האוניברסיטה הפתוחה מציעה שילוב של קורסים העוסקים בשפה בכלל עם קורסים העוסקים בשפה העברית בפרט.

החלוקה המקובלת בתחום הבלשנות היא לחמישה תחומי משנה: פונֶטיקה ופונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר, סמנטיקה ופרגמטיקה. בקורס מבוא לבלשנות תאורטית, תיחשפו לתחומים אלה באמצעות היכרות עם תופעות לשוניות משפות שונות, לצד המחקר הבלשני הדן בהן. הקורס שפה וקוגניציה מוסיף על כך התבוננות באמצעות הקשר שבין התאוריה הבלשנית למדעי הקוגניציה. הקורסים פרקים במורפולוגיה עברית ויסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה, המתמקדים כל אחד בתחומו, מתרכזים בעיקר בשפה העברית.

בתחום הלשון העברית, הקורס לשון, חברה ותרבות מתבונן בתופעות לשוניות ובהקשרים חברתיים ותרבותיים תוך התמקדות בשפה העברית.

בקורס המתקדם לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום מוצג פן אחר של הקשר בין שפות לתרבויות: הקורס עוסק הן בהיבט התאורטי והן בהיבט היישומי של מלאכת התרגום.