סגל אקדמי בכיר

ראשת תכנית הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781936
דוא"ל
diamanta@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
267
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781883
דוא"ל
oferle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
265
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781915
דוא"ל
ranet@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
247
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 18:00 - 19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10688 ניהול התפעול 2
10695 סימולציה למהנדסי תעשייה
10926 שיטות אופטימיזציה לא לינארית
20297 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781965
דוא"ל
amirbi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
247
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 09:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10571 מערכות ייצור משולבות מחשב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7782149
דוא"ל
michbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
250
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ה 09:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10645 תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע
10715 חקר עבודה
10906 ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 חיפה - קמפוס חיפה בנמל
מידע מורחב

מרכזת הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7782149
דוא"ל
mayagol@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
250
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 14:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10702 ארגונומיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781507
דוא"ל
ronwo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
250
פקס
09-7780605
שעות קבלה
21:00-22:00 ב
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10687 ניהול התפעול 1
10907 הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים
10923 פרויקט מסכם בתעו"נ: התמחות בתפעול וייצור
10948 בקרת איכות
13027 אסטרטגיה של התפעול
13034 ניהול התפעול בארגון
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 תל אביב - קמפוס רמת אביב
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול, מדעי המחשב

טלפון
09-7781235
דוא"ל
davidlu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
193
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ו 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10579 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה
20582 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781900
דוא"ל
yaelmil@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
247
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 8:00-9:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10163 מבוא להנדסת תעשייה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 תל אביב - קמפוס רמת אביב
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781965
דוא"ל
nadavkar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
247
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד' 9:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10580 תכן מערך מפעלים ומערכות נלוות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
דוא"ל
ronits@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
250
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 21:00-22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10985 פרויקט מסכם בתעו"נ: התמחות במערכות מידע
ייעוץ
מידע מורחב

סגל אקדמי בכיר

ראשת תכנית הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781936
דוא"ל
diamanta@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
267
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781883
דוא"ל
oferle@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
265
פקס
09-7780605
ריכוז הוראה
ייעוץ
מידע מורחב

סגל הוראה אקדמי

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781915
דוא"ל
ranet@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
247
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 18:00 - 19:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10688 ניהול התפעול 2
10695 סימולציה למהנדסי תעשייה
10926 שיטות אופטימיזציה לא לינארית
20297 מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781965
דוא"ל
amirbi@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
247
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ה 09:00 - 12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10571 מערכות ייצור משולבות מחשב
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7782149
דוא"ל
michbe@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
250
פקס
09-7780669
שעות קבלה
ה 09:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10645 תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע
10715 חקר עבודה
10906 ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 חיפה - קמפוס חיפה בנמל
מידע מורחב

מרכזת הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7782149
דוא"ל
mayagol@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
250
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 14:00 - 15:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10702 ארגונומיה
ייעוץ
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781507
דוא"ל
ronwo@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
250
פקס
09-7780605
שעות קבלה
21:00-22:00 ב
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10687 ניהול התפעול 1
10907 הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים
10923 פרויקט מסכם בתעו"נ: התמחות בתפעול וייצור
10948 בקרת איכות
13027 אסטרטגיה של התפעול
13034 ניהול התפעול בארגון
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 תל אביב - קמפוס רמת אביב
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מינהל עסקים - תואר שני ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול, מדעי המחשב

טלפון
09-7781235
דוא"ל
davidlu@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
193
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ו 14:00-12:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10579 תקשורת נתונים לתלמידי הנדסת תעשייה
20582 מבוא לרשתות תקשורת מחשבים
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781900
דוא"ל
yaelmil@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
247
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד 8:00-9:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10163 מבוא להנדסת תעשייה
ייעוץ
נושא הייעוץ שעות ייעוץ טלפון מרכז לימוד
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 רעננה - האוניברסיטה הפתוחה ברעננה
הנדסת תעשייה וניהול ימי , 09-7782222 תל אביב - קמפוס רמת אביב
מידע מורחב

מרכז הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
09-7781965
דוא"ל
nadavkar@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
247
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ד' 9:00-10:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10580 תכן מערך מפעלים ומערכות נלוות
ייעוץ
מידע מורחב

מרכזת הוראה הנדסת תעשייה וניהול

טלפון
דוא"ל
ronits@openu.ac.il
דף אישי
בניין
הככר
חדר
250
פקס
09-7780605
שעות קבלה
ב 21:00-22:00
ריכוז הוראה
מס' קורס שם הקורס אתר הקורס
10985 פרויקט מסכם בתעו"נ: התמחות במערכות מידע
ייעוץ
מידע מורחב