שם הקורס

נקודות זכות

רמה

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ב2025

 נושא: היסטוריה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, א2025, ב2025

 נושא: היסטוריה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2024, א2025

 נושא: היסטוריה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, א2025, ב2025

 נושא: היסטוריה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: א2024, ג2024, א2025, ג2025

 נושא: היסטוריה

 קורס מרחיב דעת

 פעיל בסמסטרים: ב2024, ב2025

 נושא: היסטוריה

 קיימות דרישות קדם

 פעיל בסמסטרים: א2024, ב2024, א2025, ב2025

 נושא: היסטוריה

 קורס מרחיב דעת