ציור, פיסול, עיצוב, ארכיטקטורה, וידאו-ארט, אמנויות המדיה החדשות ואמנויות חזותיות מתקופות שונות מעשירים את תרבותנו. תקופות של פריחה אמנותית, אמנים בולטים בהיסטוריה של האמנות ותמורות מסעירות בשדה האמנות העכשווית מרכיבים פסיפס של יצירה וגאונות אנושית. היכרות מעמיקה עם יצירות האמנות ועם הקשריהן ההיסטוריים, החברתיים, הפוליטיים והתרבותיים מרחיבה את הבנתנו ומעשירה את חיי הרוח שלנו. קריאה ופענוח של מסרים חזותיים הכרחיים במרחב התקשורתי של ימינו, הנשלט על-ידי שפות חזותיות. היכרות מעמיקה עם יצירות האמנות ועם הקשריהן ההיסטוריים, החברתיים, הפוליטיים והתרבותיים מרחיבה את הבנתנו ומעשירה את חיי הרוח שלנו. התבוננות אנליטית-ביקורתית מודרכת בדימויים חזותיים מסייעת לרכוש ולהפנים את עיקרי השפה הייחודית לתחומי האמנות השונים, ומכאן גם להתמצא לא רק בתחום אותה אמנות אלא גם לרכוש מיומנויות של אוריינות חזותית. 

חקירה זו של תחום האמנות החזותית, מתבצעת במבחר קורסים בתולדות האמנות במחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות, המקיפים אוצר עשיר של ידע בתחום מוביל במדעי הרוח. לצד קורס מבוא כללי מוצעים קורסים המציגים תקופות מרכזיות בתולדות האמנות וקורסים המתמקדים בסוגות ספציפיות. כל אלה נלמדים בתכנית הלימודים החדשה של חוג בתולדות האמנות. כן הם משולבים במסגרת התואר הרב-תחומי באמנויות ובחטיבה באמנויות.