שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ג2020, א2021, ג2021

 נושא: הנדסת תוכנה, מדעי המחשב

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ב2021

 נושא: מדעי המחשב, הנדסת תוכנה

 פעיל בסמסטרים: ב2020, א2021, ב2021

 נושא: מדעי המחשב, הנדסת תוכנה

 פעיל בסמסטרים: ב2020, א2021, ב2021

 נושא: מדעי המחשב, הנדסת תוכנה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: הנדסת תוכנה

 קורס שנתי

 פעיל בסמסטרים: א2021

 נושא: הנדסת תוכנה, מדעי המחשב

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: ב2020, ב2021

 נושא: הנדסת תוכנה, מדעי המחשב

 פעיל בסמסטרים: ב2020, א2021, ב2021

 נושא: הנדסת תוכנה, מדעי המחשב

 פעיל בסמסטרים: ב2021

 נושא: הנדסת תוכנה, מדעי המחשב

 פעיל בסמסטרים: ב2020, א2021, ב2021

 נושא: הנדסת תוכנה, מדעי המחשב

 קיימות דרישות קדם