סטודנטים שלמדו לפחות 6 קורסים (‏לא כולל קורסי השלמה‎)‏, כתבו לפחות עבודה סמינריונית אחת וממוצע ציוניהם 85 ומעלה, וכן עברו את הקורסים המתודולוגיים שיטות מחקר איכותניות (‏תואר שני‎)‏ (‏14210‎)‏ וסמינר מתודולוגי לכתיבה מחקרית (‏12190‎)‏ בציון הנדרש, יכולים להגיש לראש התכנית מועמדות בכתב למסלול עם תיזה. ועדה לאישור המסלול בראשות ראש התכנית תדון בבקשה תוך מתן משקל מרבי להישגים בקורסים המתודולוגיים ותקבע את התנאים ללימוד במסלול. מועמדים יעברו למעמד "התקבל למסלול עם תיזה" רק לאחר אישור הצעת התיזה על ידי המנחה והוועדה המחלקתית לאישור המסלול. התיזה תיכתב בהדרכת חבר סגל בכיר של האוניברסיטה הפתוחה או של אוניברסיטה אחרת. הזמן המוקצב לכתיבת התיזה הוא שנתיים מיום אישור ההצעה.

פתח הכל