המחקר המתבצע על-ידי אנשי הסגל, מתבצע בכל הנושאים הכלולים בתחום זה. מחקריהם מתפרסמים בארץ ובעולם, בספרים ובכתבי עת מקצועיים, ומוצגים בכנסים בינלאומיים.

ד"ר חוה אלדובי
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות

havaal@openu.ac.il  |  09-7781581

תחום: Humanities
        תת-תחום: Art History , Cultural Studies , Cinema , Moving Image Art , Visual Studies

מילות מפתח: אמנויות המסך, נוירו-אסתטיקה, אמנות ניו מדיה, אמנות דיגיטלית, אמנות וידאו, תרבות חזותית

ד"ר יעל יונג
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות

yaelyou@openu.ac.il  |  09-7781987

תחום: Humanities
        תת-תחום: Art History , Antiquity

מילות מפתח: אמנות יוונית עתיקה, תרבות חומרית של העולם הקלאסי, לבוש בעולם הקלאסי, ייצוגים של יחסי אדם-חפץ

פרופ' מתי מאיר
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות

matim@openu.ac.il  | 

תחום: Humanities
        תת-תחום: Art History , Medieval art , Byzantine art

מילות מפתח: כתבי יד מאוירים, לימודי מגדר, התקבלות, לימודי המקרא, ריאליה באמנות, לימודי נשים, לימודי תרבות

ד"ר נטע בודנר
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות

netabod@openu.ac.il  |  09-7781995

תחום: Humanities
        תת-תחום: Medieval art , Architecture

מילות מפתח: אדריכלות, אמנות, ימי הביניים, דתות, ליטורגיה, תרבות חזותית