למדע-המדינה (אפיק מעבר לאוניברסיטת ת"א) ימי , 09-7781708 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
015
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
אמריטוס

סוציולוגיה

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
046
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

מרכזת תכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

מרכזת הוראה ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני, סוציולוגיה

טלפון
09-7781743
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
40
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10566 תרבות וארגונים
12026 פמיניזם פוליטיקה ומדיניות
ייעוץ
מידע מורחב

חבר סגל בתכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

מרכז הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10811 כתיבה של נייר מדיניות
11308 גישות מתקדמות בהערכת מדיניות ציבורית
12039 סדנה בכתיבת נייר מדיניות
12043 ניתוח מדיניות
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781734
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
47
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 11:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10723 מדיניות ציבורית
10812 המשפט החוקתי של ישראל
12018 שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות
12018 שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות
12042 סוגיות במדיניות ציבורית
12205 משפט ציבורי
ייעוץ
מידע מורחב

עוזר ראש מחלקה לעניינים אקדמיים

רכז טכנולוגיות מחלקתי

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781719
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
013
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10165 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה
10392 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל
10454 תנועות חברתיות ומחאה פוליטית
ייעוץ
מידע מורחב

אחראי פניות סטודנטים

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781724
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
26
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 12:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10406 ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
תעודת הוראה באזרחות ימי ד' , 12:00-10:00 09-7781724 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת תכנית לתואר שני לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני

מרכזת הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני

טלפון
09-7781729
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
19
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 13:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12001 דמוקרטיה: גישה רב-תחומית
12003 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה
12019 ג'נוסייד, פוליטיקה וזיכרון
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים ימי ד , 15:00-13:00 09-7781729 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכזת הוראה תעודות הוראה, תעודת הוראה בתקשורת

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
55165 פרקטיקום בהוראת האזרחות
55473 סמינר דידקטי באזרחות
55478 דידקטיקה של הוראת התקשורת
55479 סמינר דידקטי בתקשורת
55493 פרקטיקום בהוראת התקשורת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני, סוציולוגיה

טלפון
09-7781703
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
006
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 10:30-12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10737 חברה, פוליטיקה וכלכלה
10832 כלכלה פוליטית בין-לאומית
12002 הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות
12004 מחאה כהשתתפות פוליטית
12207 השתתפות פוליטית ומדיניות ציבורית
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
ממשל ומדיניות ציבורית ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה

מרכז הוראה מדיניות ציבורית

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10957 רגולציה - מתאוריה למעשה
10982 רגולציה - סמינר מחקר
11305 אתיקה במנהל ומדיניות ציבורית בישראל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
09-7781725
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
023
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10724 דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני, סוציולוגיה

טלפון
09-7783331
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
058
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10978 אוכל, חברה ותרבות
12203 סוגיות מתקדמות בחקר שלטון מקומי
91615 היבטים במדיניות וקיימות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
סוציולוגיה ימי ב , 12:00-09:00 09-7780331 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781713
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
022
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 14:30-16:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10660 מבוא לפוליטיקה השוואתית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדיניות ציבורית

טלפון
09-7781740
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
006
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 15:00-17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10459 יסודות השלטון המקומי
10609 פרויקט שטח: מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781701
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
30
פקס
09-7780660
שעות קבלה
14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10760 פרויקט מחקר:מדיניות ציבורית, צבא וביטחון
12016 מדיניות ציבורית, גלובליזציה וביטחון
12016 מדיניות ציבורית, גלובליזציה וביטחון
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 8:30-10:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10970 מדינות בעידן הגלובליזציה: פרספקטיבות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, סוציולוגיה, תקשורת

טלפון
02-6773321
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ב 17:00-19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10612 תקשורת בישראל
10748 שיטות מחקר איכותניות
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
כללי ימי , 02-6773321 פתח תקוה - מכללת פתח תקוה
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10884 כלכלה פוליטית בין-לאומית (אנגלית)
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781694
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
049
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 11:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12201 מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה לתואר שני
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
09-7781717
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
27
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 22:00-21:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10763 סדנה ביחסי ציבור
10849 יחסי ציבור הלכה למעשה: סדנה והתמחות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה תקשורת

טלפון
09-7781732
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
051
פקס
09-7780660
שעות קבלה
9:00-10:00 א
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10987 משחק, משחקים ומשחקיות במדיה מודרניים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה

טלפון
09-7781736
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
055
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ד 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10153 מבוא לאנתרופולוגיה
10349 אי-שוויון חברתי: סוגיות וגישות עכשוויות
10495 מגמות בחברה הישראלית
10680 מבוא ללימודי מגדר
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10329 משטר ופוליטיקה באפריקה
10333 אתיופיה: נצרות, אסלאם, יהדות
12012 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה באפריקה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781723
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
26
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 20:30-22:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10205 מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים
10535 זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים
10788 יישוב סכסוכים בזירה הבין-לאומית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה תקשורת

