ניתן ללמוד את תכנית הלימודים בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה בשיטות הלימודים הייחודיות של האוניברסיטה הפתוחה - במסגרת זמן גמישה, לפי קצב ההתקדמות אישי של כל סטודנט, תוך הקפדה על משך זמן סביר לסיום התואר כדי לעמוד בבחינות מועצת רואי החשבון בהצלחה.

מסלול של שלוש שנים וחצי 

(10 סמסטרים)

מסלול לדוגמה זה מתאים לסטודנטים המעוניינים ללמוד את לימודי החשבונאות באופן אינטנסיבי. מדובר במסלול בעל רמת קושי גבוהה הדורש יכולות גבוהות, והשקעה של זמן ומאמץ מרביים בלימודים.

תואר בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה

תכנון לימודים לדוגמה לשלוש שנים וחצי למתחילים את לימודיהם באוניברסיטה בסמסטר א של שנת הלימודים

תכנון לימודים לדוגמה לשלוש שנים וחצי למתחילים את לימודיהם באוניברסיטה בסמסטר ב של שנת הלימודים  

מסלול ארבע שנים וחצי 

(13 סמסטרים)

מסלול לדוגמה זה מתאים למגוון רחב של סטודנטים ומתעניינים בלימודים באוניברסיטה הפתוחה המשלבים עבודה ולימודים. מדובר במסלול לימודים המתאפיין בגמישות רבה יותר. חשוב לשים לב כי אופיים של לימודי החשבונאות דורש השקעה רבה, ומומלץ לסיים את הלימודים בזמן סביר כדי לעמוד בבחינות מועצת רואי החשבון בהצלחה .

תואר בחשבונאות עם חטיבה מורחבת בכלכלה

תכנון לימודים לדוגמה לארבע שנים וחצי למתחילים את לימודיהם באוניברסיטה בסמסטר א של שנת הלימודים

תכנון לימודים לדוגמה לארבע שנים וחצי למתחילים את לימודיהם באוניברסיטה בסמסטר ב של שנת הלימודים