שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: הנדסת תוכנה, מדעי המחשב

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: מדעי המחשב, הנדסת תוכנה

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: ג2021, א2022, ג2022

 נושא: הנדסת תוכנה, מדעי המחשב

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ב2022

 נושא: מדעי המחשב, הנדסת תוכנה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: מדעי המחשב, הנדסת תוכנה

 פעיל בסמסטרים: ב2021, א2022, ב2022

 נושא: מדעי המחשב, הנדסת תוכנה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2022

 נושא: הנדסת תוכנה

 קורס שנתי

 פעיל בסמסטרים: א2022

 נושא: הנדסת תוכנה, מדעי המחשב

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: 

 נושא: מדעי המחשב, הנדסת תוכנה

 קורס בפיתוח, תיאור הקורס יוצג בעתיד

 פעיל בסמסטרים: ב2021, ב2022

 נושא: מדעי המחשב, הנדסת תוכנה