טלפון
09-7781548
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
178-
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 13:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10618 סדנת עיתונאות בעידן הדיגיטלי
10848 עיתונאות בעידן הדיגיטלי: סדנה והתמחות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה לימודי תרבות תואר שני, תעודת הוראה בתקשורת, תקשורת

טלפון
09-7780675
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
37
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 15:00-17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10439 תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות
10991 דיגיטליות בתרבות ובחיי היומיום
14201 אמנותיות, טעם והיבדלות: בעקבות בורדייה
14216 תרבויות רשת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7783331
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
058
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 09:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10482 עולם במלחמה 1945-1900
10717 ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945
10801 האיחוד האירופי:היסטוריה, מוסדות ומדיניות
10883 סוגיות בדיפלומטיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה

טלפון
09-7781738
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
30
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 16:00 - 18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10769 יסודות המחקר הכמותי א
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה

טלפון
09-7781694
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
49
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 10:30 - 12:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10270 סטייה חברתית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
09-7781351
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
22
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 14:00-16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10532 תקשורת כתרבות
10698 לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה

טלפון
09-7781711
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
055
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10134 מבוא לסוציולוגיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה תעודות הוראה

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
69007 דידקטיקה של הוראת האזרחות
91618 מבחן בקיאות באזרחות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781702
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
37
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 11:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10374 סוגיות בחקר הלאומיות
10664 ג'נוסייד (רצח עם)
10829 הודו המודרנית בין עבר לעתיד
10979 על נמרים ודרקונים: יחב"ל במזרח אסיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781701
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
030
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10206 אפריקה בין תלות לעצמאות
10779 הסחורה האנושית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, לימודי תרבות תואר שני, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781706
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
047
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 12:00-14:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12037 דמוקרטיה ותקשורת: מבטים הדדיים
12204 סמינר מחקר אורח בתכנית ממשל ומדיניות
14202 חברה, תרבות וייצוג
14210 שיטות מחקר איכותניות (תואר שני)
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי תרבות תואר שני

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 18:00-19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14205 תאוריות וגישות בחקר התרבות
14213 מדע ותרבות
14218 חיות ספרותיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה תקשורת

טלפון
09-7781725
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
023
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 09:00 - 11:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10749 סדנת רדיו
10890 רדיו: סדנה והתמחות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדיניות ציבורית

טלפון
09-7781745
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
011
פקס
09-7780671
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10607 מדיניות ציבורית בעידן הגלובלי
14212 מגדר: תרבות וזהות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781697
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
013
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ב 9:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10795 חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי
12021 דמוקרטיה ודמוקרטיזציה בעולם הערבי
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
ממשל ומדיניות ציבורית ימי , 09-7782222 תל אביב - קמפוס רמת אביב
מידע מורחב

מרכזת הוראה סוציולוגיה

טלפון
09-7781694
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
049
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10583 ספורט וחברה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781744
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
027
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10657 החברה הערבית בישראל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781706
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
047
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 12:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10437 מבוא למינהל וניהול ציבורי
10852 כלכלה ציבורית ופוליטית לתואר ראשון
12202 כלכלה ציבורית ופוליטית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781717
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
027
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה לימודי תרבות תואר שני, סוציולוגיה

טלפון
09-7781711
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
055
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ג 08:00 - 10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10659 סוציולוגיה של התרבות
10721 תאוריות סוציולוגיות קלאסיות
10722 תאוריות סוציולוגיות בנות-זמננו
14204 גישות אנתרופולוגיות וסוציולוגיות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10314 סוגיות נבחרות במדיניות החוץ של ישראל
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

טלפון
09-7781697
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
013
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
11307 לאומיות ודת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, תקשורת

טלפון
09-7781730
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
023
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ה 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10538 אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות
10946 יריבים או שותפים: יחסי דמוקרטיה ותקשורת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
02-6773334
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 13:00-15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10716 תקשורת פוליטית בעידן הדיגיטלי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה תקשורת

טלפון
09-7781675
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
58
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10746 סדנה בעריכת וידאו בעידן דיגיטלי
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה תקשורת

טלפון
02-6773315
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
מל"י
חדר
פקס
שעות קבלה
ה 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10408 מבוא ללימודי תקשורת
10712 קלאסיקה בחקר התקשורת: מבט מחודש
10838 מבוא למדיה חדשים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה סוציולוגיה

טלפון
09-7781718
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
051
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ה 12:00-10:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10161 מבוא לחשיבה חברתית
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים, סוציולוגיה

טלפון
09-7781700
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
011
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ו 14:00 - 16:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10202 הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם
10611 מבוא למחשבה מדינית
10691 בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
מדע המדינה ויחסים בינלאומיים ימי , 09-7781700 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה תקשורת

