שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: א2025, א2026

 נושא: הנדסת תוכנה, מדעי המחשב

 קורס שנתי

 פעיל בסמסטרים: ב2025, ב2026

 נושא: מדעי המחשב, הנדסת תוכנה

 פעיל בסמסטרים: א2025, ג2025, א2026, ג2026

 נושא: הנדסת תוכנה, מדעי המחשב

 פעיל בסמסטרים: ב2025, ב2026

 נושא: הנדסת תוכנה, מדעי המחשב

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, א2026, ב2026

 נושא: מדעי המחשב, הנדסת תוכנה

 פעיל בסמסטרים: א2025, ב2025, א2026, ב2026

 נושא: הנדסת תוכנה, מדעי המחשב

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2025, א2026

 נושא: הנדסת תוכנה

 קורס שנתי

 פעיל בסמסטרים: א2025, א2026

 נושא: הנדסת תוכנה, מדעי המחשב

 קיימות דרישות קדם