טלפון
09-7781706
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
047
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 10:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10758 שיח התקשורת
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, משפטים

טלפון
09-7781712
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
49
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10790 המשפט המינהלי של ישראל
10802 משפט השלטון המקומי בישראל
10835 מבוא למשפט ויסודות המשפט
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר למשפטים - אונ' בר אילן ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
חטיבה למשפט ציבורי ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
חטיבה למשפט ציבורי ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
חטיבה למשפט ציבורי ימי ג , 15:30-13:30 09-7781712 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
לימודי תעודה במשפט ציבורי ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מדע המדינה ומדיניות ציבורית ימי , 09-7781712 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה סוציולוגיה, לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781705
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
009
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 10:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12040 מדינת הרווחה: אזרחות, זכויות
12044 סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה מדע המדינה

טלפון
09-7782136
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
58
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל מנהלי

טלפון
09-7781727
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
הככר
חדר
196
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781727
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
הככר
חדר
192
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

רכזת אדמינסטרטיבית

טלפון
09-7781727
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
41
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781727
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
44
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781727
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
כפר-ירוק
חדר
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781727
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
כפר-ירוק
חדר
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

רכזת אדמינסטרטיבית

טלפון
09-7781727
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
41
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781497
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
הככר
חדר
327
פקס
09-7780634
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781727
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
כפר-ירוק
חדר
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראש המחלקה

ראש תחום תקשורת

חבר סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

חבר סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

טלפון
09-7781742
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
10
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראש תחום מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

ראש התכנית לתואר שני לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים תואר שני

מדע המדינה

טלפון
09-7781695
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
17
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראשת תחום סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

סוציולוגיה

טלפון
09-7781721
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
045
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ב
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14209 גוף ותרבות: מסורות, שאלות, בעיות
ייעוץ
מידע מורחב

ראש תחום סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

סוציולוגיה

טלפון
09-7781624
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
57
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

ראש תחום מדיניות ציבורית

חבר סגל בתכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781716
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
048
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 16:00-18:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12206 סמינר מחקר: הפוליטיקה של העיר
ייעוץ
מידע מורחב

ראשת התכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

מדע המדינה

טלפון
09-7782135
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
056
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שלישי חינוך: טכנולוגיות במערכות למידה

תקשורת

טלפון
09-7781147
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
20
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
11311 סמינר מחלקתי בינתחומי (אנגלית)
ייעוץ
מידע מורחב

חבר סגל בתכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

מדיניות ציבורית

טלפון
09-7781731
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
008
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 15:00 - 17:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12190 סמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

סוציולוגיה

טלפון
09-7781179
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
39
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 10:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
14299 סמינר תזה לכתיבה מחקרית בלימודי תרבות
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7780710
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
050
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

אנתרופולוגיה

טלפון
09-7781107
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
052
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12050 סמינר מחקר: מדינה וגלובליזציה
ייעוץ
מידע מורחב

מדיניות ציבורית

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
חדר
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781763
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
025
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
12191 סמינר מחקר:דמוקרטיה וארגונים בין-לאומיים
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
09-7781708
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
21
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10831 התמחות מעשית במוסדות ציבוריים
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
אפיק מעבר לחוג למדע-המדינה (אפיק מעבר לאוניברסיטת ת"א) ימי , 09-7781708 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
015
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב
אמריטוס

סוציולוגיה

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
046
פקס
09-7780660
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

חברת סגל בתכנית לתואר שני לימודי תרבות תואר שני

מרכזת תכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

מרכזת הוראה ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני, סוציולוגיה

טלפון
09-7781743
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
40
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 11:00-13:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10566 תרבות וארגונים
12026 פמיניזם פוליטיקה ומדיניות
ייעוץ
מידע מורחב

חבר סגל בתכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

מרכז הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
פקס
09-7780660
שעות קבלה
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10811 כתיבה של נייר מדיניות
11308 גישות מתקדמות בהערכת מדיניות ציבורית
12039 סדנה בכתיבת נייר מדיניות
12043 ניתוח מדיניות
ייעוץ
מידע מורחב

חברת סגל בתכנית לתואר שני ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

מרכזת הוראה מדיניות ציבורית, ממשל ומדיניות ציבורית תואר שני

טלפון
09-7781734
דוא"ל
[email protected]
דף אישי
בניין
אקדמיה
חדר
47
פקס
09-7780660
שעות קבלה
א 11:30-13:30
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10723 מדיניות ציבורית
10812 המשפט החוקתי של ישראל
12018 שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות
12018 שביתה ומאבקים מקצועיים בדמוקרטיות
12042 סוגיות במדיניות ציבורית
12205 משפט ציבורי
ייעוץ
מידע מורחב

עוזר ראש מחלקה לעניינים אקדמיים